Batteriseminarium, ITS konferens, två disputationer

Creative commons license

Idag får in tips om några evenemang.
16-17 september är den nationella ITS konferensen i Göteborg. Peter Carlsson kommer bl a medverka. Peter är svensken i Tesla Motors ledningsgruppen.
13 oktober är det batteriseminarium på ETC Battery and FuelCells Sweden AB.
Det kommer också två intressanta disputationer.
9 oktober disputerar Martina Wikström från KTH på sin avhandling ”Electric vehicles in action”.
23 oktober disputerar Mårten Larsson från KTH på sin avhandling ”The role of methane and hydrogen in a fossil-free transport sector in Sweden”.

Seminarium: Laddningsbara batterier, i dag och i morgon

ETC Battery and FuelCells Sweden AB bjuder in till seminarium.
”Färsk kunskap om nuvarande status och kommande trender inom dagens stora batterikemier för laddningsbara batterier. Kunniga och insatta talare föreläser om bly (PbA), nickel-metallhydrid (NiMH) samt litium-jon (Li-jon) , det ges också en inblick i spännande framtida tekniker.
Datum: 13 oktober
Tid: 09.00 – 14.00
Plats: Alevägen 47, Nol”
Inbjudan med program se här (pdf).

2015 års ITS konferens

Årets nationella ITS konferens är den 16-17 september i Göteborg. Det är många bra och intressanta talare bl a kommer Peter Carlsson VP of Supply Chain at Tesla Motors vara med.
”Årets nationella ITS-konferens kommer att genomföras den 16-17 september i Göteborg. Vi kommer att vara på Lindholmen och deras konferensanläggning.
Årets tema är better use of space – a sustainable focus” och det har koppling till ITS världskongress lite senare under hösten i Bordeaux. Med temat anger vi inriktning mot ökad hållbarhet och effektivitet inom transportsektorn samt hur olika perspektiv kommer att integreras mer och mer inte bara inom transportsektorn utan i hela samhället. Vår tolkning av ”space” är i flera dimensioner som du kommer att märka på konferensen.
Konferensen kommer naturligtvis att handla mycket om vad som sker i Sverige inom såväl ITS och ICT-området, men kommer också att ge inspiration från andra europeiska länder, EU samt trender som är starka.
Better use of space rymmer flera dimensioner, exempelvis hur vi bygger våra städer smartare, hur telekominfrastrukturen blir bärare av nya tjänster med affärer där vi redan ser exempel som Mobility as a service, hur uppkoppling av saker och människor kommer att förändra våra beteenden och kunskaper, hur data kommer att vara en nyckelfråga och hur sociala media kan skapa ny realtidsinteraktion mellan individer och operatörer, hur informationsfederationer kan uppstå genom samverkan mellan offentlig och verksamhet.”
Länk till mer info.

Disputation: Electric vehicles in action

Martina Wikström, Energiprocesser vid KTH, försvarar sin avhandling ”Electric vehicles in action” den 9 oktober kl. 13.00 i Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH.
Martina har bl a varit del i projektet elbilsupphandlingen.

Disputation: The role of methane and hydrogen in a fossil-free transport sector in Sweden

Mårten Larsson, Energiprocesser vid KTH, försvarar sin avhandling ”The role of methane and hydrogen in a fossil-free transport sector in Sweden” den 23 oktober kl. 9.30 i Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH.