Jmfr e-mobilitet Tyskland, Frankrike, Italien, USA, Japan, Kina och Sydkorea

Creative commons license

Varje kvartal gör Roland Berger Strategy Consultants och Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen en jämförelse hur e-mobilitet fungerar i Tyskland, Frankrike, Italien, USA, Japan, Kina och Sydkorea.
De jämför teknologi, industri och marknad.

Jmfr e-mobilitet Tyskland, Frankrike, Italien, USA, Japan, Kina och Sydkorea

skrivet av Magnus Karlström
Japan leder indikatorerna teknologi, industri och marknad [1,2]. Observera att de bara jämför sju länder.
Japan delar förstapriset i marknad med USA och Frankrike [1,2].
Viktiga trender 
– Försäljningen i Kina av laddfordon har dubblerats under 2014 i jämförelse med 2013. Ca 53000 fordon såldes under 2014.
  Kina satsar mest i statliga pengar i absoluta termer på FoU av e-mobilitet . De flesta andra länder minskade sin satsning på FoU i e-mobilitet 2014. Det enda landet som ökade sin satsning 2014 var Japan, men de började från en låg nivå.
– Enligt Roland Berger behövs en satsning på lättvikt för att stimulera utvecklingen av e-mobilitet. De skriver:
”However, electric cars can be between 10 and 30 percent heavier than conventional vehicles. This makes them less efficient. OEMs should therefore focus more on alternative materials like carbon fiber reinforced plastics and aluminum. Cost considerations do mean, though, that OEMs will not be able to migrate completely over to lightweight design concepts in the near future.”
– De hårdare kraven på g CO2/km stimulerar utvecklingen av e-mobilitet. Framförallt är det viktigt för premiummärkena.
– De flesta stora bilföretagen har gjort det möjlighet att bygga laddfordon i sina befintliga modellprogram.
Prognoser
Roland Berger har också gjort prognoser av produktion av laddfordon i de sju länderna för 2017.
USA:       545 000 st (BEV+PHEV)
Japan:    441 000 st
Kina:       307 000
Tyskland: 292 000
Frankrike: 250 000
Korea:        11 000
Summa:  1 846 000 laddfordon 2017 (Kan jämföras med en försäljning 2014 på ca 300 000 laddfordon globalt).
Roland Berger har också gjort en prognos på marknadsandelar räknat i USD för de stora celltillverkarna för året 2017.
Total försäljning fordonsbattericeller 2017: 4,4 miljarder USD
Marknandsandel celltillverkning prognos 2017:
1. Panasonic/Sanyo 26%
2. Samsung             22%
3. AESC                  18%
4. LG Chem             17%
5. GS Yuasa             6%
6. BYD                     5%
7. SK Energy            1%
Egen kommentar
Under 2014 ökade Sveriges bestånd av laddfordon med 4 706 enligt Power Circle. Det ingår några lätta lastbilar i de siffrorna, men Sverige har ca en marknadsandel på ca 4706/300000 = 1,6% av världens försäljning av laddfordon 2014.
Om vi antar att Roland Bergers produktionssiffror också är försäljningssiffror för hela världen och Sveriges andel ligger kvar på 1,6% så skulle försäljningen i Sverige kunna vara:
1,6% * 1846000 = ca 30 000 för 2017.
Det är en marknadsandel i Sverige för laddfordon på ca
30 000 / 300 000 (2014) = ca 10% för året 2017.
Om det blir så får vi väl se, men bara för att ni ska få lite känsla vad siffrorna betyder.
Roland Bergers rankningsystem går att diskutera, men det är ändå intressant att Japan fortsätter att vara i toppen.
När det gäller produktion av laddfordon borde Roland Berger inkludera UK också.
När det gäller celltillverkningen så antar jag att Roland Berger inkluderar Gigafactorys produktion i Panasonics siffror. Panasonic är ju de som ska tillverka cellerna i Gigafactory.
Celltillverkningen kommer i princip vara uppdelad på de fyra stora 2017. Samt Japan och Sydkorea har ungefär lika stor andel.
Det är också intressant att Roland Berger påstår att de flesta länderna av de sju har minskat sin statliga satsning på FoU för e-mobilitet. Jag undrar om det verkligen är så. Ska försöka göra en analys av det någon gång.
Referens
[1] E-MOBILITY: LIGHTWEIGHT DESIGN CAN STIMULATE ELECTRIC CAR DEVELOPMENT – BUT RADICAL LIGHTWEIGHT DESIGN CONCEPTS REMAIN THE EXCEPTION. Pressrelease. Roland Berger.  26 mars 2015. länk.
[2] E-mobility Index 1st Quarter 2015. Roland Berger Strategy Consultants – Automotive Competence. Center & Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen. March, 2015. länk