USA transportsystem 2045 samt varför städer är viktiga

Creative commons license

Varje vecka flyttar 1,4 miljoner människor in i städer globalt dvs ca ett Stockholm i vecka.
Det blir mycket infrastruktur för att hantera den folkvandringen.
75% av världens infrastruktur som kommer finnas 2050 har inte blivit byggd än [2]. OECD och IEA uppskattar att investeringarna i infrastruktur som vägar, va-system, telekom, avfallssystem kommer vara 50 000 miljarder USD de närmsta 15 åren [1].
Det finns val. Städer med samma storlek har t ex väldigt olika utsläpp per capita från deras transportsystem helt beroende på hur städerna är konstruerade.
Atalanta har 2,5 miljoner invånare, men en area på 4280 km2 [1].
Barcelona har 2,8 miljoner invånare, men en area på 162 km2 [1].
CO2 utsläppen per capita från Atalantas transportsystem är nästan 11 gånger större än Barcelonas idag.
Det är bara ett exempel, men det finns liknande exempel och förklarar varför stadsplanerare i världen i världen vill ha kompaktare städer [4]. Framförallt hoppas att de att de nya tillväxtländerna bygger sina städer kompaktare [3,4].
Mexicos före president Felipe Calderón hävdar att ”vi måste få till urbaniseringen rätt” annars kommer världen hamna i mer problem [3].
Alla val som görs nu kommer världen få leva i ett bra tag.
Dagens nyhetsbrev är en sammanfattning av en rapport och process som USA:s stat driver om framtidens transporter och infrastruktur.
[1] The New Climate Report. 2014. Cities. länk
[2] Sustainable Infrastructure as an Asset Class Daniel Wiener, Chairman, Global Infrastructure Basel. 2014. länk
[3] “We Have to Get Urbanization Right”: Q&A with Felipe Calderón on Cities in the New Climate Economy. 7 jan 2015. länk.
[4] How Cities Can Save Trillions, Curb Climate Change, and Improve Public Health. 17 sep 2014. länk

USA: Beyond Traffic: Trends and Choices 2045

skrivet av Magnus Karlström
Över ett år har U.S. Department of Transportation drivit en process för att fundera hur USA.s transportsystem kan se ut  2045 [1,2]. Projektet heter Beyond Traffic: US DOT’s 30 Year Framework for the Future.
Bakgrunden är att infrastrukturen som finns i USA är byggd av tidigare generationer för tidigare generationer.
Men nu ändras demografin och tekniken. USA måste bygga ny infrastruktur för en ny tid (Video på 45 sek som förklarar projeket).  Om ni vill lyssna på längre intervju med chefen för DoT av Googlechefen Eric Schmidt finns den här.
USA har också ett stort problem att deras finansieringssystem för infrastruktur håller på att krascha. Det är underfinansierat.
Beyond Traffic Draft är ett försök att samla ihop trender inom transportsystemet och diskutera vad som behövs i USA. Rapporten är ett försök att starta diskussionen.
Vad är de stora trender enligt rapporten.
Personresor i USA
– 70 miljoner mer människor i USA 2045.
– Megaregionerna kommer ha 75% av befolkningen.
– Den infrastrukturen som finns i megaregionerna kommer inte räcka.
– Det är mycket möjligt att Millennials (födda 1980-2000)  kommer fortsätta att åka mindre bil och åka mer med kollektivtrafik.
– Det kommer finnas dubbelt så många äldre 2045 som det finns nu.
Godstransporter
– 45% mer godstransporter i USA 2045.
– Online shopping ökar behovet av hemleverans som kommer minska många hushållstransporter.
– Mycket troligt att det kommer bli mycket trängsel i flygplanstrafiken i USA.
– Mycket mer export och import. Det kommer öka trycket på hamnar i USA.
Hur kan USA förflytta sig bättre
– Teknikförändringarna och innovationer som sker nu kan förändra fordonen, infrastrukturen, logistik mycket.
– Mycket bättre resedata kommer möjliggöra mycket bättre tjänster.
– Automatisering och robottekniken kommer förändra transportssystemet.
Anpassa transportsystemet
– USA måste förbättra sin transportsystem för att kunna hantera växthuseffekten. Hamnar, vägar och broar måste anpassas.
Hur få fram pengar
– Intäkterna räcker inte till för utgifterna för USA:s transportsystem.
– 45% av USA:s befolkningen har inte tillgång till kollektivtrafik.
– 65% av USA:s vägar har sämre än bra kvalité.
– 25% av USA:s broar måste repareras.
– Finansiering via bränsleskatt räcker inte.
Egen kommentar
Rapporten innehåller mycket mer om trender för olika teknologier inom transportsystemet.
USA har svåra val framför sig.
Tack Niklas Thulin för tipset om rapporten.
Källor
[1] Beyond Traffic: Trends and Choices 2045. Draft. Rapport. länk (pdf) 272 sidor