Arkiv / Teknik

Bränsleceller – en utlysning, dokumentation från konferens samt ett antal rapporter

Creative commons license

Idag får ni nyheter från Program Teknikbevakning bränsleceller, som är ett program som koordinerar, sammanställer, analyserar och sprider information om utvecklingen inom området bränsleceller.
Teknikbevakningen har fokus på tillämpningar för transportsektorn och i första hand på det som är relevant för fordonsindustrin.
Projektet genomförs inom ramen för Svensk el- och hybridfordonscentrum SHC.

Utlysning av forskningsmedel, dokumentation konferens samt ett antal rapporter inom området bränsleceller

Utlysning Teknikbevakning av bränsleceller
Utlysning av forskningsmedel till teknik- och omvärldsbevakning i form av förstudier eller liknande inom bränslecellsområdet. Fokus ska vara på tillämpningar för transporter och i första hand med relevans för fordonsindustrin och sista ansökningsdag är den 10 februari 2016.
Läs mer här.
Dokumentation från Bränslecellskonferensen den 3 december på Arlanda
Alla presentationer finns att ladda hem här. 
Presentationer var:
Introduction and welcome Elna Holmberg, SHC; Bertil Wahlund, Energiforsk
Technology development in Sweden – key note
New Powercell Auto stack for automotive use Andreas Bodén, Powercell
Volvo APU tests for heavy vehicles Jonas Hagerskans, Volvo Technology
Pre studies and Technology watches
Left over hydrogen: costs and what can be measured Anna Alexandersson, SP
Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén, Powercell
How much will the future fuel cell vehicle cost? and Fuel cell configurations for vehicles Hans Pohl, Viktoria Swedish ICT
Reporting from IEA AFC annexes and technology development
Introduction IEA and Annex 33 Stationary fuel cells Bengt Ridell, Grontmij
Recent Development of portable fuel cells and news from Maria Wesselmark, Intertek Semko
Recent Development for SOFC as well as News from IEA Annexes 32 SOFC and 37 Modelling Bengt Sundén, LTH
Technology watches research findings within FFI fuel cell projects
PEFC technology development, in connection to FFI project Components and concepts for PEFC in vehicle applications Göran Lindbergh, KTH
SOFC technology development, in connection to FFI project Improved life time for SOFC-APU Jan-Erik Svensson, Hannes Falk Windisch, Chalmers
Summary
Status of Fuel Cell Technology Bengt Ridell, Grontmij
Presentation of the hydrogen fuelling station at Arlanda Roger Andersson, Aga
Rapporter från teknikbevakningen
Det finns ett antal läsvärda rapporter från teknikbevakningen. Det går att ladda hem rapporterna utan kostnad.
Kostnadsutvecklingen för bränslecellsfordon, skriven av Hans Pohl, läs mer och ladda hem här 
Kostnaderna är avgörande för bränslecellsfordonens möjligheter på marknaden. Rapporten ger en översikt över marknadsutvecklingen, främst med fokus på kostnader för bränslecellssystemet och vätgastanken, som är unika för bränslecellsfordon.
Kravställning av kraftelektronik för användning av bränsleceller i elektriska fordon, skriven av Anderas Bodén och Anders Hedebjörn, läs mer och ladda hem här.
Förstudien gick ut på att från ett bränslecells- och komplettfordonsperspektiv ta fram en teknisk specifikation för en högspänningsomvandlare.
Syntesrapport – teknik och omvärldsbevakning bränsleceller, skriven av Bengt Ridell, läs mer och ladda hem här.  
Denna rapport är en syntes och analys av olika aktuella svenska och internationella rapporter angående status för bränslecellsteknik.
Technology review – Solid Oxide Fuel Cell, skriven av Martin Andersson och Bengt Sundén, läs mer och ladda hem här. 
Denna rapport fokuserar på beskrivning och analyser av nuvarande status samt nödvändig utveckling och nödvändiga genombrytningar som krävs för att SOFC (fastoxidbränslecellen) ska kunna bli kommersiell för fordonstillämpningar.
Analysis of hydrogen quality, skriven av Karine Arrhenius, Anna Alexandersson, Haleh Yaghooby, Johan Engelbrektsson och Niklas Strömberg. Läs mer och ladda hem här.
I detta projekt har mätmetoder för kvalitet på restvätgas studerats.
Direct Ethanol Fuel Cells: Ethanol for our future fuel cells? skriven av Helena Berg, Joakim Nyman, Per Erlandsson, Patrik Johansson och Alexander Matic, läs mer och ladda hem här.
Bränsleceller baserade på etanol som bränsle är en möjlig framtida teknologi för fordonsapplikationer. En möjlig bränslecellslösning för fordon är baserad på direkt-etanolbränsleceller (DEFC) med alkaliska membran, AAEM. Det möjliggör användandet av Platina-fria katalysatorer. Tekniken har även en potentiellt hög verkningsgrad. Dock saknas testade celler och prototyper för fordon vilket medför att en viss skepsis inför konceptet existerar. Syftet med denna förstudie är främsta att kritiskt identifiera potentialen för DEFC:s och sammanställa ‘state of the art’ för teknologin ur ett fordonsperspektiv.