Arkiv / Fordon

Gruvornas fordon elektrifieras

Creative commons license

Idag fortsätter tema arbetsmaskiner. Började igår med en beskrivning av arbetsmaskiner.
Idag är fokus på fordon med eldrift som används i gruvor under jord.

Gruvfordon under jord elektrifieras

skrivet av Magnus Karlström
En kemilektion under gymnasiet frågade vår lärare vad som byggde Sveriges välstånd. Någon räckte upp handen och sa långvarig fred. Kemiläraren suckade och svarade på sin egen fråga. Gruvor är givetvis svaret.
Han sa att skatterna i våra gruvorna tvingade svenskarna att bli exportörer, kemister, transportörer, ingenjörer, organisatörer samt bygga bra infrastruktur. All den kunskapen har vi använt för att bli en exportör av varor och tjänster som har byggt vårt välstånd.
Är inte så säker på att alla ekonomhistoriker skulle hålla med, men gruvor och gruvteknik var en del av paketet.
Den historiska kunskapen har vandrat vidare och nu så är världen helt beroende av två svenska företag för att kunna bryta metaller under jord.
Sandvik och AtlasCopco står i princip för 100% av alla borrmaskiner som används i gruvor underjord. De är också två av de tre företagen som har störst marknadsandel för underjordiska lastare och gruv dumpers för gruvor. Endast Caterpillar är i samma storlek. I princip har de tre företagen 75% av marknaden för underjordiska hjullastare. Det är en underlig slutsats, men utan borrar från Sverige hade metallerna varit kvar.
20% av alla metaller som bryts i världen varje år kommer från underjordiska gruvor men andelen ökar allteftersom de ytnära malmkropparna försvinner. Andra trender är att värdens gruvor blir djupare och djupare allt eftersom malmen bryts ut. Djupare gruvor skapar högre driftkostnad speciellt för ventilation
Det är en stor affär. 2013 hade Atlas-Copco affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik 13 347 anställda och intäkter på MSEK 26 092.
Både Sandvik och AtlasCopco säljer arbetsmaskiner som har eldrift för gruvor under jord.
AtlasCopco har produktfamilj de kallar The New Greenline. Sandvik har också ett antal maskiner med eldrift.
AtlasCopco säljer underjordiska lastare som får sin el från något som liknar en dammsugarsladd. De säljer också underjordiska truckar som använder kontinuerlig konduktiv elöverföring (trolley) dvs det liknar det många kallar elvägar. Dessa truckar är ett sammarbete mellan Atlas Copco och ABB. Det finns ett flertal platser i världen som har elvägar i underjordiska gruvor
Ni kan se en reklamfilm från AtlasCopco om New Greenline här (ca 2 min).
Ren luft är drivkraften för eldrift i gruvor
Förutom de vanliga möjliga fördelarna med eldrift så finns det en speciell faktor med underjordiska gruvfordon.
Underjordiska arbetsmaskiner använder huvudsakligen diesel som bränsle. Diesel använd i en motor ger avgaser.
Avgaser i trånga underjordiska gruvor blir en dålig arbetsmiljö. Därför så måste gruvor ha mycket ventilation.
Sverige är idag inte en stor gruvnation, men gruvorna i Sverige använder ungefär 1% av Sveriges el. Ca 50% av den elförbrukningen är ventilation [1].
Om fler arbetsmaskiner gick på el så skulle det gå att spara på ventilationen.
Det säljs redan idag gruvmaskiner med eldrift och trenden är mot mycket fler
Idag säljer AtlasCopco en del arbetsmaskiner som går på el, men det är inte majoriteten av fordonen [1].
Däremot så är trenden tydligt att fler och fler fordon använder eldrift och 2030 kommer huvudandelen av arbetsmaskiner för underjordiska gruvor från AtlasCopco använda eldrift [1].
Ett hinder för större marknadsandel dagens teknik är enligt kunderna avsaknaden av flexibilitet. Kunderna vill ha fordon som kan användas på olika platser i gruvan och begränsningen med kabel eller trolley är ett hinder.
Men det arbetas på olika sätt att öka flexibiliteten med olika tekniska lösningar[1].
Det är ett stort intresse från Kina om de eldrivna arbetsmaskiner.
Ett bevis på det är att kinesiska tv-kanalen iCNTV gjorde ett lång tv-reportage där AtlasCopco fick visa upp sina eldrivna produkter. Reportaget finns att se här (ca 24 min, enbart kinesiska).
Egen kommentar
Texten är huvudsakligen baserad på en intervju med Erik Svedlund.
Erik passade också på att säga att AtlasCopco vill ha mer svenskt samarbete med leverantörer och andra aktörer.
Om ni vill läsa mer detaljer läs artiklarna [2-5].
Det är tydligen i underjorden det händer.
Referenser
[1] Personlig kommunikation. Erik Svedlund. AtlasCopco.
[2] Cost-Benefit Analysis of Electric Loaders to Reduce Diesel Emissions in Underground Hard Rock Mines AUTHORS: William Jacobs, University of Western Australia; Melinda Hodkiewicz, University of Western Australia; Thomas Braunl, University of Western Australia. länk
[3] Electric Vehicles For Mining: An Interview With Erik Svedlund. länk
[4] Electrification of Loaders and Trucks – A Step Towards More Sustainable Underground Mining. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’14) Cordoba (Spain), 8th to 10th April, 2014. länk
[5] El bättre än Diesel. Gruvindustrin leder utvecklingen. Maskinentreprenören. aug 2014.