Bevakning internationell bränslecellskonferens

Creative commons license

Idag får ni Cecilia Wallmarks analys av en stor internationell konferens om bränsleceller.
Tyvärr har jag haft influensa den här veckan så jag kunde inte bevaka Fuel Cell conference 2015 som var på Arlanda igår. Annars hade jag haft med nyheter från den konferensen också.
Hoppas ni får en fin helg!

Fuel Cell Seminar & Energy Exhibition, 16-19/11 2015, LA USA

skrivet av Dr. Cecilia Wallmark, Sweco (cecilia.wallmark(at)sweco.se;www.sweco.se/vatgas)
Bakgrund till konferensen
I år fick jag äntligen chansen att besöka Fuel Cell Seminar i USA igen. Fuel Cell Seminar [1] är en av världens mest kända bränslecellskonferenser med deltagare från de flesta länder aktiva inom FoU-området vätgas och bränsleceller och ges numera årligen, typiskt i sydvästra USA.
Här ger jag exempel från konferensen uppdelat på några av mina aktuella bevakningsområden 1) drivkrafter för introduktion av vätgas och bränsleceller, 2) statligt stöd för marknadsutveckling samt 3) aktuell försäljning för bränslecellssystem, och slutligen min reflektion.
Drivkrafter för introduktion av vätgas och bränsleceller
Miljö. Konferensens deltagare är överens om att den viktigaste drivkraften för vätgas och bränsleceller är potentiella utsläppsminskningar [digital realtidsenkät], vilket innefattar både reducering av växthusgaser och förbättringar i den lokala miljön.  Port Long Beach i Kalifornien, en av världens största hamnar fick inledningsvis utrymme att beskriva sina aggressiva planer för att bli världens första noll-emissionshamn [2], och att de som en del av detta bl a testar bränslecellssystem i ett 10-tal lastbilar [3]. De har minskat sina partikelutsläpp från diesel med 85 % under en 10-årsperiod [4].
Tillväxt. Toyota, Honda, GE och Microsoft sitter gemensamt på scenen sista dagen. De har alla nya bränslecellsbaserade produkter som de diskuterar hur man bäst marknadsför. Två nya toppmoderna bränslecellsbilar (Toyota Mirai [5] och Honda Clarity [6]), stationära bränslecellssystem (GE [7]), respektive samarbeten för ny utveckling av bränsleceller för direkt DC-försörjning i datalagringsrack (Microsoft [8]). Toyota som själva väljer att bekosta delar av infrastrukturutbyggnad i Kalifornien för att möjliggöra introduktionen av bilarna [9] berättar att de är inne i en fas med fokus på utbildning av allmänheten [tex 11], och övriga instämmer i behovet av informationsspridning.
Delstaten Connectitut beskriver att de har 600 företag i sina värdekedjor för bränsleceller och en av de största bränslecellsleverantörerna räknat i energikapacitet [12] ligger här; FuelCell Energy som nu har levererat ett 100-tal MCFC-system från 300 kWel upp till flera MWel [13]. Nio delstater på östkusten har sammanställt sina implementationsplaner för vätgasinfrastruktur i ett dokument, och skapat ett verktyg för ekonomiska bedömningar [14]. California Hydrogen Business Council har också sammanställt en aktörskarta [15], har nyligen samlat regionens aktörer för två heldagars strategimöte [16] och publicerar gemensamma konkreta planer offentligt [17, 26].
Energisystemet. Power-to-gas. Tydligt intressant för aktörer i Kalifornien som har ett väl utbyggt gasnät med otillräckliga elnät när ny vindkraft planeras, samtidigt som nettoefterfrågan på el varierar kraftigt över dygnet på grund av obalans mellan solelproduktion och användning [17]. I Japan har självförsörjningsgraden för energi minskat till 6 % efter Fukushima och det blir därför viktigt att hitta vägar att minska importen av energi [19]. Ett sätt är bränslecellsprogrammet ENE-Farm där idag mer än 140 000 stationära bränslecellssystem har installerats i bostäder i Japan [12].  I Spanien beskrivs vätgas kunna vara viktigt energilager för intermittent elproduktion framöver [20].
Statligt stöd för introduktion av vätgas och bränsleceller
Kostnader och brist på offentligt stöd väljs av konferensdeltagarna till de viktigaste barriärerna för tillfället [digital realtidsenkät]. Här några beskrivna åtgärder under konferensen;
I Japan ges stöd ges bara för ett år i taget, men det är storskaliga stöd och flera forskningscentrum kring vätgas och bränsleceller har byggts upp [19, 21].
Kanada. Kanada har en sk Supply Change Alliance där myndigheter ger stöd till företag inom området för att de ska maximera sina chanser att lyckas, de får hjälp med att identifiera specifikt behov av komplementerande kunskap och för att hitta rätta samarbeten. Ett av programmen leds av NRC Vehicle Propulsion och ger support till kommersialisering av FCEV, samt produktionsoptimering tex för membrantillverkning med DMFA-metod [22]
Kina. Kina kompletterar sina elfordonssatsningar med stöd för bränslecellsfordon nu [23]

