Arkiv / Fordon

Elbussrapporter samt Heja Skåne!

Creative commons license

Idag får ni Conny Börjessons bevakning av konferensen Heja Skåne! Den innehåller bl a Skånetrafikens planer för laddelbussar, samt information om det nya elvägsprojektet Elonroad.

Men först ett förtydligande om nyhetsbrevet om svenska elbussrapporter.

I gårdagens utskick skrev vi att de i LTH-studien antagit en mycket lägre skillnad i kostnad mellan biogas- och elbuss (150 kkr) än de två andra rapporterna. Här kommer ett förtydligande: I LTH:s antagande om 150 kkr dyrare elbuss ingår inte batterikostnaden. Om batterikostnaden inkluderas så blir skillnaden i kostnaden jämfört med en biogasbuss drygt 1 Mkr beroende på typ av elbusssystem. Detta ligger i samma härad som SLL:s rapport.

Heja Skåne! med fokus elfordon

skrivet av Conny Börjesson (Viktoria)

Under två dagar, 20-21 augusti, samlades i Malmö ett 100-tal företrädare från Skåneregionens näringsliv, offentlig sektor, nyckelorganisationer och universitet: Människor som vill vara med och aktivt påverka Skåneregionens framtid [1].

Årets tema var ”Den fantastiska kraften när många är eniga!” och kretsade kring miljövänliga transporter. Jag åkte dit för att ta del av dag två som inbjuden, sakkunnig på elvägar. Av de framföranden som gjordes väljer jag att citera två med direkt anknytning till elektromobilitet.

Mercedes-Benz Sweden med säte i Malmö gjorde en presentation med följande tydliga budskap: ”Förbränningsmotorn håller på att fasas ut -> Elmotorn är på väg in” ”För tre år sedan var elbilar en vision -> Nu är det en realitet” Mercedes-Benz produktprogram visades som exempel på att fler och fler modeller av laddhybrid- och batteribilar finns till försäljning. I diskussionen som följde vara alla eniga om att för att snabba på övergången till elbilar i regionen så krävs en utbyggnad av infrastruktur för laddning. Möjligheter att erhålla hemmaladdning är allra viktigast i sammanhanget.

Därefter var det dags för Skånetrafiken som i dagsläget har 969 bussar varav 5 elbussar och 64 dieselbussar och resten biogas samt gashybrid (el och biogas) i form av Malmöexpressen [2].

Mot denna bakgrund hade Skånetrafiken följande budskap:

”Biogasen räcker inte till -> El är framtiden”

Därför kommer andelen elbussar att öka. Följande görs som exempel:

• 5 batteribussar kommer att testas i Ängelholm (beslutat). Bussarna laddas i depå under natten och körs hela dagen på en laddning med 200 km i räckvidd.

• Elbussar diskuteras i Malmö inför nästa upphandling.

• Fler bussar kommer laddas i Landskronas trådbussnät [2].

Goda erfarenheter finns från en buss som idag använder 68 km i nätet som laddsträcka och sedan körs 108 km på batteriet utanför nätet.

Till sist under summeringen enades alla från regionen om att tillsätta ett råd som skall fungera som katalysator i det fortsatta arbetet för miljövänliga transporter. Vad rådet skall göra diskuterades under middagen dag 1 och framgick inte vid summeringen dag 2.

Jag hoppas att rådet kommer att bidra till att idéer som finns tas om hand och genomförs av människorna som var med. Uppslutningen, enigheten och viljan är stor att satsa på elektrifierade transporter i Skåneregionen.

Övrig kommentar

Tiden räckte inte till att nämna och diskutera en aktivitet i Lund som är aktuell efter beslut 2016-06-10 om finansiering från Energimyndigheten: En demonstrationssträcka för ett nytt elvägskoncept Elonroad [4] som skall fungera för alla fordonsslag. Den kommer att byggas utöver de tidigare beslutade avseende demonstration av elvägar som beskrevs i nyhetsbrevet 2015-06-05.

[1] Heja Skåne

[2] Malmö Expressen

[3] Slidein

[4] Elonroad