Försäljning av laddelfordon i sexton länder

Creative commons license

Idag får ni en sammanfattning av Global EV Outlook 2015 Update.
Den innehåller statistik för laddelfordon och laddinfrastruktur från de 16 länder, som är de största aktörerna.

Global EV Outlook 2015 Update

skrivet av Magnus Karlström
Rapporten Global EV Outlook 2015  (2 sidor, pdf) innehåller en sammanställning av data om försäljning av laddelfordon, utveckling av laddinfrastruktur och batterikostnadsutveckling. Datan är insamlad under 7 år.
Datan är insamlad av 16 medlemsstater, som tillsammans har ca 95% av alla laddelfordon i världen.
Rapporten är skriven av The Clean Energy Ministerial’s Electric Vehicles Initiative. Rapporten är en uppdatering på en bok som publicerades 2013.
Nu börjar siffermagin.
Antal laddelfordon 2014 globalt
665 000+ laddelfordon. Det är 0,08% av alla personbilar i världen.
EVI uppskattar att det också finns 46,000 laddelbussar (inkluderar småbussar) i världen.
39% av alla laddelfordon finns i USA.
16% finns i Japan.
12% finns i Kina.
Staters investering i laddelfordon och laddinfrastruktur
Under perioden 2008-2014 har staterna satsat 16 miljarder USD (139 miljarder SEK).
Mest har satsats på FoU (Forskning och Utveckling), näst mest på subventioner för inköp och tredje mest på laddinfrastruktur.
Försäljning av BEV och PHEV år för år
2014 såldes ca 300 000 laddelfordon globalt. 2013 såldes ca 200 000.
57% var BEV och 43% var PHEV 2014.
Global laddinfrastruktur i slutet av 2014
De räknar semi-publika eller publika laddpunkter i varje land.
Globalt fanns ca 15 000 snabbladdare 2014. Det är åtta gånger fler än vad det fanns 2012.
Globalt fanns ca 94 000 långsamladdare. Det är en dubblering från 2012.
Marknadsandel för laddelbilar i olika EVI länder 2014
Laddelbilar är både batterielbilar (BEV) och laddhybrider (PHEV).
1. Norge 12,5% (7,3% 2013)
2. Nederländerna 3,9% (5,3% 2013)
3. USA 1,5% (1,3%)
4. Sverige 1,4% (0,6%)
5. Danmark 0,9% (0,3%)
6. Japan 0,7% (0,7%)
6. Frankrike 0,7% (0,5%)
8. UK 0,6%  (0,2%)
9. Tyskland 0,4% (0,2%)
10. Kanada 0,3% (0,1%)
10. Kina 0,3%     (0,1%)
12. Spanien 0,2% (0,1%)
12. Portugal 0,2% (0,2%)
14. Italien 0,1% (0,2%)
Egen kommentar
Visste inte att antal snabbladdare har vuxit så mycket.
Sverige hade fjärde bästa marknadsandelen globalt 2014. Oj då.
Norge har det ganska ensamt i toppen.
Det skulle vara kul att se vilka länder som satsar mest på FoU.
[1] EVI Releases the Global EV Outlook 2015. 11 mars 2015. länk