"Regeringen satsar på elbilar och elbussar"

Creative commons license

Svenska regeringen släppte nyheten igår att de tillför mer pengar till supermiljöbilspremien, men halverar premiens storlek för laddhybrider från och med 2016.
De inför också en speciell premium till inköp av elbussar för åren 2016-2019.
Samt de tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärde för vissa miljöanpassade bilar förlängs till och med 2019. Nedsättningen omfattar förmånsbilar som är batterielbilar, laddhybrider och gasbilar.
Satsningen är del av budgetpropositionen för 2016, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.
Mer pengar till supermiljöbilspremien
Regeringen satsar 132 miljoner kronor för innevarande budgetår.
Nästa år satsar de  309 miljoner kronor.
Det innebär en total satsning på 441 miljoner SEK. 
För året 2016 halverar de premien för laddhybriden dvs de som köper en laddhybrid får 20 000 SEK.
För batterielbilar är premien oförändrad dvs 40 000 SEK får både 2015 och 2016.
Målet är att stödet ska räcka till 1 januari 2017 då ett Bonus Malus-system ska vara infört.
Det innebär att pengarna räcker till max 11 000 batterielbilar om enbart de köps eller till max 18750 laddhybrider om enbart de köps.
Regeringen bedömer att alla som köper en bil som uppfyller kraven under 2015 och 2016 bör kunna få premien om max 40 000 kronor, med dessa förändringar.
Elbusspremien
En ny premie för att stötta marknadsintroduktion av eldrivna bussar införs från 2016. Under 2016 är premien 50 miljoner kronor och för åren 2017-2019 100 miljoner kronor per år.
Det innebär att satsningen till 2019 är 350 miljoner SEK på elbussar.
Argumentet för är att ”Eldrivna bussar ger mindre klimatutsläpp, mindre buller och frigör biodrivmedel till andra tunga fordon som är svårare att elektrifiera. Svenska tillverkare kommer att börja serietillverka elbussar inom kort. Regeringen bedömer att en premie till just elbussar kan bidra till ökad efterfrågan och därigenom fler arbetstillfällen”.
Det står inget om hur stort stödet ska vara per elbuss eller om det enbart gäller batterielbussar eller om laddhybridbussar inkluderas.
Förlängning tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärde
”Regeringen föreslår att den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärde för vissa miljöanpassade bilar förlängs till och med 2019. Nedsättningen omfattar förmånsbilar som är elbilar, laddhybrider och gasbilar och ger ytterligare stimulans till köp av dessa fordon.”
Egen kommentar
För 2016 vill regeringen stimulera mer köp av batterielbilar genom att minska premien för laddhybrider. Det är ett tydligt val.
Det står ingenting om hur bränslecellsbilar hanteras i pressreleasen.
Är lite osäker på exakt hur mycket en premie för inköp av elbuss kommer bli samt om de kommer stödja laddhybridbussar också.
Om vi låtsas att stödet blir ca 1 miljon SEK per batterielbuss så skulle det kan ge en marknaden på ca:
50 batterielbussar / år för 2016 samt 100 batterielbussar/år för åren 2017-2019.
Det är enbart en uppskattning.
I en rapport från Ecotraffic som vi skrev om förra veckan uppskattade de att antal stadsbussar i Sverige är ca 7000 – 8000. Stadsbussar är väl den mest troliga användningen av elbussar.
Total försäljning av alla sorters tunga bussar i Sverige är ca 900-1400 de senaste åren [2].
De argumenterar för elbussstödet inte enbart baserat på miljöpolitik utan också på näringspolitik.
Om jag tolkat svensk inrikespolitik rätt (läs decemberöverenskommelsen) så är det väl klart att de här förslagen införs.
Referenser
[1] Regeringen satsar på elbilar och elbussar. Pressrelease. 9 sep 2015. länk
[2] Statistik om bussbranschen Maj 2015. länk