  • Min Sweco-kollega Geert Schaap och jag håller en presentation om implementationsplanerna i EU, även här finns investeringsstöd för tankstationer och fordon [24, 25].

USA. Flera talare poängterar att USAs Department of Energys och Department of Defence satsningar på bränslecellsområdet har haft stor betydelse för områdets framgångar. Här diskuteras konsekvenserna av minskade bidrag, samt att relativt stora satsningar gjorts på forskning och institut där tillräcklig industriell förankring kanske inte alltid finns.
Något US Department of Energy (DOE) tagit ett seriöst grepp om är vätgassäkerhetsfrågorna [18]. Laura Hill på DOE berättar att de har skapat utbildningsmaterial för bla utryckningspersonal och labpersonal samt påbörjat utbildning av ett 1 000-tal personer. Nu är man inne på att utbilda regional personal som ska sprida utbildningen vidare. Materialet är tom översatt till japanska.
Internationellt finns det ett samarbete mellan NEDO i Japan, NREL i USA och NOW i Tyskland kring en databas där incidenter samlas för att bygga kunskap kring fortsatta utvecklingsbehov [21].
Implementering och teknikutveckling
Tillämpningarna. David Hart på E4Tech lanserade och presenterade den nya The Fuel Cell Industry Review 2015 [12], baserad på information om försäljningsdata från ca 100 leverantörer av bränslecellssystem. Enligt rapporten kommer ca 4 900 bränslecellsfordon att säljas under 2015 – de flesta gaffeltruckar, 49 000 stationära kraftvärmesystem – de flesta mindre än 1 kWel för Japan, samt 17 600 portabla system – vilket är en minskning. PEMFC dominerar marknaden, PAFC är tillbaka med Doosan (tidigare UTC) och Japan fortsätter sina starka statliga bidrag till marknaden.
Toyotas Project General Manager, Koichi Kojima bekräftar målbilden med > 30 000 FCEV/år 2020 [10]. Han berättar att antal bränslecellsbussar förväntas överstiga 100 samma år, samt visar reklamfilmen som relaterar till filmen ”Tillbaka till framtiden” och som har setts av många miljoner personer och förklarar att avfall kan omvandlas till vätgas och användas i bilar numera [11].
Tankstationer. När det gäller fullstora vätgastankstationer ligger fokus under konferensen på de allt fler sammanställda implementationsplanerna för regioner eller länder. Flera leverantörer pratar om små vätgastanksstationer för hemmabruk, tex FuelCell Energy eller Millennium Reign Energy LCC [26] som visar sin första kompletta installation ihop med solceller som finns i en privatbostad på Hawaii där elen är relativt  dyr (kapacitet: 2 kg vätgas/dygn).
Stackutvecklingen. På konferensen presenterades arbete kring stackkomponenter; produktionsoptimering, testning och utveckling. Mer om detta och annat från konferensen samt IEA-arbete [27] kommer i rapporter från Bengt Ridell, Grontmij inom Energimyndighetens Teknikbevakningsprogram i början av nästa år [28].
Jag kommer också att hålla utkik efter resultat från den studie som Patrick Fullenkamp, GLWN leder som om drygt ett år ska presentera fakta kring marknadsbedömningar i flera regioner globalt för vätgas och bränsleceller, b la baserat på intervjuer med de mest aktiva  leverantörerna [29].
Reflektion
Jag har faktiskt bara besökt Fuel Cell Seminar en gång tidigare, året var 2002 och jag hade arbetat som doktorand inom bränslecellsområdet sedan 1999. Vilken upplevelse det var! Aha, så här mycket optimism finns (över 2 000 besökare) och så här ser bussarna, tankstationerna (Palm Springs) och komponentleverantörerna ut! Simultanttolkning till japanska och förstås en hel del investerare som kilade runt på den stora mässan.
Nu, 13 år senare och efter att nu ha arbetat inom vätgas- och bränslecellsvärlden i mer än 16 år, även som komponentleverantör, är upplevelsen en annan. Antalet besökare är 530. Stämningen är seriös, man inser svårigheterna men agerar bestämt för att överkomma hinder och tekniska problem samt berömmer sig själva för de stora framsteg som gjorts de senaste 20 åren. Produktutvecklingen drivs av företag, både små och stora med målet att göra vinster framgent, men ännu sker mycket arbete av myndigheter, inom forskning och institut.
Inledningstalarna är överens, det var en hype för 10-15 år sedan – men också att den antagligen var positiv för skapa momentum hos många aktörer. Konferensen 2015 handlar mycket om vad som nu behöver göras för att visa för alla att tekniken är nutida och ett stöd för klimatåtgärder, så att utvecklingsprocessen kan accelereras.
Konferensens mässdel är liten, bara drygt 40 utställare. Av dessa är dock 10 % från Sverige (Sandvik, Cell Impact, AP&T och Impact Coating)! En Toyota Mirai finns på plats och en gammal F-Cell, ett fåtal bränslecellssystem finns att se, samt flera organisationer och stackkomponenttillverkare. Dagen efter besöker vi det betydligt spexigare Los Angeles Auto Show, där det första vi möts av är Hondas Clarity och det är stort pådrag hos Toyota där flera Mirai visas tillsammans med visualisering av tekniken!
Tipsen till er

