Om g CO2/km post-2020 i EU

Creative commons license

18 juni ordnar kommissionen en konferens för stakeholders om transport och CO2. Det är bl a starten i en process att få på plats en lagstiftning för CO2/km för personbilar post-2020 [1].
2016 förväntas förslag komma ut från kommissionen om post-2020 mål [1].
Kommissionen, bilföretagen och miljörganisationerna börjar redan förbereda argumenten för och emot.
Merkel tittar på telefonen och funderar när det är dags att ringa till Bryssel.

CO2/km mål för personbilar i EU post 2020

Personbilar står idag för ca 12% av alla utsläpp av CO2 i EU [2].
En dominerande del av lagstiftningen för att få ner CO2 utsläppen från personbilar är lagstiftningen kring g CO2/km för nysålda personbilar.
EU-systemet har redan tagit beslut för 2015 och 2021 [3]. För 2015 är målet 130 g CO2/m och det målet är redan uppnått [4].
För 2021 är målet 95 g CO2/km för nysålda personbilar.  Det kan översättas till ca 4,1 liter bensin/100 km eller 3,6 liter diesel/100 km i medel.
Nu ska kommissionen ta fram en strategi för post-2020. Innan ni får en sammanfattning av hur olika aktörer funderar kring post-2020 målet, så lite repetition om vilka mål EU har om CO2 och transporter.
EU systemets mål om CO2 och transporter
Övergripande mål för växthusgaser
EU ska minska sina totala utsläpp av växthusgaser från alla sektorer med 80-95% från 1990 till 2050 [5].
EU ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 40% till 2030 i jämförelse med utsläppen 1990 [6].
Hela transportsektorn i EU och växthusgaser
Reducera växthusgasutsläppen i transportsektorn med 20% till 2030 i jämförelse med 2008 [7]. Men det kan vara möjligt att tolka att det finns ett nytt mål att reduktionen borde vara 30% till 2030 [8].
Reducera växthusgasutsläppen i transportsektorn med 60% till 2050 i jämförelse med utsläppen 1990 [7].
EU har speciella mål för urbana miljöer
Halvera användningen av ”conventional-fuelled” bilar till 2030. EC definerar ”conventional-fuelled” bilar, som ”vehicles using non-hybrid, internal combustion engines (ICE)” dvs alla bilarna skulle kunna vara Toyota Prius.
Fasa ut alla ‘conventional-fuelled cars’ från urbana miljöer till 2050.
Uppnå CO2-fri logistik i alla större urbana miljöer till 2030.
Åsikter om post-2020 målen – kommissionen och ACEA
Euractive har skrivit två artiklar om post-2020 målen [1,8]. En av artiklarna är en intervju med ACEA:s chef [8].
Miguel Arias Cañete (EU:s Climate Action & Energy Commissioner) sa följande [1]:
– EU måste arbeta holistiskt kring lagstiftning dvs de kan inte bara fokusera på g CO2/km från personbilar utan också undersöka policy för hela transportsektor som helhet t ex hur elfordon ska börja användas.
– EU måste eftersträva teknikneutralitet
– De nya kraven måste vara kopplade till en ny körcykel.
– Det är viktigt att de nya kraven koordineras med industri och miljöenheterna i kommissionen.
Cañete varnade att biltillverkare som inte satsar på elfordon kommer ha svårt att uppnå post-2020 målen, men han sa också att vi i EC måste vara realistiska och inte anta att det är självklart att 10% av transporterna blir elektriska som i en del nordiska länder. (Antar att han menar Norge)
ACEA:s chef har också åsikter om post-2020 [8].
Han tror inte att laddelfordon blir det enda alternativ. Det kommer finnas många alternativ till el [8]. Fram till nu har fokus från industrin varit att optimera förbränningsmotorn, men efter 2020 behövs mer bilar som använder alternativa bränslen.
ACEA önskar harmoniserad beskattning av fordon i EU.
De vill också ha mer fokus på att ersätta äldre bilar dvs införa policy för att få bort äldre bilar snabbare.
Han lyfter också åsikten att policy måste ha en ”comprehensive approach” dvs att lagstiftningen inte bara kan fokusera på bilarna. Ett exempel han ger är att bättre vägmaterial kan minska utsläppen från bilarna också [8].
Han varnar också för ”Now we have to reflect about how far you can continue going without over-investing. Because at the end of the day, the money needs to come from somewhere! If you look at the price of cars in Europe, they have not evolved in parallel with the investments made. Prices of cars are relatively low in Europe. And frankly, lots of the investments made –especially in electric cars – have not been compensated in the final price. So as you move forward, you need to watch out and avoid imbalances” [8].
Egen kommentar
Artikel [8] är läsvärd och ger nog ett medelvärde vad bilindustrin i EU tycker.
Förslaget 2016 blir intressant att läsa.
Referenser
[1] Car makers gear up for next round of CO2 emission cuts. Euractive. 29 maj. länk
[2] Reducing CO2 emissions from passenger cars. EC. länk
[3] REGULATION (EU) No 333/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 amending Regulation (EC) No 443/2009 to define the modalities for reaching the 2020 target to reduce CO2 emissions from new passenger cars. länk
[4] New cars’ CO2 emissions well below Europe’s 2015 target. 2015. EEA. länk
[5] Roadmap for moving to a low-carbon economy in 2050. 2011. EU. länk
[6] EU leaders agree 2030 climate and energy goals. 24 oct 2014. länk
[7] WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system . EU. Länk
[8] ACEA boss: Even a zero-emission target will fail to address car CO2. Euractive. 29 maj 2015. länk