Debatten om nya CO2-mål för 2025 samt ElectriCity Innovation Challenge 2015

Creative commons license

Dagens nyhetsbrev beskriver starten på processen att komma fram till koldixidkrav för personbilar i EU till året 2025. Det kanske inte låter så roligt, men slutresultatet i processen kommer bli mycket viktigt.
Men först mer tips om events. Göran Smith (Viktoria Swedish ICT) skrev in och tipsade om ElectriCity Innovation Challenge 2015.

ElectriCity Innovation Challenge 2015

ElectriCity Innovation Challenge 2015 är en tävling som syftar till att att skapa innovationer som kan bidra till att göra morgondagens bussresor mer attraktiva.
Möjliggörare för det är dels ElectriCity som demonstrationsarena och alla dess aktörer men även att realtidsdata för bussen så väl som en hel del bakgrundsinformation kring linjen och dess hållplatser så som ritningar kommer att tillgängliggöras.
Målet är att få fram livskraftiga prototyper som kan exponeras och testas live på ElectriCity efter tävlingen.
Tävlingen innehåller följande event:
18-19 sep – Konceptstuga, Lindholmen
24 sep – Utvecklingsverkstad: 24h med bussen, Arendal
28 sep – Utvecklingsverkstad: Morgondagens hållplats, Johanneberg
30 sep – Utvecklingsverkstad: Innovationsplattformen, Lindholmen
14 okt – Utvecklingsverkstad: Från koncept till affär, Göteborg
21 okt – Final, Lindholmen
22 okt – Prisutdelning, Lindholmen
Sista anmälningsdag är för övrigt 11 sep.

