Arkiv / Samhälle

Vad blir konsekvenser av mindre kostnad av importerade fossila bränslen

Creative commons license

Idag får ni tips om två rapporter.

Fuelling Britain’s Future och Fuelling Europe’s Future

skrivet av Magnus Karlström
Två roliga rapporter är skrivna av Cambridge Econometrics med partners [1,2].
De har undersökt de ekonomiska kostnaderna och nyttorna med att minska användningen av fossila bränslen för personbilar och lätta lastbilar i EU [2] samt i UK [1].
De har räknat på ett antal scenarier och använt en ekonomisk modell för att räkna ut konsekvenser.
Slutsatser om konsekvenser i EU [2]
* Det blir mer jobb i EU med bilar som inte är lika beroende av att använda fossila bränslen. Det beror på att kapitalinvesteringar i nya fordon blir större, men framförallt att pengar som sparas på att inte köpa importerade fossila bränslen kan användas till annat i ekonomin.
* För scenariet att förbränningsmotorbilar blir optimerade och hybridiserade så minskar den årliga kostnaden för alla personbilar och lätta fordon med 36 miljarder EUR/år. De pengarna kan bl a annat användas i andra delar av ekonomin. Nettokonsekvensen blir 500 000 – 600 000 mer arbeten i EU. Då ingår att antal arbetsplatser minskar i oljesektorn.
* I ett scenario där EU rör sig snabbt att använda laddelbilar, bränslecellsbilar och avancerade fullhybrider så ökar antal sysselsatta i EU med 850 000 till 1,1 miljon till 2030.
* Med ett scenario med personbilar med lågkolteknologi så minskar EU:s bränslekostnad med 58-83 miljarder EUR/år 2030 och 115-180 miljarder EUR/år för året 2050.
* CO2 utsläppen minskar med 64% till 2030 och 97% till 2050 med ett scenario med lågkol teknologi.
Slutsatser om konsekvenser i UK [1]
Konsekvenser för bilägarna
Kostnaden för inköp av fordon kommer öka med nya teknologier, men kostnaden för bränsle kommer minska.
Inköpskostnaden är ungefär £3000 dyrare för många av de alternativa drivlinorna omkring 2030, men besparingen per år på bränsle är omkring £450 per år.
HEV teknologi kommer på basis av livscykelkostnad var ungefär lika dyrt som en förbränningsmotorbil omkring 2020. 2025 kommer en BEV:s TCO (total-cost of ownership) var lika dyr och omkring 2030 kommer en FCV vara lika dyr.
Konsekvenser för den brittiska ekonomin
BNP kommer öka lite med mer lågkol drivlinor.
UK kommer minska sin bränslenota per år 2030 med ca £20 miljarder per år (ej inkluderat skatter). De pengarna stimulerar ekonomin och leder till ca 50 000 mer arbeten i UK.
Egen kommentar
Skulle vara kul att se en studie av det här slaget för Sverige.
Ofta sägs att mer elfordon minskar skatteintäker från fossila bränslen. Det är sant, men de minskar också importen av fossila bränslen.
De pengarna kan användas av vanliga konsumenter delvis i Sverige. Vilka skatteintäker ger den alternativa användningen av kostnaden för importerade fossila bränslen?
Rapporterna är läsvärda och innnehåller många antagande om kostnadsutvecklingen av olika drivlinor, bränslen och infrastruktur.
Referenser
[1] Fuelling Britain’s Future.  Cambridge Econometrics (CE), in collaboration with Ricardo-AEA, Element Energy. 2015. länk.
[2] Fuelling Europe’s Future. Cambridge Econometrics (CE), in collaboration with Ricardo-AEA, Element Energy. 2013. länk