Arkiv / Samhälle

Web-tv 8:30 Öppet seminarium om en fossiloberoende transportsektor

Creative commons license

OMEV är tänkt att komma ut ca 4 ggr i veckan. Tyvärr har jag en elek influensa just nu, så den här veckan blir lite sämre frekvens.
Idag blir det tips om att ni kan se en livesändning från och med 8:30 från ett seminarium om en fossiloberoende transportsektor som Trafikutskottet anordnar.
För övrigt kan jag också berätta att det nu också går att ladda hem vårt senaste podavsnitt via Itunes här.
Podden handlade om svensk elbilshistoria med fokus på 1990-talet.

Öppet seminarium om en fossiloberoende transportsektor

Det går att se hela seminariet live här via riksdagens web-tv.
08.30 Inledning: Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP)
08.35 Bortglömda B:et – Beteendeförändringar för
fossilbränsleoberoende Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet/Fores
08.50 Begränsning av trafikens klimatpåverkan. Vad har hänt sedan FFF? Håkan Johansson, nationell samordnare för klimatfrågor, Trafikverket
09.10 Direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen
– Kort beskrivning av direktivets innehåll Paul Westin, enhetschef, Energimyndigheten
– Det finska genomförandet av direktivet Suvi Anttila, överinspektör, Finlands kommunikationsministeriet
09.35 Fossiloberoende drivmedel i ett internationellt perspektiv
Paul Westin, enhetschef, Energimyndigheten
09.50 Skogsindustrierna som råvaruleverantörer av biobränsle
Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna och Linda Eriksson,
rådgivare skogliga frågor
10.00 Paus
10.20 Vägen till en fossiloberoende sjöfart Carl Carlsson, Forskning och Innovation, Föreningen Svensk Sjöfart
10.35 Luftfartens färd mot fossiloberoende Anna Wilson, generalsekreterare, Svenskt Flyg
10.50 Klimatneutrala godstransporter på väg – samverkan är lösningen Helene Samuelsson, kommunikationschef PREEM, ordförande KNEG
(Klimatneutrala godstransporter på väg)
11.00 Gasanvändning inom land- och sjötransporter Lars Mårtensson, miljöchef Volvo Lastvagnar, ordförande i DAFI (Directive
on Alternative Fuels Infrastructure)
11.10 Frågestund
11.55 Avslutning: Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M)