g CO2/km till 2025 EU – tredje delen i en lagstiftningsprocess

skrivet av Magnus Karlström
Innan sommaren kom höjdare från kommissionen, bilföretag och många andra på konferensen Driving Road Decarbonisation Forwards i Bryssel.
De pratade om nästa steg för lagstiftning för att minska växthusgasutsläpp från transportsektorn i EU. En pusselbit är vad kommer g CO2/km kravet bli för året 2025 för personbilar. Det är tredje delen i en lagstiftningsprocess.
Innan i de två tidigare har kommissionen, bilföretag, medlemsstater, parlament och väldigt många andra malt fram krav för 2015 samt 2020.
Numera tänker jag alltid på Star Wars sagan när jag läser om nyheter om g CO2/km i EU. Snart kommer första delen i den tredje filmtrilogin i Star Wars. Processen att bestämma CO2 kraven kommer nog ta lika lång tid som till att vi sett tredje filmen i nya Star Wars trilogin.
Bakgrunden att jag alltid tänker på Star Wars är att mytologin blev använd av Greenpeace innan kraven för 2020 blev bestämt. VW använde en gullig och liten Darth Vader för att marknadsföra nya Passat i en reklamfilm. Greenpeace tänkte till och kom på att Darth Vader faktiskt är ond och ansåg att de var jediriddare. VW var emot hårda g CO2/km krav enligt Greenpeace. Greenpeace kontrade därför med två egna reklamfilmer där ”ondskan” föll till slut i en dans. Ni kan se alla filmerna i en följd här (youtube, 3 min).  Greenpeace passade på att utropa sig själv som segrare när lagstiftningen kom [1].
I Star Wars är hjälten Luke Skywalker klädd i vitt och Darth Vader har svart rustning, så vi inte ska bli osäkra på vem som är god och ond. Men själv föredrar jag färg-tv.
Nyanserna syns i de utspel de olika aktörerna har gjort inför konferensen Driving Road Decarbonisation.
Kommissionären Cañete la upp sin spelplan inför post-2020 i sitt tal på konferensen [2], samt det syns också i inriktningen på förstudien om konkurrenskraft inför post-2020 mål som görs [3].
Cañete sa att transportsektorn måste ta sitt ansvar för att minska växthusgasutsläppen. Han var också tydlig med att lagstiftningen måste vara evidensbaserad, så se fram emot många studier som kommer ifrågasättas. Han ansåg också att lagstiftningen måste göra EU förberedd för framtidens transportsektor [2]. Cañete har också sagt att kommissionen är skeptisk till att ta med transportsektorn i utsläppshandeln ETS [13].
En fråga som kommer diskuteras mycket är hur lagstiftningen kommer påverka EU:s konkurrenskraft. Redan nu görs en studie om den frågan. De preliminära slutsatserna är att post-2020 lagstiftningen inte direkt kommer påverka EU:s bilindustris konkurrenskraft, men de indirekta effekter kan minska konkurrenskraften. Det är därför viktigt att konstruera lagstiftningen på ett klokt sätt [3].
Kommissionen har också låtit Ricardo göra en studie om vad kostnaden egentligen blev att nå 2015 målet [4]. Slutsatsen är att det blev mycket billigare än vad de flesta sa att det skulle kosta. Räkna med att det argumentet kommer användas flera gånger i post-2020 debatten dvs att miljörörelsen kommer bemöta alla rapporter om hur dyrt det kommer bli med post-2020 mål med att ”ni hade ju inte rätt förra gången”. Det går säkert att diskutera om Ricardo har rätt.
Det nederländska institutet ECN gjorde 2013 en rapport där de utvärderar olika sätt att konstruera lagstiftningen för post-2020 [4]. De undersöker t ex om EU borde lämna g CO2/km  målet och gå över till mål som är på baserade på energiförbrukning som t ex MJ/km. Ett skäl för det är laddelbilar och vätgasbilar. De har ju 0 g CO2/km från avgasröret om de går på el eller vätgas. Det innebär att det inte kommer finnas någon drivkraft från lagstiftningen för att göra laddbilar och vätgasbilar så energieffektiva som möjligt.
ECN diskuterar också mycket om balansen mellan att få in ny disruptiv teknik som laddelbilar och vätgasbilar mot att enbart effektivisera förbränningsmotorbilar. Det är ingen lätt balans.
Den på EU-nivån väldigt synliga miljöorganisationen Transport & Environment har på senaste tiden ifrågasatt teknikneutralitet som policymål. De anser att disruptiv teknik kommer växa fram för långsamt med generella styrmedel. Transport & Environment har blivit mycket mer tydliga att de anser att EU huvudsakligen ska satsa på laddelfordon på bekostnad av andra drivmedel [6-8].
Chefen för Transport & Environment skriver t ex att ”The technology-neutral policy for clean transport fuel is dead. Clean electricity must be put at the heart of EU transport policy” [8].
Transport & Environment är en av miljörörelserna på Europanivå, som ifrågasätter biobränslenas klimat- och miljönytta [9].
En annan fråga som miljörörelsen tillsammans med andra driver är hur stor plats diesel egentligen ska ha i EU för att nå CO2-mål. Problemet de anser att diesel har är för stora utsläpp av lokala föroreningar i verklig trafik [10].
Bilindustrin och oljeindustrin har svarat på kritik om diesel i ett öppet brev till kommissionen. De anser att vi måste fortsätta att satsa på diesel och att det är viktigare att få bort gamla smutsiga dieslar från gatorna [11].
Fordonsindustrins branschorganisation ACEA har också inför post-2020 framfört sina åsikter. De trycker på att det krävs många olika policies för att få ner CO2 utsläppen från transportsektorn. De varnar också för att skapa en konflikt mellan Europas konkurrenskraft och CO2-målen [12].
Enligt uppgift i Automotive News Europe har ACEA önskemål att flytta fram målen för 2025 till 2030 [14].
Fyra medlemsländers transport och miljöminstrar har tillsammans skrivit till kommissionen och bett dem sätta utmanade krav för post 2020. Sverige var ett av länderna som skrev under [15].
Egen kommentar
Det är bara början …….
Just nu, i en galax som är väldigt mycket här
Källor
[1] Greenpeace takes on Europe’s biggest carmaker… and wins!. Greenpeace. 6 mars 2013. länk
[2] Keynote speech by Commissioner Miguel Arias Cañete at the ”Driving road decarbonisation forwards” conference. DG Clima. länk
[3]  Competitiveness impacts Assessment of competitiveness impacts of post-2020 LDV CO2 regulationConference ”Driving road decarbonisation forward” Brussels, June 18, 2015. länk (pdf)
[4] Evaluation of Regulations 443/2009 and 510/2011 on the reduction of CO2 emissions from light-duty vehiclespdf(319 kB). länk
[5] ECN. 2013. Policy options to reduce passenger car CO2 emissions after 2020. länk
[6] Lessons learned from an eight-year battle for cleaner fuels. Euractive. länk
[7] Regulation needed to stimulate electric-vehicle market – report. länk
[8] Europe needs a clean break for cleaner fuels. Euractive. länk
[9] Gustav Melin, Svebio: ”Står den svenska miljörörelsen upp för kretslopp och sund vetenskap?. Supermiljöbloggen . länk
[10] Diesel cars: Is it time to switch to a cleaner fuel?. 16 juli. BBC. länk
[11] Automotive and petroleum refining industry: open letter on diesel to EU policy makers. ACEA. 8 juli 2015. länk
[12] Auto industry advocates using full spectrum of solutions to bring down CO2 emissions. 17 juni. länk
[13] Putting cars in EU ETS can’t replace other regulations -Arias Canet. länk
[14] European automakers call for CO2 emissions delay. Automotive News Europe. 4 juli. länk
[15] EU urged to set ’challenging’ 2025 car emissions goal. Automotive News Europe. 19 juni. länk