Tips disputation, styrmedelsdag, biodrivmedelsdag, samt åka elbuss i GBG

Creative commons license

Igår fick ni tips om tre avhandlingar inom området som OMEV bevakar. Idag får ni tips om en till.
5 juni disputerar Daniel Wanner på KTH.
Ni får också tips om några andra event.
19 maj – Stockholm- Seminarium bl a om vilka styrmedel som är effektiva för att bilars utsläpp ska minska
27 maj – Biodrivmedelsdag i Bro
15 juni – Kan ni som vill åka elbuss i Göteborg
Energimyndigheten har också precis släppt sin årliga rapport ”Transportsektorns energianvändning” om hur situationen är i Sverige. Ni kan läsa pressreleasen längre ner. Kortfattat är trenderna:
– Mindre energianvändning i transportsektorn  (129 TWH 2007 => 122 TWh 2014).
– Bensinanvändningen minskar i Sverige.
– 88% fossila bränslen i inrikes transporter 2014
– Biodiesel har ökat snabbt. 0,61 TWh 2006 – 7,5 TWh 2014.
– 18,7 % förnybar energi i transportsektorn enligt förnybartdirektivets beräkningsmetod. Enligt EU policy ska Sverige uppnå 10% 2020.

Disputation: Controlling over-actuated road vehicles during failure conditions

Daniel Wanner
Title: Controlling over-actuated road vehicles during failure conditions
Opponent: Jochen Rauh, Daimler AG
Supervisors: Annika Stensson Trigell, Lars Drugge (both KTH Vehicle Dynamics) and Mats Jonasson (Volvo Cars)
Date and Time: 5 June at 9:00
Venue: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH, Stockholm
Abstract:
The aim of electrification of chassis and driveline systems in road vehicles is to reduce the global emissions and their impact on the environment. The electrification of such systems in vehicles is enabling a whole new set of functionalities improving safety, handling and comfort for the user. This trend is leading to an increased number of elements in road vehicles such as additional sensors, actuators and software codes. As a result, the complexity of vehicle components and subsystems is rising and has to be handled during operation. Hence, the probability of potential faults that can lead to component or subsystem failures deteriorating the dynamic behaviour of road vehicles is becoming higher. Mechanical, electric, electronic or software faults can cause these failures independently or by mutually influencing each other, thereby leading to potentially critical traffic situations or even accidents. There is a need to analyse faults regarding their influence on the dynamic behaviour of road vehicles and to investigate their effect on the driver-vehicle interaction and to find new control strategies for fault handling.
A structured method for the classification of faults regarding their influence on the longitudinal, lateral and yaw motion of a road vehicle is proposed. To evaluate this method, a broad failure mode and effect analysis was performed to identify and model relevant faults that have an effect on the vehicle dynamic behaviour. This fault classification method identifies the level of controllability, i.e. how easy or difficult it is for the driver and the vehicle control system to correct the disturbance on the vehicle behaviour caused by the fault.
Fault-tolerant control strategies are suggested which can handle faults with a critical controllability level in order to maintain the directional stability of the vehicle. Based on the principle of control allocation, three fault-tolerant control strategies are proposed and have been evaluated in an electric vehicle with typical faults. It is shown that the control allocation strategies give a less critical trajectory deviation compared to an uncontrolled vehicle and a regular electronic stability control algorithm. An experimental validation confirmed the potential of this type of fault handling using one of the proposed control allocation strategies.
Driver-vehicle interaction has been experimentally analysed during various failure conditions with typical faults of an electric driveline both at urban and motorway speeds. The driver reactions to the failure conditions were analysed and the extent to which the drivers could handle a fault were investigated. The drivers as such proved to be capable controllers by compensating for the occurring failures in time when they were prepared for the eventuality of a failure. Based on the experimental data, a failure-sensitive driver model has been developed and evaluated for different failure conditions. The suggested fault classification method was further verified with the conducted experimental studies.
The interaction between drivers and a fault-tolerant control system with the occurrence of a fault that affects the vehicle dynamic stability was investigated further. The control allocation strategy has a positive influence on maintaining the intended path and the vehicle stability, and supports the driver by reducing the necessary corrective steering effort. This fault-tolerant control strategy has shown promising results and its potential for improving traffic safety.

