Arkiv / Fordon

Lätta lastbilar – fokus eldrift samt Sverige

Creative commons license

Den här veckan ska jag fokusera på fordon som flyttar gods och inte personer.
Dagens sak är den lätta lastbilen, som är ett fordon som inte får ha en totalvikt på mer än 3,5 ton, samt främst är till för att flytta gods.
Antalet lätta lastbilar växer snabbare i Europa än båda tunga fordon och personbilar.
Lätta lastbilar skulle kunna vara en bra tillämpning för elektrifiering av fordon eftersom de ofta kör i städer.
Så hur går det för elektrifierade lätta lastbilar och hur används egentligen lätta lastbilar i Sverige?

Den okända delen av transportsystemet – lätta lastbilar

skrivet av Magnus Karlström
Antal lätta lastbilar växer relativt snabbt  i Europa och i Sverige [1,8].
2004 fanns det ca 365 000 lätta lastbilar i trafik i Sverige [1].
2013 var det 480 000 lätta lastbilar i trafik [1]. Det är en ökning med ca 30%.
Antal tunga lastbilar i Sverige ökade med 5% och personbilar med 9% under samma period.
För tunga lastbilar finns dock trenden att bilarna blir tyngre. 2004 hade 29% av alla tunga lastbilar en totalvikt på mer än 26 ton i Sverige. 2014 var det 47% av de tunga lastbilarna som var så tunga [2].
Även om antalet lätta lastbilar växer så står för en ganska liten del av godsmängden. Trafikanalys uppskattar att godsmängden som flyttas via lätta lastbilar endast är ca 0,5 promille av all godsmängd i Sverige [3].
I Frankrike finns relativt fler lätta lastbilar och där står de för ca 7,9% av alla tonkm [8].
Trender som förklarar fler lätta lastbilar 
Jag har inte hittat någon bra källa som förklarar det fullt ut, men jag antar att skatteregler spelar roll i en del länder.
Andra förklaringar är mer allmänna trender om citydistribution [4,5].
Trender som t ex mer e-handel, men också mer individuellt anpassade lösningar för konsumtion.
Försäljning av batterielektriska lätta lastbilar
Lätta lastbilar borde kunna vara en bra tillämpning av batterielektriska fordon.
Många lätta lastbilar åker inte så långt per dag (ca 60-80 km) . Det är ofta företag som köper dem. I Sverige uppskattas 97% av alla lätta lastbilar vara ägd som firmabil. De används ofta av företag som kör omkring sitt eget gods [3].
De lätta lastbilarna körs ofta i stadsmiljö där det är mycket start-stopp, som skulle kunna vara bra för elfordon.
I Sverige är försäljningen av Renault Kangoo (batterielektrisk variant (BEV)) relativt bra. Det finns nu ca 722 stycken Kangoo (BEV) [9]. Det innebär att Kangoo är det näst vanligaste batterielektriska fordonet i Sverige efter Nissan LEAF.
Renault är det företag som säljer mest batterielektriska lätta lastbilar i Europa.
1. De sålde ca 4200 Kangoo ZE under 2014 i Europa [11].
2. Nissan e-NV200 blev såld i 2300 ex [11].
3. Peugeot Partner blev såld i ca 300 ex [11].
Totalt sålde Renault 70 000 Kangoo under 2014, varav ca 4000 varav batterielektriska [9]. Märket Renault sålde totalt 230 000 lätta lastbilar under 2014.
De sålde fler Kangoo ZE 2013. Då sålde de ca 5000 stycken.
Lätta lastbilsanvändningen i Sverige
Lätta lastbilar drivs huvudsakligen (80%) med diesel. Det har skett en förändring. 2004 var det ungefär lika många lätta lastbilar som drevs med diesel som med bensin.
Endast ca 2% av alla lätta lastbilar drivs med ett annat bränsle än diesel och bensin [2].  Det vanligaste alternativa bränslet är fordonsgas. Ca 6000 av alla lätta lastbilar drivs med gas [2]
Antal registrerade lätta lastbilar som drivs med el var:
2004  263 st
2013  548 st (det fanns också 38 elhybrider).
Trafikanalys uppskattar att körsträckan för en lätt lastbil i Sverige 2013 var ca 14000 km/år [1]. Det kan jämföras med tunga lastbilar som kör ca 42 000 km/år i medel [1].
Trafikanalys gjorde en mer detaljerade analys av lätta lastbilar 2012. De skickade ut en enkät till ca 600 personer/företag som hade en lätt lastbil [3].
I den undersökningen kom det fram att mediankörsträckan var 80 km och medianlasten var 200 kg [3].
Det vanligaste användningsområdet för lätta lastbilar i Sverige är budbilar och som hantverks/servicefordon [2].
Skåpbil är den vanligaste sortens lätt lastbil [3].
Egen kommentar
Det verkar vara tillväxt på marknaden för lätta lastbilar i Europa.
Det är lite underligt att det inte finns fler fullhybrider, laddhybrider och batterielektriska lätta lastbilar på marknaden.
Jag vet att Bright Automotive försökte tillverka och sälja en laddhybridskåpbil i USA. De gick i konkurs.
Tycker att det är underligt att Kangoo ZE sålde sämre 2014 än 2103. Det kanske beror på någon order från franska posten eller något. Det brukar vara något statligt stödköp som förklarar sådana hack.
Om ni vill läsa en lista på EU-projekt med eldrift för citydistribution, så kolla på [6] och om ni vill kolla på hur räkna livcykelkostnad för lätta lastbilar med eldrift kolla [7].
Referenser
[1] Fordon 2013 Vehicles 2013. Trafikanalys. 2014. länk (Tabell LB9)
[2] Godstransportsystemet – nuläge och historiska trender Rapport 2014:17. Trafikanalys. länk
[3] Transporter i Sverige med lätta lastbilar – en pilotundersökning. Trafikanalys. 2012. länk
[4] Godstransporter i städer – scenarier för framtiden Rapport 2014:8. Trafikanalys. 2014. länk
[5] Färdplan!Citylogistik – Godstransporter!i!urbana!områden. 2014. Closer.länk (pdf)
[6] State of the art of the electric freight vehicles implementation in city logistics. Frevue. 2013. länk
[7] Plugged-in Fleets – A guide to deploying electric vehicles in fleet[21/2/2012]. The Climate Group, Cenex and Energy Saving Trust – February 2012. länk
[8] The unknown part of the transport system: the light duty vehicle Michel Savya* , Sabrina Tenficheb a Professor, Paris East University, Paris, France (Paris School of Urban Planning and Ecole des Ponts ParisTech) b Student, Paris East University (Paris School of Urban Planning), Paris, France. länk
[9] Laddbara fordonen inleder försiktigt. Power Circle.4 feb 2015. länk
[10] Renault. Monthly Sales. excel-fil (nedladdning direkt)
[11] Europe EV Sales. 31 jan 2105. länk