  • org, b la kursmaterial för vätgassäkerhet [18]
  • Fuel Cell Review, görs numera av E4Tech [12]
  • Toyotas reklamfilm som relaterar till filmen ”Tillbaka till framtiden”, har setts av miljontals personer och förklarar att avfall kan omvandlas till biogas och användas i bilar numera [29].

Referenser
[1] Fuel Cell Seminar
[2] DRAFT- Port of Los Angeles Zero Emission White Paper (pdf)
[3] The Port of the Future: The Potential of Fuel Cells to Green Our Nation’s Ports (pdf)
[4] Presentation J. Slangerup, Port of Long Beach California, länk
[5] I panelen på konferensen, G. Yoza, Toyota länk
[6] I panelen på konferensen, S.E. Ellis, Honda, A. Auto Show 2015: 2016 Honda Clarity Fuel Cell; länk
[7] I panelen på konferensen, R. Romer, GE Fuel Cells. länk
[8] I panelen på konferensen, J. Goodward, Microsoft. länk
[9] Toyota Helps Advance Hydrogen Fueling Infrastructure. länk
[10] Toyota targets fuel-cell car sales of 30,000 a year by 2020. länk
[11] Fueled by the Future | Back to the Future | Presented by Toyota Mirai. länk (youtube)
[12] Fuel CellIndustry Review. länk
[13] Fuel Cell Energy, länk
[14] Presentation av J. Rinebold, CCAT, ” Manufacturing Efforts in Connecticut”, länk
[15] California Hydrogen Industry Map. länk
[16] CHBC summer summit report – Workshops on Renewable Hydrogen and Energy Storage, 2015, diskussionsprotokoll utdelat vid [1]
[17] Power-to-Gas: The Case for Hydrogen
White Paper. länk
[18] H2 Tools
[19] Presentation Prof. N. Behling, Kyushu Univ. Japan, ”Japan Implemented Fuel Cell and Hydrogen Society Policy”
[20] Presentation J. Brey, Abengoa, Spain [Plenary]
[21] Poster presentation, Y. Nagai et al., HySUT, ”Activities of FCV/Infrastructure Demonstration Program in Japan”
[22] Presentation F. Girard, NRC Canada, “Supporting FCEV commercialization”, länk
[23] OMEV Nyhetsbrev, 2015-11-24. länk
[24] Sweco Vätgas
[25] Hit H2 Corridors länk
[26] Presentation C. McWhinney, Millennium Reign Energy LLC, US, ”Affordable Scalable Hydrogen Fueling Infrastructure”, länk
[27] IEA Fuel Cells
[28] Fuel Cell Technology Watch. länk
[29] Presentation P. Fullenkamp, GLWN, USA,  ”U.S. Clean Energy Hydrogen and Fuel Cell Technologies: A Competitiveness Analysis”; länk