Davos och fjärde industriella revolutionen

Creative commons license

Idag får ni en sammanfattning av några tankar från World Economic Forum (WEF) i Davos.
På WEF samlas de mäktiga och diskuterar hur de ska göra för att ”improving the state of the world”.

World Economic Forum

skrivet av Magnus Karlström
Den unge ingenjören Hans Castorp reser för att besöka sin sjuka vän några veckor. Vännen bor uppe på Sanatoriet Berghof vid Davos Schweiz. Hans blir dock kvar i sju år och diskuterar idéer och mening med de sjuka innan han kommer ner och är redo att ta itu med livet. Castorp är huvudperson i Thomas Manns bok Bergtagen.
Berghof blir en plats att komma undan från det moderna livet och fundera. Castorp möter olika patienter som står för sin tids rivaliserande livshållningar och ideologier [1].
Förutom Bergtagen är Davos känt för att de mäktiga, rika och kända kommer under det modern livet och samtalar för att göra en sjuk värld bättre. Patienten är inte de själva utan världen. Veckan heter World Economic Forum (WEF).
WEF var förra veckan och många av diskussioner sändes live och flera hundra sessioner går att se efteråt. Passade på följa veckan för att undersöka vad de mäktiga och kända tycker är viktigt.
Den fjärde industriella revolutionen
Deltagarna på WEF gillade att prata om den fjärde industriella revolutionen. Om ni vill läsa en programförklaring om vad det är läs [2,3], men kortfattat är det ett paket av teknologier som kan omforma samhället och skapa en ny tillväxtbom som när ångmaskinen infördes.
Paketet är kombinationen av prylar och människor som är ihopkopplade med allt, samt nya teknologier som t ex AI (Artificiell intelligens), autonoma fordon, material, nanoteknologi och bioteknologi.
Den fjärde industriell revolutionen skulle kunna öka produktiviteten i en del av samhället som har svårt att öka sin produktiviteten mycket nämligen servicesektorn. Öka produktiviteten är ofta samma sak som att många mänskliga jobb tas bort och ersätts av datorer/robotar.
I västvärlden går ofta diskussionen att industrijobb delvis kommer försvinna, men den fjärde revolutionen innebär att klassiska tjänstemanjobb som försäkring, bank och undervisning delvis kan försvinna. Det finns också en god möjlighet att arbeten som lastbilschafför, busschafför och taxichafför försvinner. WEF har en skrivit en rapport vilka vinnarna och förlorarna kan bli  i rapporten ”Future of jobs” [4]. Om ni vill se en intressant session så kolla på A World Without Work?
Den här omvandling kan givetvis skapa social oro, samt samhället kan ha svårt att hinna med hur regler och skatter borde se ut [2,3].
En viktig del av den fjärde industriell revolutionen är utvecklingen av smartare och bättre maskiner eller programvaror.
En session jag verkligen gillade inom det temat var ”The State of Artificial Intelligence” (ca 55 minuter). Programvarorna blir smartare. En nyfödd programvara med kapacitet att lära som fått i uppdraget att bli bra på att spela alla Atarispel kan bli mästare på det på ca 2 timmar. Människor som försöker förstå programvarans strategier förstår dem inte.
I sessionen diskuterade paneldeltagarna några intressanta aspekter för AI. En var att vi kan skapa programvaror/datorer som har stor kapacitet för att lära sig och utföra komplicerade uppdrag, men en paneldeltagare var orolig att människan kommer inte vara så bra på målformuleringen för datorer. Det är svårt att förutse alla möjliga konsekvenser av olika målformuleringar.
En annan aspekt var att AI kan ge möjlighet för människor utan stora resurser att komma åt kvalificerade tjänster. Några exempel är t ex om AI blir bra på att lära ut så kan alla människor med mobil prata och bli undervisade av världens bästa lärare (en programvara i molnet) inom alla ämnen utan stora kostnaderna. En annan tjänst skulle kunna vara att få en läkardiagnos samt få recept utskrivna av en AI som finns via din uppkopplade pryl.
