Arkiv / Samhälle

Tips på elfordonsstudieresa till Japan

Creative commons license

Idag får ni tips om en resa.

Inbjudan till studieresa Japan hösten 2016

 ”Studieresan till Japan hösten 2016 innebär att kartlägga kunskapsläget för elfordon och dess infrastruktur genom en detaljerad analys av var den japanska industrin och forskningen står när det gäller elfordon, dess laddinfrastruktur och förändrade konsumentbeteenden.”
Vem vänder sig resan till?
”Studieresan vänder sig till intresserade svenska företag och organisationer, branschorgan, myndigheter, marknadsutvecklare, kommuner, journalister och forskare.”
Arrangör
”Arrangör av resan är Elbil2020 AB med Sten Bergman, tidigare Teknisk Vetenskaplig Attaché i Japan som reseledare/koordinator. I Japan arrangeras och genomförs programmet av Business Sweden och Svenska Ambassaden.”
När
”Studieresan är preliminärt planerad till perioden 18 sept – 9 okt 2016, dvs endera av veckorna 38, 39 eller 40 och omfattar 5 dagars besök i Tokyo med omnejd.”
Läs inbjudan med detaljerad information här (pdf).