Arkiv / Samhälle

Indiens subventioner för EVx

Creative commons license

Indiens plan för stöd för EVx (fordon med eldrivlina) fram till 2017 blev presenterade 8 april. Ni får en sammanfattning idag.

FAME India – Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric vehicles in India

skrivet av Magnus Karlström
Finansieringen för stödsystemet för elfordon i Indien har äntligen blivit presenterad [1,4-6]. Redan 2013 kom Indiens National Electric Mobility Mission Plan 2020. Industrin har varit missnöjd att det tagit så lång tid att komma till beslut [3].
Viktiga delar i Indiens stödsystem för EVx
– Det är ett stödsystem för EVx dvs fordon med eldrivlina. Det innebär att batterifordon, laddhybrider, fullhybrider, mildhybrider får stöd [1].
– Det är inte enbart för personbilar utan även tvåhjulingar, trehjulingar samt bussar får stöd [1]. Vi har skrivit om eltvåhjulingar i Indien tidigare (tror fortfarande att de indiska ungarna som är med i videon som jag beskriver  fortfarande är de viktigaste personerna i världen om jag får en skaplig pension).
– Totala budgeten fram till slutet av bokföringsåret 2016/2017 (slut 30 mars 2017) är ca 7950 miljoner rupier =  1,1 miljarder SEK [1]. De planerar att fortsätta stödja industrin efter 2017 fram till 2020, men på vilket sätt är inte bestämt än.
– Målet är att marknaden i Indien och Indiens industri för EVx ska vara självgående 2020. De har pratat om ca 6-7 miljoner sålda EVx per år 2020.
– Stödsystemet är för subventioner för inköp av EVx fordon, forskning och utveckling, laddinfrastruktur, demonstrationsprojekt samt informationsinsatser.
Budgetuppdelningen i olika områden [1] 
Pengar presenterade i crore (1 crore = 10 miljoner rupie). Totalsumma är 795 crore för det här beslutet [1].  Det står tydligt att de styrande över programmet kan flytta över pengar mellan de olika områden om det är nödvändigt. De kommer göra en utvärderingsprocess 2017 för att undersöka vad som har hänt baserat på stödsystemet.
FY2015/2016             FY2016/2017
Demand Incentives                           155                           340
Techology platform                              70                           120
Charging infrastructure                       10                              20
Pilot projects                                       20                            50
IEC/Operations                                   05                           05
IEC = informationinsatser.
Teknikplattform = tillämpad och grundforskning. Huvudmålet är att göra tillämpad forskning för att uppnå specifika teknikmål.
Konstruktion av subventioner för inköp
Stödsystemet är så att kunderna får ett billigare pris vid inköp [1].
Det är endast inköp i några utvalda områden i Indien som får stöd. Områdena är valda baserat på om de har problem med luftföroreningar.
Det är också så att de olika typerna av EVx och fordon får olika nivå på stöd.
Det finns två nivåer av stöd för varje EVx typ och fordonstyp. Der ekonimiska stödet för nivå 2 är mer. De tekniska kraven på de fordonen är större och är tänkt att driva teknikutveckling.
T ex en BEV (med ett batteri som inte är ett blybatteri) personbil på nivå 2 får ett stöd på ca 187 000 rupie (=ca 26 000 SEK).
En viktig del är att det är endast EVx som är tillverkade i Indien som kan få stöd [1].
Något som är lite underligt är att de inte har något stöd för batterielbussar utan endast för diesel och naturgasbussar som är fullhybrider [1].
Egen kommentar
Äntligen tycker nog Indiens elfordonsfolk.
Indien planerar som Kina och Tyskland. De vill vara en producent inte bara en köpare.
Det ska bli intressant hur mycket av pengarna som går till olika typer av fordon. De flesta länder stödjer bara personbilar. Indien är mer mångsidiga.
Det var intressant att de valde två nivåer på stöd beroende på hur bra fordonet var rent tekniskt. Samt spännande att de valde ut några regioner. Det beror väl delvis på att det inte är så mycket pengar.
Det är enbart fordon som tillverkas i Indien som kan få stödet. Vi får vill se om fler utländska fordonstillverkare kommer börja tillverka EVx i Indien.
Referenser
[1] Scheme FAME India – Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric vehicles in India. 13 mars 2015. länk (pdf) (Texten översatt till engelska börjar på sid 23)
[2] National Electric Mobility Mission Plan 2020. 2013. länk (pdf)
[3]  Need more policy clarity on electric vehicles: Tata Motors. 15 jan 2015. Economic Times India. länk
[4] Govt dangles carrot for green cars after stick for clunkers. Hindustantimes. 9 april 2015. länk
[5] FAME India: Govt offers up to Rs 1.38 lakh incentives for electric, hybrid vehicles. 9 april 2015. länk
[6] Government gives new charge to hybrids and EV industry with FAME India programme. 8 apr 2015. länk