Svenska evenemang innan sommaren

Creative commons license

Idag får ni en lista på svenska (och ett norskt) evenemang som sker innan sommaren.
Om ni vill se en ännu mer utförlig kalendarium så kan ni kolla på redaktionens kalender här (html).

Elbilsevolutionen beroende av mer förnybar el

26 mars Laholm
”Den 26 mars håller Bixia en producentträff på temat ”Elbilsevolutionen” och vilka förutsättningar elbilarnas frammarsch skapar för producenter av förnybar el. Under seminariet ger Bixias analytiker en bild av elmarknadsläget på kort och lång sikt.”
länk för mer info.

Vehicle Aerodynamics for Performance and Efficiency through Physical Modelling

26 mars IVA Stockholm
Mer info här

Structural Changes in Lithium Battery Materials Induced by Aging or Usage.

Disputation 27 mars 10:00 Uppsala
Eriksson, Rickard
Ladda hem fulltext (pdf)

Varför reser vi som vi gör?

1 april Chalmers
”Det är en utmaning att få människor att resa mer kollektivt. För att kunna nå målet om att utveckla kollektivtrafiken till ett attraktivt och hållbart resalternativ är frågan vad som påverkar reseupplevelsen av stor betydelse. Forskning visar att det finns ett samband mellan känslomässigt relaterade faktorer och val av färdmedel. Frågan är vad som påverkar människors känsloupplevelser i samband med resor?
Kom och lyssna till Margareta Friman vid Karlstads universitet som forskar kring upplevelser och hur man kan påverka människor att bryta vanor och därmed ändra sitt beteende. Genom att kombinera beteendevetenskap med transportforskning har hon ökat förståelsen för vad som påverkar människors beslut och färdmedelsval.”
länk

Lär dig mer om elbilar – frukostseminarium

9 april Malmö
”Intresset för elbilar är stort, men att som privatperson ha tillgång till en elbil är fortfarande ganska sällsynt. Miljöförvaltningen bjuder in till ett frukostseminarium med elbilsexperten Per Lundgren som berättar mer om förutsättningar för elbilar i dagens samhälle.
Per Lundgren ger oss en bild av förutsättningar och möjligheter för elbilar, infrastruktur och laddningsmöjligheter samt hur utvecklingen ser ut inom de närmsta åren.”
Mer info här.

Naturgas, biogas och LNG – viktiga för Västsveriges konkurrenskraft!

IVA Göteborg 15 april
Mer info här

Stora TransportDagen

15 april Stockholm
Stora TransportDagen lyfter frågor som berör hela transportnäringen och samlar deltagare från näringslivet, politiken, myndigheter och organisationer.
länk

Investigation of a Multilevel Inverter for Electric Vehicle Applications

Disputation 16 april Chalmers
Oskar Josefsson, avdelningen för elteknik, försvarar sin doktorsavhandling: Investigation of a Multilevel Inverter for Electric Vehicle Applications.
Mer info här

Biogas i kollektivtrafiken idag och imorgon

21 april Göteborg
”Det dags att presentera och diskutera resultaten av de två utredningarna om kostnadsbild och energieffektivitet för biogas i kollektivtrafiken som Västra Götalandsregionen tagit initiativ till.
Det sker på ett seminarium den 21 april med Region Skåne. Välkomna! ”
Se inbjudan, program och läs utredningarna här.

Få platser kvar på Ekotransport 2030 samt två kostnadsfria frukostseminarier

28 april 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
Konferensen Ekotransport 2030
– Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta
Mer info om program och anmälan här
Det finns också möjlighet att delta på två kostnadsfria frukostseminarier:

Peak car in Sweden?

28 april KTH
LICENTIATSEMINARIER Peak car in Sweden
Transportvetenskap med inriktning mot transportsystem
Plats: Nash/Wardrop, Teknikringen 10
Licentiand: Anne Bastian

Förbränningsmotorn – en trotjänare som fortsätter att leverera

28 april Lund IVA
länk

BioFuel Regions årliga konferens Fossilfritt Norrland

7 maj Härnösand
”BioFuel Regions årliga konferens handlar i år om hur vi ska bli fossilfria i norra Sverige. Vi kommer att prata om hur marknaden ser ut, vilka fossilfria alternativ på drivmedelssidan som finns, vad styrmedlen säger, vilka utmaningar vi står inför och även vilka möjligheter vi har!”
Mer info här

Seminar: Vehicle Dynamics for Energy Efficient Mobility

20 maj, 2015, Virtual Development Laboratory, Chalmers, Göteborg
Purpose with the seminar

  • Present and discuss interesting issues within and challenges for Vehicle Dynamics for Energy Efficient Mobility
  • Develop and increase competence
  • Create understanding and interest for vehicle dynamics
  • Networking between Engineers and Organisations

Mer info här

Gasdagarna 2015

27-28 maj Malmö
Mer info här

SHC conference 4 June 2015

4 juni 2015, Göteborg
”Phase II of SWEDISH HYBRID VEHICLE CENTRE is drawing to a close. We welcome you all to a half-day conference where we will present some of the major research projects that have been conducted during this time.
Date: 4 June 2015
Time: 13-17
Venue: Lindholmen Conference Centre, Göteborg
Save the date for this event, more information will follow shortly.”

Breakthrough for Electric vehicles!

International Conference – Learnings from a European full-scale laboratory
Breakthrough for Electric vehicles!
Oslo 11-12 June 2015
Oslo Science Park,  Norway
Mer info här

Skånes Energiting

17 juni Malmö
länk
Ett delområde är Arena 6. Gröna tunga transporter – går det?
ett annat är
Arena 9. Grundkurs – vätgas/bränsleceller, geoenergi och förnybara fordonsbränslen