Den tredje roliga delen från sessionen var att utvecklarna av AI berättade att de var extremt dåliga på att få fram robotar/programvaror som kan styra en hand med finmotorik.
Andra diskussionsämnen från Davos
Kan Trump bli president i USA [5,6]?
Nja, troligtvis inte är nog svaret.
Världsekonomin är underlig. Oljepriset faller. Kina har haft den lägsta tilväxten på nästan 25 år. EU har en långvarig kris. Storbritannien kanske lämnar EU. Delar av Mellanöstern brinner. Till och med USA som har varit en tillväxtmotor senaste tiden kanske börjar få en långsammare tillväxt [7].  Aktierna har fallit i några delar av världen som t ex Kina och Japan.
I Davos har alla VD:arna fått svara på om världen är 2008 igen. Deras svar är generellt att det är en naturlig korrigering på marknaden och inte alls likt 2008/2009. Om ni vill se ca 20 VD:ar kan ni lyssna igenom Bloombergs ihopklippning på ca 1 timme här.
Guardian har gjort en syntes av de viktiga trenderna från Davos [8].
1. Robotarna kommer.
2. Terrorism och stora flyktingflöden
3. Marknaden kommer fortsätta att vara i kaos
4. Klimatfrågan kommer vara mer på agendan
5. Europa har problem
6. Ojämlikheten måste hanteras i världen
7. Medicin – mer forskning för att bota t ex cancer
8. Cyberterrorism vs medborgerliga rättigheter
En återkommande fråga var också om det låga oljepriset kommer bestå. Experterna gissar åt alla håll. De gissar allt från 5 USD/fat till 50 USD/fat. En återkommande viktig faktor på oljemarknaden är att Iran kommer ut på marknaden nu igen. Det gör att utbudet ökar [9].
En rapport som var intressant som är för lång att sammanfatta är PricewaterhouseCoopers enkät till ca 1400 VD:ar om läget i världen. Ni kan kolla på den svaren här. Det är möjligt att sortera svaren så att ni enbart får svaren från t ex fordonsindustrin.
Ett intressant svar var VD:arna var mest oroliga för att staterna kommer införa för mycket regler de närmsta tiden.
Egen kommentar
Var har Davos slutsatser med OMEV:s bevakningsområde att göra?
Om vi antar att fjärde revolutionen händer. Hur kommer efterfrågan på arbetsresor se ut om större delen av medelklassen blir ersatta av robotar?
Hur kommer affärsmodeller se ut om alla lastbilschafförer och busschafförer är borta.
Elever behöver inte åka till skolan eller till universitet för att få de bästa lärarna. Vi behöver inte åka till en vårdcentral för bot för väldigt många sjukdomar.
Hur kommer fordon och resebehoven se ut i den här världen?
Är allt det här Science Fiction eller bara ett kul nöje för de rika och mäktiga och diskutera i alperna över en drink?
Har som vanligt ingen aning, men jag gillade att robotarna hade svårt att lära sig att styra en hand. Måla, sticka och finbygga i trä kommer vi nog få behålla även om AI ska göra vårt liv bättre.
Det kommer nog ta ett tag innan någon AI kan skriva en lika mångsidig bok som Bergtagen.
Referenser 
[1] I första klass mot undergången. Per Svensson. Recension av Bergtagen. Sydsvenskan. 2011. länk
[2] The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. WEF. 14 jan 2016. länk
[3] Davos 2016: Forget the markets – the Fourth Industrial Revolution is here. Indepenendent. 23 jan 2016. länk
[4] The Future of Jobs. WEF. 2016. länk
[5] Peter Wolodarski: ”Vad i h-vete är det som pågår?”. DN. länk
[6] The Specter of Donald Trump Is Haunting Davos. Bloomberg. länk
[7] What Is the Post-Post-Davos Model of the World? New Yorker. 19 jan 2016. länk
[8] Davos 2016: eight key themes for the World Economic Forum. Guardian. länk
[9] Davos opinions deeply divided on oil price. The National. länk