Test av elvägar i Sverige utanför Gävle samt Arlanda

Creative commons license

Vet att det flesta är lediga idag, men igår blev det klart att två projekt i Sverige får testa varsin lösning för elvägar. Elvägar ska testas i närheten av Arlanda och utanför Gävle på var sin teststräcka.
Projekten har blivit utvalda i en förkommersiell upphandling.

”Sverige testar elvägar i verklig miljö”

”Två lösningar för elvägar ska testas i närheten av Arlanda och utanför Gävle på var sin teststräcka. Syftet är att få kunskap om hur elvägar fungerar och om tekniken kan användas i framtiden.
– Sverige är ett av de länder i världen som hittills har kommit längst med att utveckla tekniken för elvägar. Det är ett sätt att utveckla miljösmarta transporter i det befintliga vägnätet. Det kan bli ett bra komplement till dagens väg- och järnvägstrafik, säger Torbjörn Suneson, tillförordnad generaldirektör i Trafikverket.
Det är Trafikverket som i samråd med Vinnova och Energimyndigheten har beslutat att två leverantörer får testa varsin lösning för elvägar. De två leverantörerna är Rosersbergs Utvecklings AB och Region Gävleborg. Försöken beräknas vara avslutade 2018.
Rosersbergs Utvecklings AB ska testa en teknik som innebär att en elskena i vägbanan driver och laddar fordonet under resan. Region Gävleborg ska testa en teknik som innebär att en strömavtagare på lastbilshyttens tak matar ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen.
– Det blir spännande att följa de konkreta projekten så att vi kan få bättre kunskap om hur stor potentialen för effektivisering verkligen är, samtidigt som vi bidrar till att utveckla samhällets beredskap att ta emot radikalt nya lösningar inom energi- och transportområdet, säger Erik Brandsma, generaldirektör i Energimyndigheten.
Projekt Elvägar är den största pågående förkommersiella upphandlingen i Europa. Teknikerna som ska testas genom teststräckor syftar till att ge ett kunskapsunderlag för myndigheter, industri och akademi om hur elvägar kan fungera i framtiden.
Detta är det tredje och avslutande steget i upphandlingen. Elva leverantörer anmälde sitt intresse för att utveckla elvägar i upphandlingens första skede 2013. De fyra leverantörer som sedan gick vidare har genomfört var sin detaljprojektering av en teststräcka och två av dem ska nu bygga teststräckor i syfte att få fram det kunskapsunderlag som Trafikverket efterfrågar.
– Det är spännande att teststräckorna nu blir verklighet. Elvägar kan få stor betydelse för att skapa mer hållbara transporter i framtiden och samtidigt bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det är också ett bra exempel på hur myndigheter kan använda upphandling för att stimulera fram nya lösningar, säger Charlotte Brogren, generaldirektör i Vinnova.”
Projektet i närheten av Gävle kostar ca 77 miljoner i offentliga medel och 48 miljoner från privata aktörer [3]. Teststräckan är två kilometer längs E16 strax väster om Sandviken. Elöverföringen kommer genomföras med luftburna elledningar. Hybridlastbilar från Scania kunna koppla upp sig via ett sensorsystem och köra på endast el i en hastighet upp till 90 kilometer i timman. Byggstart hösten 2015. Den första lastbilen rullar i början av 2016 och två år framåt varefter anläggningen avvecklas och satsningen utvärderas. En stor del av testet är att undersöka hur systemet fungerar på allmän väg i kommersiellt bruk.
Inom projektet vid Arlanda ska de fortsätta utveckla detaljer inom tekniken vid deras befintliga testbana vid Arlanda och om cirka två år anlägga en ny två kilometer lång sträcka mellan Arlanda och logistikcentret i Rosersberg. Kraftöverföringen ska ske via skenor i vägbanan.
Referenser
[1] Trafikverket. Pressrelease. länk
[2] Eldrivna lastbilar testas på ny elväg. SVT Södertälje. länk (Innehåller intervju med Jonas Hofstedt, chef för Scanias drivlineutveckling)
[3] Scania to test electrically powered trucks in real-life conditions. Scania Pressrelease. länk
[4] Gävleborg först i världen med elvägar för lastbil på allmän väg. länk
[5] Elvägar vid Arlanda och Gävle. Ny Teknik. länk
[6] Elväg vid Arlanda inom två år. länk
[7] E16 utanför Sandviken blir elväg 2016. Teknikens Värld. länk
[8] E16 blir elväg för tung trafik. DN. länk
[9] Satsning på elväg vid Arlanda. Arlanda. länk
[10] Elväg vid Arlanda inom två år. NCC. länk
[11] Scania och Siemens testar elväg i Gävle. Trailer. länk
[12] Scania to test electrically powered trucks on “electric road” under real-life conditions. Green Car Congress. länk