Tips på tre events om elfordon/laddinfra

Creative commons license

Idag får ni tips på tre nya events inom OMEV:s bevakningsområde.

Tips på tre events

skrivet av Magnus Karlström
26 jan: Lunchseminarium om eldrivna fordon
”Elfordon blir en allt vanligare syn på våra gator och sedan i somras knyts Chalmers två campus samman av en elbusslinje. Men vilken betydelse har eldrivna fordon i omställningen till ett hållbart samhälle? Och vilka möjligheter och utmaningar finns där? Välkommen till ett lunchseminarium som behandlar eldrivna fordon ur ett par olika perspektiv. Lunchmacka ingår!”
Program
Eldrivna fordons roll i ett hållbart transportsystem
Frances Sprei, forskarassistent i fysisk resursteori, Chalmers
Volvos resa till eldrivna busslinjer – motiv, utmaningar och framtidsutsikter
Edward Jobson, miljöchef på Volvo Bussar
Batteriutmaningen – var står vi och vart är vi på väg?
Aleksandar Matic, professor i kondenserade materiens fysik, Chalmers
Seminariet hålls på svenska.
Datum: 26 januari 2016
Tid: 12:00–13:00
Plats: Chalmersvåningsplanet i Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 1, Göteborg
Anmälan (Begränsat med platser)
28 jan: Konferens och utställning: Mobilitet och Beteende 2016
”När: Torsdagen 28:e jan 2016, kl 08:30 – 16:00
Var: Clarion Hotell Stockholm Ringvägen 98
Frukost, lunch och fika serveras
Pris: 1950 kr + moms
Anmälan: Senast 15 januari, Begränsade platser och först till kvarn gäller.

  • Vad kan vi göra för att få till ett ändrat beteende?
  • Vad har vi redan gjort för att få till ett ändrat beteende?
  • Hur ska vi jobba med beteendet för att få till ett lägre bilbehov och en fossiloberoende fordonsflotta 2030?

Du kommer få höra allt om framgångsrika demonstrations- och forskningsprojekt i Sverige. Du kommer även att få höra allt om regeringens satsningar Klimatklivet och Stadsmiljöavtal samt det mycket framgångsrika nationella programmet Beter Benutten i Nederländerna.”
Mer info här.
16 feb: Elbilar och laddinfrastruktur – hur ser framtiden ut?

Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm 13:00-17:00
Mer info här.
”Program
13.00 Registrering
13.30 Välkommen
Magnus Stattin, redaktör, nyhetsbrevet Energimarknaden, inleder
13.35 Regeringens ambitioner för en fossilfri fordonsflotta
I budgetpropositionen för 2016 säger sig regeringen vilja prioritera en fossilfri fordonsflotta. Tre års förlängning av det sänkta förmånsvärdet för gasbilar, elbilar och laddhybrider, elbusspremie och tydligare stimulans för rena elbilar är några av satsningarna. Hur ser regeringens ambitioner och visioner ut framöver?
Yvonne Ruwaida, statssekreterare, Miljö- och energidepartementet
14.00 Så ska Energimyndigheten samordna fossilbränsleoberoende-arbetet
Energimyndigheten får regeringens ansvar att samordna fossilbränsleoberoende-arbetet. Hur ser det arbetet ut framöver? Vilka frågor är prioriterade?
Peter Engdahl, enhetschef ansvarig för forskning och innovation, Energimyndigheten
14.25 Kommentar: Så påverkas drivmedelsbranschen av regeringens ambitioner
Hur förhåller sig drivmedelsbranschen till regeringens ambitioner för en fossilfri fordonsflotta? Vilka är de största utmaningarna framöver?
Ulf Svahn, vd, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
Case:
14.40 Vattenfall lanserar ny laddtjänst för elbilar – ”Laddbox Online”
Johanna Porsö, programchef, E-mobility, Vattenfall
15.00-15.30 Kaffepaus
Case
15.30 Fortum samarbetar med McDonalds, Preem, Nissan och Vasakronan
Tobias Henmark, sales & marketing director, Fortum Charge & Drive
Case
15.50 Clever stärker Sveriges laddinfrastruktur för elbilar tillsammans med sinaägare
Fredrik Nordin, vd, Clever
16.10 Hur ser framtidens laddlösningar ut?
Charlotte Eisner, vd, Charge Amps
Carolina Johansson, styrelseledamot och medgrundare, Solelia Greentech
Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan
16.30 Vad krävs för ett stort genombrott för elbilar i Sverige
Olle Johansson, vd, Power Circle
Belan Bahram, åkare och styrelsemedlem, Taxi Stockholm
Lise Nordin (MP), riksdagsledamot
Rickard Nordin (C), riksdagsledamot
17.00 Magnus Stattin avrundar dagen”