Podcast om batterier

Creative commons license

Diskussion om batterier.
Olika frågeställningar som diskuteras är säkerhet, snabbladdning, nya batterikemier, kostnader, varför ser pressreleaser ut som de gör, hur lång tid tar det från ny cell till färdigt batteripack samt varför är effekt/kg minst lika intressant som energi/kg.

Gäster: Lars Hoffmann och Helena Berg