Stora städer lovar att köpa "Clean bus", elbussrapport samt tips på bussevents

Creative commons license

Idag får ni några nyheter om bussar. Men först några tips om intressanta events.
Det är ett seminarium i Stockholm idag om bl a Bussplan Stockholm, som handlar om en plan för elbussar i Stockholm.
Idag har också IVA (Stockholm) ett seminarium om ”Så påverkar ny teknik elanvändningen”. Seminariet är mellan 9:30 – 11:40. IVA brukar direktsända, så det går nog se seminariet live via dator. På seminariet presenterar bl a Björn Nykvist, SEI om ”Kostnadsutveckling för elbilars batterier”, Siemens om ”Elektrifiering av tunga transporter med en internationell utblick”, samt Per Kågeson presenterar om ”Elfordon – utveckling och elanvändning”.
Den 19 april Tystare och utsläppsfri kollektivtrafik – vad blir effekten?(Bältespännarparken,Göteborg, 19 april 11:30-14:20). Innehåller bland annat presentationer om buller och inomhushållplatser. Presentationerna är en del av vetenskapsfestivalen och är en föreläsningsserie om Electricity.
21 maj Introducing clean vehicles into public fleets
Recommendations for EU and national decision makers (Bryssel). Slutworkshop från Clean Fleets project, som ska hjälpa städer och EU att införa Clean Vehicles Directive.

C40 CITIES CLEAN BUS DECLARATION OF INTENT

skrivet av Magnus Karlström
22 städer har skrivit på en deklaration om införande av rena bussar i sina städer [1].
De 22 städer har lovat att ha 40 515 rena bussar i sina städer fram till 2020.
De 22 städer har tillsammans idag ca 165 000 bussar. Städer som t ex Amsterdam, Oslo, Köpenhamn och London har skrivit på. Inga svenska städer är med än så länge, men det är möjligt att hoppa på fortfarande.
Deklarationen är påskriven inom samarbetet C40 Cities Climate Leadership Group.
För ett tag sen sa Morten Kabel  ”Nationer talar, men städer handlar” angående minskning av växthusgaser. Morten är teknik- och miljöborgmästare i Köpenhamn [2].
Han kanske har rätt.
Jag hittade ingen tydlig definition av vad som är ”Clean bus”.
Tack för tipset Niklas Thulin.
[1] C40 CITIES CLEAN BUS DECLARATION OF INTENT. C40 Cities. länk
[2] Köpenhamn är klimat­neutralt om tio år. GP. länk

Electric buses – the ultimate EVs?

skrivet av Magnus Karlström
Konsultfirman Automotive World har skrivit en rapport om Elbussar [3].
Ni måste ha en prenumeration hos Automotive World för att kunna läsa hela rapporten, men jag tänkte sammanfatta den.
Automotiveworld har intervjuat BYD, Volvo Buss, Proterra, Ricardo, Global Policy Group, Frost & Sullivan, IDTechEx och Lindholmen Science Park.
Slutsatserna från intervjuerna med de olika organisationerna är:
– Kina är den största elbussmarknaden, men marknaderna i Europa och USA kommer växa speciellt omkring 2020 när tuffare bränsleekonomiregler  och avgasregler kommer slå igenom. Latinamerika är intressant eftersom de satsar mycket på BRT (Bus Rapid Transit) och att BRT är en bra miljö att använda elbussar i.
– I Kina har fullhybridbussar fått subventioner, men enligt Frost & Sullivan så är det enbart bränslecellsbussar och batteribussar som kommer få subventioner snart.
– Volvo Buss säger i rapporten att de tror på en öppen standard för laddinfrastruktur.
– Elbussar är kanske den bästa elfordonsmarknaden eftersom de har bestämda bussrutter som gör det möjligt att exakt definiera laddinfrastruktur och busskrav.
– Inköpskostnaderna för elbussar är större, men lägre operativa kostnader och många mil per år kan betala tillbaka inköpskostnaden.
– Förespråkarna av elbussar anser inte att det finns någon tröskel när elbussar är lönsamma dvs det är lika gynnsamt att byta till en elbuss som till många.
Egen kommentar
Skulle gärna läst en intervju med t ex Daimler hur de ser på batterielbussar i rappporten. Nu har de huvudsakligen intervjuat bussföretag som är positiva till laddbussar. Min uppfattning är att Daimler är mer försiktiga till utvecklingen av laddbussar.
Det betyder inte att slutsatserna är fel, men blir alltid tveksam när rapporter eller konferenser enbart har med de som är positiva.
[3] Electric buses – the ultimate EVs? 31 mars 2015. länk