Arkiv / Fordon

JTI och laddarbetsmaskiner, samt Sveriges livsmedelförsörjning vid brist fossilt bränsle

Creative commons license

Min släkthistoria är nog lik många andras i Sverige. Först 100 generationer bönder, sen en generation industriarbetare, sen våra föräldrar och så kom vi. 70-talister som bodde i den nybyggda villan i staden med 100 000 personer och ett nytt Konsumtorg.
Alla sa att Sverige var modernt och många såg bara lantbruksliv på en mjölkkartong eller 2 veckor barfota via en hage till badplatsen.
Med åren kom frågorna och när vi tittade bakåt hundrafemtio år längs släktträden så kom vi till svält. I kyrkoböckerna var barn överstrukna. Sverige har delvis glömt att vara beroende av väder, krig och sjukdom för att slippa förklara för barn att de måste lägga sig hungriga.
Nu är ICA och Konsum överfyllda med mat från överallt. Varor som än så länge inte skulle vara möjliga utan importerade fossila bränslen.
Finns det någon möjlighet i framtiden att brist på energi gör att vi får brist på mat. Är kanske en överdriven oro, men energiförsörjning för mat känns viktigare än mycket annat.  Våra 100 generationer bönder tänkte på det varje dag. Vi kanske borde fundera på det då och då.
Forskningsorganisationen JTI med partners undersökte 2013 vad konsekvenserna kan bli för Sveriges livsmedelsförsörjning om möjligheten att importera tillräckliga volymer av fossil energi minskar under en period på 3-5 år. Längre ner finns en sammanställning av rapporten, men slutsatsen var att vid medel och hög bristnivå av fossil energi uppstår en situation där det inte är möjligt att hålla Sveriges befolkning ovanför svältgränsen.
Det finns många sätt att minska vårt beroende av fossila bränslen för att få mat på bordet. Det är möjligt att använda egenproducerat biobränsle [1,2], som t ex biogas [3]. Det är också möjligt att göra fordonen och/eller processer energieffektivare [4].
El och hybriddrift kan också ha en roll att spela i lantbruket. JTI har precis fått två projekt godkända inom området. Nedan finns en sammanställning vad de ska göra.
[1] R 392 Det svenska jordbrukets framtida drivmedelsförsörjning. Ahlgren Serina, Baky Andras, Bernesson Sven, Nordberg Åke, Norén Olle, Hansson Per-Anders. JTI.länk
[2] Energigården. länk
[3] MEKA – biogasdrift i arbetsmaskiner. Delrapport 3, november 2014. Jordbruksverket. länk
[4] Position Paper. CECE (Commitee for European Construction Equipment) andCEMA (European Agricultural Machinery) Optimising our industry 2 reduce emissions.länk

JTI med och utvecklar elhybrid samt utvärderar batteridriven kompaktlastare

JTI är med i två projekt om arbetsmaskiner med eldrivlina som fått medel från Energimyndigheten.
Ett projekt handlar om att ta fram koncept till ett fordon som går på både el och diesel/ biodiesel. Konceptet innebär att ”två moduler kan kopplas samman om stor effekt eller lång körtid krävs. En modul som är eldriven med batterier och en som har en förbränningsmotor. Det kan ge större flexibilitet i användningen och är en av de stora nyheterna i projektet.” [5]. Konceptet ska visas upp om ca 1 år.
I projektet ingår Valtra Tractors, SSAB, Atlas Copco, Ålö Lastaggregat och Lighthaus Industrial Design.
Projektledare är Oscar Lagnelöv (JTI).
Det andra projektet handlar att utvärdera en batteridriven kompaktlastare för lättare inomgårdsarbete.  Kompaktlastaren är från tyska Weidemann. I projektet ingår också LRF, SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut, konsulten Solkompaniet och Wacker Neuson.
”Fyra batteritraktorer ska testas på gårdar i Sverige under ett års tid, och jämföras med motsvarande dieseldrivna lastare när det gäller bland annat driftskostnad, ekonomi, miljöpåverkan och energieffektivitet.”
De ska undersöka möjligheten att ladda kompaktlastare med egenproducerad solel.
Ola Pettersson (JTI) är projektledare.
[5] Elhybrid för land och stad. JTI. Pressrelease JTI. 25 maj. länk

R 410 Sveriges primärproduktion och försörjning av livsmedel – möjliga konsekvenser vid en brist på fossil energi

En forskargrupp har undersökt konsekvenser för Sveriges livsmedelsförsörjning om vi skulle bli tvunga att klara oss på en lägre nivå av fossila bränslen än idag [6].
De har antagit ett plötsligt händer en oväntad internationell kris eller något annat som gör att Sverige måste klara sig på mindre fossilt bränsle till livsmedelssektorn. Längden på krisen är satt till en period av 3-5 år. Vad blir konsekvenserna av en bristsituation?
De har undersökt konsekvenser för tre olika scenarios. Det är att vi har tillgång till 75%, 50% eller 25% av den mängd fossila bränslen vi har idag.
Vid tillgång på 75% går bristen att hantera genom ”effektiviseringar på alla nivåer, där processer styr mot energioptimering i stället för som idag ofta mot färre antal arbetstimmar.”
Men om vi endast har tillgång på 50 till 25% av mängden fossilt bränsle som vi har nu under 3 till 5 år uppstår en situation där det inte är möjligt att hålla Sveriges befolkning ovanför svältgränsen. Resultatet visar också att mängden kolhydrater kommer att minska relativt dagsläget.
Det kommer vara olika svårt i olika delar av landet att klara livsmedelssituationen vid brist på fossilt bränsle. De regionerna som klarar sig sämst är stora delar av Norrland och Storstockholm. Den delen av Sverige som har minst problem är Skåne.
Forskargruppen bestod av forskare från JTI, SIK, SP, ÅF samt länstyrelsen i Uppsala.
Egen kommentar
Är det troligt att Sverige kommer förlora hälften av vår import av fossilt bränsle som går till livsmedelsproduktion?
Vem vet? Risken är nog liten, men personligen förespråkar jag en försäkringspremie i alternativ för att minska risken att igen se överstrukna barn i kyrkoböckerna.
[6] R 410 Sveriges primärproduktion och försörjning av livsmedel – möjliga konsekvenser vid en brist på fossil energi. JTI. Andras Baky, Anna Widerberg, Birgit Landquist, Ida Norberg, Johanna Berlin, Jonas Engström, Karin Svanäng, Katarina Lorentzon, Lars-Åke Cronholm, Ola Pettersson. 2013. länk