Elbilsupphandlingens slutrapport, Metanol-presentationer, video om e-fordon säkerhet samt tips

Creative commons license

Idag får ni ett antal tips.

Dissertation: Optimization of Plug-in Hybrid Electric Vehicles

Den 27 mars kl 10 disputerar Mitra Pourabdollah med avhandlingen
Optimization of Plug-in Hybrid Electric Vehicles
Plats: Room EE, Hörsalsvägen 11, Chalmers, Göteborg
Läs mer här.

Elbilsupphandlingens slutrapport möjlig att läsa

Elbilsupphandlingens slutrapport blev publicerad i slutet av förra veckan i samband med Elbilsupphandlingens konferens den 19 mars.
”Elbilsupphandlingen är ett samarbete mellan Stockholms stad och Vattenfall AB i syfte att få fler elfordon på våra svenska vägar. Projektet har medfinansierats av Energimyndigheten. Över 300 organisationer och företag deltar i upphandlingen, som genomfördes 2011 med stöd av SKL Kommentus Inköpscentral AB.
Elbilsupphandlingen hade vid årsskiftet 2014-2015 bidragit till över 900 elfordon i Sverige. Det motsvarar drygt 10 procent av alla landets elfordon vid samma tid. Projektets samlade lärdomar finns i slutrapporten ”På väg mot fler elbilar i Sverige”.
Slutrapporten finns att läsa här (ca 90 sidor).
Det är också möjligt att läsa rapporten ”Elbilsupphandlingen – Socio-teknisk utvärdering av laddfordon och deras användare 2011-2014”. Den finns att läsa här.
Martina Wikström (KTH) är författare till den sista rapporten. Hon kommer disputera den 9 oktober på KTH.

Filmen ”att tänka på vid trafikskadehändelse med e-fordon”

MSB har släpper sin interaktiva utbildning Räddning e-fordon för allmän beskådning. E-fordon är el-, elhybrid- och bränslecellsfordon, fordon som har någon typ av elektrisk framdrift.
Räddning e-fordon är ett resultat av FFI-projektet Räddningskedjan.
Huvudsyftet med forskningsprojektet ”Räddningskedjan” var att utforska vilka parametrar hos e-fordon i trafikskadehändelse som kan innebära nya frågeställningar för räddningspersonal och vilka befintliga rutiner som även fortsättningsvis är gällande.
För den interaktiva utbildningen finns bl a en femminuters film att se om ”att tänka på vid trafikskadehändelse med E-fordon”.
Tack Lars Hoffmann för tips.

Presentationer från Methanol as a Fuel & and as an Energy Storage

Förra veckan var en heldagsworkshop i Lund om metanol som fordonsbränsle och energilagringsmedium.
Alla presentationer finns att ladda hem här.

Vårt försök med podcast

Vi på OMEV har testat att göra en podd, som vi publicerad för ca 10 dagar sedan.
Vi ville undersöka om ni läsare uppskattar att lyssna på reflekterande samtal om olika frågor.
Den första podden handlade om fordonsbatterier. Lars Hoffmann, Helena Berg och jag diskuterade olika frågor i ca 1 timme.
Vi har fått mycket positiv feedback, så jag tror att vi kommer fortsätta att göra poddar.
Men vi kommer plocka bort den publika länken till inspelningen i slutet av veckan, så passa på den här veckan om ni vill lyssna.