BP:s Energy Outlook 2035

Creative commons license

BP släppte sin framtidsgissning om energiutvecklingen i världen fram till 2035 igår.

BP Energy Outlook 2035

skrivet av Magnus Karlström
Om ni vill se trenderna beskriva i en film finns den här (ca 5 min).
Om ni vill ladda hem data i form av böcker och exceldata finns de här.
BP:s egen powerpointpresentation om  Energy Outlook 2035 finns här (pdf).
En längre presentation (ca 100 sidor) finns här (pdf).
Huvudtrender från BP Energy Oulook
– 37% mer energiefterfrågan 2035 i jmfr med 2013.
– Det är industrisektorn som står för den stora tillväxten av energiefterfrågan räknat i absolut tal.
– Transportsektorn står endast för 15% av ökningen av energiefterfrågan i världen under perioden 2015-2035.
– 2035 står kol, olja och naturgas alla för en andel på ca 26-28% av världens energiförsörjning.
– Fossila bränslen andel av primärenergin minskar från 86% 2013 till 81% 2035.
Olja – Kina största importören 2035
– OECD-ländernas oljeefterfråga kommer sjunka. Oljeefterfrågan 2035 kommer vara lika stor som 1986 i OECD-länderna.
–  USA kommer vara självförsörjande på olja på 2020-talet.
– 2035 är Kina den största användare av olja i världen.
Gas – snabb tillväxt samt mycket LNG
– Naturgas är det fossila bränslen som växer snabbast.
– Hälften av den ökade gasefterfrågan i världen kommer konventionella gaskällor stå för resten står skiffergas för.
– Den konventionella gasen kommer huvudsakligen från Mellanöstern och Ryssland.
– Användningen av flytande naturgas (LNG) kommer växa mycket i världen. 2035 kommer LNG vara en större handelsvara än gas i pipelines.
– Asien tar över som den största importören av naturgas i världen omkring 2020.
Kol – inte lika snabb tillväxt
– Tillväxten av kolanvändning i världen sjunker. Tillväxten sjunker till 0,8%&år.
Beror på tre faktorer:
1. Tillväxten i Kina är inte lika mycket driven av mer energianvändning.
2. Lagkrav/Policy i USA och Kina stoppar utbyggnad av kolkraft.
3. Gas blir så billigt att det konkurrerar ut kol för kraftgenerering.
Handelsströmmar i energi flyttar från väst till öst
USA är mer självförsörjande på energi samt snabb tillväxt i Asien gör att de stora handelsflödena av energi flyttar till Asien.
Förnyelsebar energi växer
2035 så har andelen primärenergi i världen som kommer från förnyelsebart (ej inkl. vattenkraft) växt från 3% till 8%.
Vattenkraft är ungefär lika mycket som övriga förnyelsebara källor.
Förnyelsebar kraftproduktion i världen
38% av all kraftproduktion kommer globalt från icke-fossila källor (förnyelsebart, kärnkraft, vattenkraft) 2035.
2013 var andelen 32%.
Huvudscenariot visar 25% ökning av växthusgasutsläpp till 2035
BP räknar på flera scenarier, men huvudscenariet tyder på 25% mer utsläpp av växthusgaser globalt 2035 i jmfr med nu.
Fyra huvudsakliga osäkerheterna för framtiden för energi i världen
– Kinas och Indiens tillväxt. Sjunker den snabbare än vad många tror.
– Kilmatpolicy. Kommer världens beslutsfattare ta beslut?
– Geopolitisk risk – Kan bli mer geopolitisk risk i världen. Vad blir konsekvenserna?
– Vad väljer Kina för sätt att elektrifiera sitt energisystem?
Egen kommentar
Inte så mycket nytt. Trenderna brukar vara de samma i många prognoser.
Det är gissningar, men BP har ganska mycket pengar att förverkliga gissningarna.
I det korta perspektivet har ju oljepriset sjunkit ganska mycket. Tankesmedjan FORES ordnade nyligen ett seminarium om oljepriset . Seminariet finns att se på SVT här (ca 2 tim). Väl värd att se om ni har tid över.
Nu (9:00) ska jag roa mig med att se SVT Forum:s sändning om Hållbara analyser?Trafikutskottets seminarium om samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn med särskild hänsyn till hållbar utveckling.
Källor
[1] BP Energy Outlook 2035: Growing Gas and Shifting Flows. BP. Pressrelease. länk