Nya bilars utsläpp ska minska och bioekonomin ska växa – men vilka styrmedel är effektiva? Seminarie 19 maj

”Nya bilars utsläpp ska minska och bioekonomin ska växa – men vilka styrmedel är effektiva?På detta seminarium presenteras två nya rapporter som belyser detta:

  • Vad avgör? En granskning av nya bilars utsläpp i Sverige, Norden och på europeiska nyckelmarknader. När minskar de – och varför?
  • Hinder och möjligheter för en nordisk bioekonomi (Bioeconomy – the Growth Engine for Nordic Regions?)

Vid presentationen och den efterföljande diskussionen får ni höra

  • Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann, för 2030-sekretariatet
  • Jukka Teräs, för Nordregio
  • Clas Engström, vd SP Processum: Detta behöver industrin för att ställa om
  • Anne Sörensson, Östersunds kommun: Så skapar vi en regional el- och gasfordonsmarknad
  • Eva Sunnerstedt, Stockholms kommun: Så kick-startar vi marknaden för nya, gröna fordonsslag
  • Representanter för fordons- och drivmedelssektorn”

Anmälan och mer information.”

Biodrivmedelsdag

27 maj
Lejondals Slott, 197 91 Bro
Syftet med TRB:s biodrivmedelsdag är att ge deltagarna en god inblick i nuläget på biodrivmedelsområdet inkl. hot och möjligheter. Vår förhoppning är att påverka fler att göra mer aktiva val och åtgärder inom biodrivmedel.
Länk till anmälan

Ta elbussen på linje 55. Start 15 juni

”Linje 55 går mellan Chalmers/Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park via Avenyn, Brunnsparken och Götaälvbron. Vid Teknikgatan kan du ta elbussen från Göteborgs första inomhushållplats.
Linje 55 ingår i Västtrafiks ordinarie linjenät och har samma biljettsystem som övrig kollektivtrafik i Göteborg. Tidtabellen, som gäller från 15 juni, kommer att finnas på Västtrafiks hemsida www.vasttrafik.se.”

Bensin minskar och förnybart ökar i svenska transporter

Pressrelease från Energimyndigheten:
”Bensinanvändningen minskar i Sverige och biodieseln har tolvfaldigats sedan 2006. Mest uppåt går det för biobränslet HVO, visar Energimyndighetens rapport om transporternas energianvändning 2014.
Transporter står för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och förändringar i bränsleanvändningen har stor betydelse för hur vi kan nå mål om energi och klimat och en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. För att belysa hur energianvändningen förändras, ger Energimyndigheten ut denna årliga rapport.
Energianvändningen i transporter har tidigare stadigt ökat, men på senare år har kurvan vänt neråt, från 128,9 TWh år 2007 till 122,2 TWh år 2014. Basen är ännu fossila bränslen vilka stod för 88 procent av energianvändningen i inrikes transporter under 2014, men siffrorna visar på senare år en stor omflyttning inom de fossila drivmedelen.
– Bensinbilarna tappar fortsatt mark, medan dieselbilarna ökar. Det är framför allt de lätta bensinlastbilarna som har halverats i antal under perioden, säger Rebecka Bergström, handläggare på Energimyndigheten.
När det gäller förnybara bränslen har intresset för etanol sjunkit kraftigt de senaste åren och etanolbilsägare tankar i större utsträckning bensin i stället för E85.
– Förklaringar kan ligga i att den som köper en etanolbil i andra hand, inte gör ett lika miljömedvetet val som försteköparen. Det har också funnits en oro för hur etanolen är producerad, säger Rebecka Bergström.
Det är biodiesel som visar de brantaste kurvorna uppåt i rapporten, från 0,61 TWh år 2006 till 7,51 TWh år 2014. HVO används liksom FAME främst inblandad i fossil diesel. FAME är oftast gjord på raps och används också i ren form och kallas då B100 som bränsle. Årets siffror visar att både låginblandningen av HVO och ren biodiesel i tunga transporter ökar.
Enligt Energimyndighetens preliminära beräkningar är andelen förnybar energi i transportsektorn 18,7 procent enligt förnybartdirektivets beräkningsmetod. Det är en ökning med 3 procentenheter sedan 2013. Sverige uppfyller alltså redan idag med råge målet om 10 procent förnybar energi i transportsektorn till år 2020.
– Det är roligt att Sverige ligger i framkant och är över målet som det är i dag, men det är år 2020 som räknas och stabila och långsiktiga styrmedel har stor betydelse för att behålla en positiv utveckling, säger Rebecka Bergström.”