Sammanställning nyregistrering laddbilar alla EU-länder 2010-2014

Creative commons license

Idag får ni en sammanställning av alla nyregistrerade laddbilar i EU-länder under perioden 2010-2014.
Datan är så detaljerad, så den är per fordonsmodell per land och per år.
Jag har lagt över alla data i en excel fil som ni kan ladda hem.
Datan kommer från en rapport som Joint Research Centre (JRC) har skrivit för EU-kommissionen.  JRC är kommissionens expertmyndighet för forskning och utveckling.

Nyregistrering av laddbilar i EU-länder 2010-2014

skrivet av Magnus Karlström
JRC har gjort en analys på marknaden för laddbilar i EU-länder [1]. De har också gjort en analys av laddskåpbilar, men jag hoppar över den delen av analysen idag.
Datan som de har använt är från EEA:s (European Environment Agency) CO2 monitoring databases [6], som är en databas dit alla medlemsländerna måste rapportera försäljning av personbilar (M1) och skåpbilar (N1).
Det som intressant är att de har gjort en försäljningsanalys på olika fordonssegment som t ex A, B, C, D, E, F, J och S. De olika bokstäverna står för olika fordonsstorlekar där t ex S är Sport coupés, A är mindre citybilar, Nissan Leaf är t ex C samt J är SUV:ar.
De har data för nyregistrering per fordonsmodeller, så t ex har de nyregistreringen av alla Nissan LEAF i alla EU-länder med för perioden 2010-2014.
Jag har lagt över all data i en excel fil som ni kan ladda hem här (xlsx-fil) eller ni kan också kolla på datan via Google spreadsheet här.
JRC har dragit följande slutsatser:
– Nyregistrering av laddbilar är låg relativt övrig nyregistrering av personbilar, men den ökar snabbt. Trenden fortsätter under 2015.
– Det finns en koppling mellan stödsystem och i vilka länder försäljningen är större.
– Den relativa nyregistreringen av laddbilar i EU-länderna totalt är ungefär lika stor som i USA och Japan.
– Nyregistreringen av laddbilar som blivit tillverkade i EU har ökat. 2010 var 30% av alla laddbilar tillverkade i EU. 2014 var 65% EU-tillverkade.
– JRC sammanfattar att försäljningen av laddbilar lämnar just nu en fas av test och demonstration och går in i en fullskalig kommersialisering, men det kommer behövas stöd ett tag till och det är viktigt att kontinuerligt utveckla stödsystem som passar utvecklingen.
Nyregistreringssanalys
Nyregistreringen i EU-länder 2010-2014 av BEV (batterielbilar) och PHEV (laddhybrider).
2010   2011     2012    2013     2014
BEV      760     8695  14080    24261    38430
PHEV               357      8928   25280     32682
Summa    760 9052    23008   49541   71112
Som ni kan se är nyregistreringen av laddhybrider och batterielbilar ungefär lika stor 2014.
Försäljningen av laddhybrider startade egentligen först 2012 i EU.
Något som har förändrats är att det finns betydligt fler bilmodeller till försäljning i olika fordonssegment.
För BEV finns det ganska många olika bilmodeller i segmentet A (t ex E-up), C (t ex LEAF) och S (t ex Tesla Model S).
För PHEV finns det fler modeller i C (t ex A3), J (t ex Outlander) och S segmentet (t ex Panamera S E-Hybrid).
Nyregistreringen för BEV uppdelat på segment 2014
A             6122      15,93%
B           11552      30,06%
C           15002      39,04%
D                91        0,24%
J                  1         0,00%
M            610          1,59%
S          5052         13,15%
38430        100,00%
B-segmentets försäljning är i princip enbart försäljning av ZOE.
Nyregistreringen av PHEV uppdelat på segment för året 2014 
A          48        0,15%
C       7021      21,48%
D        4926    15,07%
E           18      0,06%
F         138      0,42%
