Konsultföretag gissar bilframtid – del 1 McKinsey

Creative commons license

Företagen McKinsey, IBM och KPMG har alla skrivit rapporter nyligen var fordonsbranschen är på väg.
Idag får ni en sammanfattning ac McKinsey:s gissningar.
Imorgon blir det mer om KPMG:s samt IBM:s rapporter.

Konsultföretag gissar bilframtid – del 1 McKinsey

skrivet av Magnus Karlström
Automotive revolution – perspective towards 2030. How the convergence of disruptive technology-driven trends could transform the auto industry
Det multinationella managementkonsultföretaget McKinsey & Company har baserat på sina egna kunskaper tagit fram ett antal trender för fordonsindustrin till 2030 [1, 2].
1. Delad mobilitet, tjänster kopplade till konnektivitet samt nya affärsmodeller kan utöka intäkterna inom fordonsbranschen med 30% eller 1500 miljarder USD till 2030. 
Intäkterna 2015 globalt för bilbranschen är ca 2750 miljarder USD från att sälja nya bilar samt eftermarknaden är värd 720 miljarder USD.
2030 är McKinsey:s prognos i ett scenario med stark disruptiv kraft att omsättningen att sälja bilar kommer vara värd 4000 miljarder USD. Eftermarknaden kommer vara värd 1200 miljarder USD samt nya tjänster kopplad till bildelning och konnektivitet är värd 1500 miljarder USD.
DVS bilbranschens omsättning blir ca dubbelt så stor på 15 år.
2. Andel sålda bilar kommer fortsätta öka, men takten minskar p.g.a. delad mobilitet
De senaste fem åren har försäljningen ökat i medel med ca 3,6% per år. Nya tjänster och delad mobilitet kommer minska takten till ca 2% per år 2030.
3. Konsumentbeteende är under förändring. Ca en av tio av de nysålda bilar blir använda i delningstjänster 2030 samt ”fit-for-purpose” fordon blir vanligare
McKinsey uppskattar att ca 30% av alla km i bilar kommer köras med i fordon som är med i delningstjänster 2030.
De tror också på att fler konsumenter vill ha tjänsterbjudande som gör att de kan välja olika typer av fordon för olika behov i jämförelse med att behöva äga ett fordon som kan göra allt.
4. Olika stadstyper kommer vara en mycket viktigare segmentuppdelning än regioner eller länder
Ett exempel är att 2030 kommer bilmarknaden i New York vara mycket mer lik den i Shanghai än den i Kansas.
Städer varierar med avseende på befolkningsdensitet, samhällsplanering men även lokal policy.
5. 2030 tror de att 15% av alla bilar kan var helt autonoma 
6. Fordon med eldrivlina kommer bli konkurrenskraftiga, men deras försäljningsandel kommer variera mycket mellan olika platser
De inkluderar bränslecellsbilar, laddhybrider, fullhybrider och batteriebilar i begreppet elfordon och tror på en marknadsandel på mellan 10-50% för elfordon 2030.
7. De traditionella bilföretagen kommer ha ny konkurrenter de närmsta 15 åren och vilka som tjänar på bilmarknaden kommer förändras 
De konkurenterna/partnerföretagen som McKinsey nämner är Mobilitytjänstföretag (Uber), teknikjättar (Apple, Google), och nya OEM:er (Tesla).
De traditionella biltillverkarna måste samtidigt investera för att hantera alla nya förändringar.
Nya spelare och snabba tekniska och konsumentförändringar gör att bilbranschens spelreglar och vilka som är som är stora och små kan förändras.
Bilföretagen måste också hantera att bilar blir mer och mer mjukvara.
8. De nya aktörerna kommer välja attraktiva nischer där det är lättare att tjäna pengar i början
De nya aktörerna som Uber och Tesla kommer fokusera på nischer där det är lättare att tjäna pengar. Uber och Tesla är bara toppen på ett isberg. Det kommer komma många fler nya företag snart.
Flera teknikföretag funderar på att ge sig in i branschen. Det som är intressant är att många av de företagen har mycket pengar samt de är vana lobbister. Om de vill genomföra lagstiftningsförändring för att öka t ex delningstjänster så kan de lyckas.
Egna kommentarer
McKinsey har givetvis ett egenintresse att blåsa upp förväntningarna och skapa osäkerhet om snabba förändringar. Det känns som det är lättare att sälja konsulttjänster i sådan värld i jämförelse med en värld där allt är säkert.
Men trenderna som de beskriver finns absolut. Magnituden och takten är det nog ingen som vet.
Den potentiella storleken på omsättningen på delningstjänster och konnektivitet till 2030 var intressant. 1500 miljarder USD är ganska stor kaka. Undrar hur stor del Sverige kan ta? Företag som Google är nog hungriga på att ta en rejäl bil av kakan.
De föreslog också att dela upp bilmarknaden i länder känns fel när det gäller val av strategier. Har själv funderat på det olämpliga att sortera elbilsförsäljning per land. Det kanske vore bättre att sortera det i olika typer av städer/regioner med avseende på samhällsplanering, befolkningsdensitet och ekonomi.
Att 30% att alla bilkm i världen 2030 sker i ett fordon som är med i en delningstjänst är en kittlande tanke.
Undrar också hur fordonen skulle se ut om ”fit-for-purpose” blir stort. Hur ser ett fordon ut som är gjort enbart för att åka till golfbanan själv eller skjutsa barn till skolan eller åka söndagsutflykt med tio kompisar.
Imorgon blir det mer gissningar.
Referenser
[1] McKinsey. Automotive revolution – perspective towards 2030. How the convergence of disruptive technology-driven trends could transform the auto industry. McKinsey. Jan 2016. länk [pdf]
[2] Disruptive trends that will transform the auto industry. McKinsey. 2016. Pressrelease. länk