Bilpooler med Twizy, i-Road och New Mobility Concept

Creative commons license

Renault Twizy är en batterielektrisk fyrhjuling (quadricycle), som Renault började sälja 2012. Första året blev 9000 Twizy sålda. Det var en framgång. Renault marknadsförde Twizy med hjälp av klubbmusikern David Guetta. Vi skrev om det i nyhetsbrevet ”Twizy säljer bra till klubbmusik”.
Men försäljningen har gått lite trögare efter 2012. Den 1 april 2015 hade 15000 Twizy blivit sålda i världen i 40 länder [1].
Dagens nyhetsbrev handlar om Twizy, i-Road (Toyota) och New Mobility Concept (Nissan) som alla är mindre batterielektriska fordon, som numera används i bilpooler.
[1] Renault delivers Twizy number 15,000 to the municipality of Florence, Italy. Renault 1 april 2015. länk

Twizy ingår numera i Bollorés bilpooler samt i ett svenskt elbilspoolsprojekt

skrivet av Magnus Karlström
Förra året skrev vi om Bollorés och Renaults nya samarbete om elbilspooler.
Franska Bolloré ligger bland annat bakom elbilspoolen Autolib i Paris.
I det nya samarbetet skulle Renault och Bolloré bl a tillsammans ta fram en tresitsig Bluecar.
Men Twizy skulle också inkluderas i elbilspoolerna i Lyon (Bluely) och Bordeaux (Bluecub).
30 Twizy finns på plats i Bluely numera [2].
Totalt ska 110 Twizy finnas i Bluecub och Bluely i slutet av 2015 [2].
I Sverige ska Twizy tillsammans med ZOE testas i en bilpool i ett forskningsprojekt [3]. Testning ska dra igång 1 september 2015. Bilarna ska användas av Botkyrka kommun och IKEA i Älmhult.
Det är Energimyndigheter som finansierar forskningsprojektet Light Electric Vehicle Pool (LEV-pool). I det ingår KTH, IKEA, Hertz, Botkyrka kommun, Gröna bilister, Seamless, Ecotraffic och Renault.
[2] Twizy available in Lyon Bluely car-sharing service. 2 april 2015. Renault. länk
[3] Elbilar ska främja kollektivt resande. KTH nyhet. 4 feb 2015. länk

Toyota går vidare med test av i-Road i bilpool i Tokyo

skrivet av Magnus Karlström
Toyota ska testa sin batterielektriska trehjuling i-Road i Tokyo i en bilpool. Försöket ska vara 6 månader och görs tillsammans med bildelningsföretaget Park24 Co Ltd.
Toshiya Hayata från Toyota argumenterar för försöker med att säga att ”Data shows that about 70 percent of cars in big cities are occupied by one person, with most traveling less than 10 km (6.2 miles)”. Det betyder att resorna inte behöver göras med en personbil. Kostnaden för att använda i-Road fordonen kommer vara 412 yen (30 SEK) för 15 minuter.
Toyota sa också att både kostnaden för i-Road och bildelningstjänsten måste sjunka för att affärsmodellen ska gå ihop [4].
Toyota testar i-Road inte bara i Tokyo utan också i den franska staden Grenoble. Försöket började 12 september 2014. Hela försöket är beskrivet av Stefan Nilsson från MiljöfordonSyd [5].
Om ni vill se video som beskriver försöket i Grenoble så kolla Cité lib by Ha:mo Project Overview (ca 4 min).
Det är en del av Toyotas tänk kring Ha:mo, som är en integrerad transportlösning i stadsmiljö. I Ha:mo inkluderas information om kollektivtrafik, elbilspool och mycket annat för att underlätta resor i stadsmiljö. Har skrivet om Ha:mo här.
[4] Toyota to start Tokyo trial of electric three-wheeler in green mobility push. Reuters. 9 april. 2015. länk
[5] Harmonisk mobilitet, framtiden i Grenoble. 16 sep 2014. MiljöfordonSyd. länk

Nissan fortsätter att testa sin New Mobility Concept i bilpooler

skrivet av Magnus Karlström
Nissan har också ett Twizy liknade fordon som de kallar New Mobility Concept.
Nissan säljer inte det fordonet utan det används enbart i bildelningstjänster.
Nu ska Nissan testa New Mobility Concept i den japanska staden Shikano. Bilen går att hyra för ca 90 SEK för en timme och ca 360 SEK för 6 timmar.
En video över försöket finns att se här (3 min).
[6] Nissan’s Twizy-like New Mobility Concept EV adds modern charm to old town in Japan. Auto blog. 13 mars 2015. länk