EVS28 del 4 – Hyundai, batterier och mer

Creative commons license

Idag får ni sista konferensbevakningen från the 28th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition (EVS28).
Idag får ni tre artiklar från EVS28.
Elna Holmberg har sammanfattat Hyundais strategi för framtiden. De är så spännande.
Henrik Ekström har analyserat batteripresentationerna från EVS, samt Anders Grauers har också funderat kring ett antal presentationer.
Tack Elna, Henrik och Anders för era texter.

Hyundai Motor Groups strategi för framtida fordon

skrivet av Elna Holmberg, föreståndare Svenskt El- och Hybridfordonscentrum
Energimyndigheten tog, tillsammans med sina systerorganisationer Tekes i Finland och Nordiska rådet, initiativet till en gemensam nordisk monter på Electrical Vehicle Symposium 28 i Sydkorea. Totalt deltog 14 organisationer från Danmark, Finland och Sverige i montern, varav två var från Sverige; Volvo Construction Equipment (VCE)  som för övrigt har en stor utvecklingsorganisation i Korea samt Svenskt El- och Hybridfordonscentrum (SHC).
Några av företagen som deltog i montern arbetar med laddning och laddtjänster. En annan organisation arbetar med att hjälpa kommuner och företag att övergå till laddbara fordon och ett annat utvecklar med elektriska motorcyklar. Ett av företagen har en ovanlig batteriinnovation, TankTwo. De har utvecklat ett litet batteri i form av ett litet ägg, stort som ett ägg från en dvärghöna, som har sex kontakter runt om på utsidan samt och ett kretskort för att styra batteriet. Batteri-äggen tankas i fordonets tank med hjälp av tryckluft och kopplar sig via någon av sina kontakter. När man sen behöver ladda på nytt är det bara att tanka nya fulladdade små ägg.
Förutom att delta i montern, titta på övriga utställare och besöka konferensen så erbjöds gruppen träffa några av Koreas företag eller myndigheter som arbetade med elektrifierade fordon. Tack vare den Danska ambassadens arbete och kontakter fick vi möjlighet att besöka både ”Miljö-departementet” Korea Environment Corporation och Hyundai motors utvecklingskontor i Seoul.
Hyundai Motor Groups strategi för framtida fordon
Ki Sang Lee, Senior Vice President inom Hyundai Motor Group, höll ett av inledningstalet på EVS konferensen i Seoul.   Hyundai motors är uppbyggt av 52 stycken olika företag från stålindustri, fordonstillverkare, bygg- och entreprenadanläggningar till transport- och finansbolag. Även tåg ingår i portföljen. Två av de 52 företagen är fordonstillverkare; KIA och Hyundai.
Läs hela artikeln om Hyundais strategi här.

Rapport från Technical Session ”Batteries & Energy Storage”

skrivet av Henrik Ekström, Tillämpad Elektrokemi, KTH
Henrik följde presentationerna om batterier och energilagring på EVS28. Ni kan läsa hela hans bevakning och analys här.
Presentationernas titlar var:
– Åldringsfenomen, körcykler och livstidsdata
– Kylningsstrategier
– Chock- och vibrationstester av litiumjonbatterier
– Laddningsstrategier och -kontroll av elbilsflottor
– Mätmetodik för gasutveckling i litiumjonbatterier
– Framtidens elektrodmaterial i litiumjonbatterier
– Modelleringsverktyg för litiumjonbatterier
– Toyotas Bränslecellsutveckling

Intryck och sammanfattning av några av föredragen på EVS 28 i Seoul Sydkorea

skrivet av Anders Grauers, SHC.
Anders bevakade också ett antal föredrag på konferensen. Ni kan läsa hans artikelhär. De presentationerna han har skrivit om är:
– Power semiconductor and packaging trends in vehicle electrification,
Achim Strass, Infineon  Korea
– Thermal model developments for Electrified vehicles
Namwook Kim, Argonne National Lab
– Multi objective Optimization for automotive component sizing
Aymeric Rousseau, Argonne National Lab
– Long Range EV Battery pack, Yang LG
– Evolving Electric vehicle
Kazuo Yajima, Nissan Motor Co
– Mercedes-Benz cars hybrid strategy,
Oliver Britz, M-B Korea
– Busting Myths and Driving EV uptake: Go ultra low, Jonathan Mitchell, Office for low emission vehicles UK