OECD gissar transportsystemet 2050

Creative commons license

Siffror är kul.
USA använde 4,5 Gigaton cement under perioden 1901-2000 [1].
Kina har använt 6,6 Gigaton cement under perioden 2011-2013 [1].
Det går fort nu och mycket tyder på att det bara är början.
För att flytta runt cement och annat behövs transporter.
Globalt pekar spåkurvorna på att flytta varor kommer ta över från att flytta människor som största källan till utsläpp av växthusgaser från transportsektorn globalt [2].
Dagens nyhetsbrev blir starten på ett antal nyhetsbrev om att flytta material.
Vi börjar med lite makrotrender från OECD:s rapport om transportsystemet fram till 2050.
[1] A Stunning Statistic About China and Concrete. Bill Gates. länk. Baserat på boken Making the Modern World: Materials and Dematerialization av Vaclav Smil. (För övrigt läs gärna den boken för att få lite känsla var världen är om vi räknar kg).
[2] ITF: Freight transport will replace passenger traffic as main CO2 source from surface transportation by 2050. Green Car Congress. 29 jan 2015. länk

ITF Transport Outlook 2015


skrivet av Magnus Karlström
Spådomarna från OECD:s ITF World Outlook 2015 är många.
Globalt
– 4 ggr mer godstransporter till 2050
– ca 3 ggr mer CO2 från godstransportsektorn till 2050
– Godstransporter kommer stå för mer CO2 utsläpp än persontransporterna 2050
– Transportökningen kommer främst ske i icke-OECD länderna.
– CO2 utsläppen från transportsektorn ökar med 30 – 110% globalt beroende på policy val.
– Personkm (väg och järnväg) ökar mellan 120% och 230% beroende på policy och bränslepriser.
Asien dominerar
– 50% av alla transporter kommer ske i Asien 2050 (35% idag)
– Godstransporterna i Asien ökar med 3-6 ggr.
– CO2 utsläppen från transportsektorn i Asien ökar med 2,4-6 ggr.
Policy för städer är viktigt
Policy som bl a fokuserar på bra kollektivtrafik i städer kan minska CO2 utsläppen.
Om bra stadspolicy så kan utsläppen minska med 30% i kinesiska och latinamerikanska städer i jämförelse med business-as-usual scenario.
Och 40% mindre utsläpp av CO2 i indiska städer.
Huvudbudskapet från OECD/ITF när de släppte rapporten var:
“The foreseeable increase in global freight represents an unprecedented challenge for the world’s transport systems“, said ITF Secretary-General José Viegas at the launch. “Increasing capacity constraints in transport can act as a brake on economic growth.”
Egen kommentar
OECD rapporten är mycket trendframskrivning samt huvudantagandet är mer BNP mer gods.
De undersöker konsekvenser av olika policyförslag också. Rapporten är ganska utförlig.
Ofta har godstransport avrundats bort när diskussioner om framtidens transportsystem diskuterats. Det är svårt om och när de står för mer än 50% av de globala CO2 utsläppen/fossil bränsleanvändningen.
På måndag ska jag skriva lite om hur USA tänker runt utmaningarna för transportsystemet.
Ha en fin helg!
[3] ITF Transport Outlook 2015. OECD. 2015. länk