Svensk forskningsrapport om bilägande för att öka förståelse för om val av elbil

Creative commons license

Idag får ni tips om en rapport. Om ni har frågor om rapporten är det bättre att ni kontaktar projektledaren Docent Annika Nordlund än mig.

Svensk forskningsrapport om bilägande för att öka förståelse om val av elbil

skrivet av Magnus Karlström
Svenska och norska bilägare får säga sitt om sitt bilägande med syftet att öka förståelsen för faktorer som påverkar bilisten att välja elbil. Studien finns beskriven i en rapport från Transportforskningsenheten på Umeå Universitet.
Denna rapport är baserad på data som samlats in inom ramen för projektet ”Upplevda möjligheter och hinder för acceptans av elbilar i Sverige” och finansieras av Statens energimyndighet.
Elbil är definierat i rapport som batterielbilar och laddhybridbilar.
Svaren är insamlade med enkät samt djupintervjuer
”Dataunderlaget till rapporten bygger på intervjuer med svenska och norska bilägare samt en enkät genomförd i Sverige och administrerad av SCB.
Fjorton bilägare djupintervjuades i Sverige och sju i Norge.
Enkätundersökningen genomfördes under perioden mars – april 2014 och skickades till tre grupper av bilägare;
1) 998 elbilsägare (inklusive de som har laddhybrid eller plug-inhybrid),
2) 1 000 ägare av fordon med alternativa drivmedel, och
3) 996 ägare av konventionell bensin- eller dieselbil.
Totalt var svarsfrekvensen 40 procent.”
Resultat
Svaren visar att alla tre grupper anser att batterielbilar är de mest miljöanpassade bilarna. Alla tre grupperna anser också att bensin- och dieselbilar är de minst miljöanpassade fordonen.
Elbilsägare utmärker sig att de i högre grad är opinionsledare (och i lägre grad opinionssökare) samt har mer kunskap om bilar och miljö jämfört med de två andra grupperna.
Elbilsägare svarade också att deras val kan påverka bilindustrin i miljövänlig riktning och att de känner ett större moraliskt ansvar än de andra två grupperna.
Huvudsakligen finns elbilsägare i tättbefolkade områden och längs kusterna och har något högre årsinkomst än de andra två grupperna.
De som äger elbilar anser mer att ha elbil är bekvämt och flexibelt. De andra två grupperna  är mer tveksamma.
Generellt tycker elbilsägare att ekonomiska aspekter såsom andrahandsvärde och inköpspris är mindre viktiga aspekter än de andra två ägargrupperna.
Gällande tekniska aspekter så är motoreffekten mindre viktigt för elbilsägarna medan automatlåda är mycket mer viktigt än hos alternativdrivmedelsägare och fossilbilsägare.
De vanligast angivna nackdelarna som uppges är att en elbil kan laddas på el som inte är miljövänligt producerad, att räckvidden och batterihållbarheten ifrågasätts, samt att det idag finns för få laddstationer.
Referenser
[1] Bern, S., Haugen, K., Jansson, J., Nordlund, A., Olsson, O., & Westin, K. (2015) ”Det är ju som vilken annan bil som helst” Röster om elbilar. Rapport Transportforskningsenheten, Trum, Umeå Universitet. Länk (fulltext, pdf)