J     18424      56,37%
M         16       0,05%
S       2091     6,40%
32682    100,00%
Som ni kan se så är försäljningen av PHEV dominerat av SUV segmentet. Det beror på försäljningen av Outlander. Volvo V60 plug-in är i segmentet D.
Volvo V60 plug-in var 2014 den femte mest nyregistrerade laddbilen (4926) i EU. Endast Outlander (18024), ZOE (10378), LEAF (10142), Tesla Model S (5032) hade fler nyregistreringar.
Nyregistreringen av laddbilar fortsätter att öka i absoluta tal i EU-länderna under 2015 [3,4,5]
Nyregistreringen i Europa var 105 000 laddbilar under perioden januari till august 2015. Då ingår Norge och Schweiz, samt av någon anledning ingår inte Belgien.  Om vi tar bort Schweiz (ca 4200) och Norge (22000), så har nyregistreringen varit ca 79 000 fram till augusti i EU-länderna. Om trenden fortsätter så blir nyregistreringen ca 120 000 laddbilar i EU-länderna under 2015.
Det är en ökning från ca 71 000 under 2014.
Jämförande nyregistrering av laddbilar per capita
EU-länderna är olika stora. För att få ett jämförande tal så har jag delat nyregistreringen 2014 med befolkningen i varje land. Egentligen så borde total nyregistrering av personbilar varit bättre, men jag hittade inte bra data just nu. De här åtta länderna stod för 92% all nyregistrering av laddbilar i EU 2014.
nyreg.         nyreg.
BEV/milj. inv      BEV & PHEV
/milj. inv
Frankrike                      170           203
Nederländerna              209          916
UK                                105           226
Tyskland                      106           163
Belgien                         106           186
Sverige                        124            464
Danmark                      239            252
Italien                          18                 24
Nederländerna är störst per nyreg. laddbil per capita. Sverige är klar tvåa. Om vi enbart undersöker BEV så är vi på en lägre nivå.
Jag har också undersökt hur stor andel av alla laddbilar som nyregistreras i EU som nyregistreras i Sverige.
Sverige står för 6,5% av alla nyregistrerade laddbilar i EU under 2014.
Nyregistrering av i3 (BEV) vs i3 (REX)
En återkommande fråga till oss på nyhetsbrev är en jämförelse av försäljningen av i3 som enbart är en BEV och den varianten som har en räckviddsförlängare.
I den här studien har de kommit åt data.
Nyregistreringen är ungefär 50/50 i EU.
2014 blev 3199 i3 (BEV) nyregistrerade och 3297 i3 (REX).
Egen kommentar
JRC rapporten har också jämfört sin data med andra källor. De får ungefär samma svar.
Jag jämförde den kumulativ nyregistreringen av laddpersonbilar i Sverige med Powercircles siffror [2]. JRC rapportens siffror verkar rimliga.
Det är sant att det finns många fler laddsbilmodeller att välja på, men det är också så att i ganska många segment har det funnits ganska begränsade valmöjligheter. Det kommer fler laddsbilmodeller snart, så det blir väl lite bättre.
Många länder i EU har riktigt dålig försäljning av laddbilar. Det är krångligt när EU gemensamt ska hitta på policy för laddbilar.
Referenser
[1] Electric vehicles in the EU from 2010 to 2014 – is full scale commercialisation near? JRC 2015. länk
[2] 146 procents ökning av laddbara fordon under 2014. Power Circle. 8 jan 2015. länk
[3] Europe August 2015 (Updated). EV Sales blogspot.  länk
[4] Norway August 2015 (Updated). Ev Sales blogspot. länk
[5] Switzerland August 2015. EV Sales blogspot. länk
[6]  EEA, 2015. Monitoring of CO2 emissions from passenger cars – Data 2014 (provisional) and Data 2010-2013 (final), Monitoring of CO2 emissions from vans – Data 2014 (provisional) and Data 2012-2013 (final), available under: länk