Arkiv / Samhälle

Förädlingsvärde och kompetensprofil på FoU om bilar med eldrivlina blir stort

Creative commons license

2007 var förädlingsvärdet från bilindustrin i EU-27 155,4 miljarder EUR (1450 miljarder SEK), som en jämförelse var Sveriges BNP 2013 3775 miljarder SEK.
Förädlingsvärdet är räknat som alla löner adderat med bruttovinsten för bilindustrin, som inkluderar leverantörer i den här studien.
Om personbilar med eldrivlinor blir stort vad kommer hända med förädlingsvärdet från bilindustrin i EU samt vilken kompetens kommer bilindustrin behöva.
Prof. Dr. Heike Proff  et al har i senaste numret av Int. J. Automotive Technology and Management analyserat frågorna i en vetenskaplig artikel. Artikeln är bakom en betalvägg [1].
Heike Proff skrev 2012 b la rapporten ”Competitiveness of the EU Automotive Industry in Electric Vehicles” för EU kommissionen [2] där hon började undersöka liknande frågor.
Dagens nyhetsbrev är en översiktlig summering av artikelns slutsatser.

Value added and competences in the transition toelectric mobility – an analysis of the European automotive industry

Skrivet av Magnus Karlström
Några utvalda slutsatser från artikeln av mig är:
–  Förädlingsvärdet för europeisk (EU-27) bilindustri kommer sjunka med 9% 2030 om lätta fordon med eldrivlinor är 50% av alla producerade lätta fordon 2030. Förädlingsvärdet per producerat lätt fordon kommer sjunka.
– Omsättningen sjunker relativt mer än förädlingsvärdet om lätta fordon med eldrivlinor är 50% av alla fordon producerad i EU-27 2030. Omsättningen sjunker från 823 miljarder EUR i ett scenario utan lätta fordon med eldrivlinor till 751 miljarder EUR i ett scenario då personbilar med eldrivlinor har en marknadsandel på 50%. Omsättningen är räknad i dagens penningvärde.
– Om 50% marknadsandel så sker ett skifte i kompetensprofil hos FoU avdelningarna i bilindustrin.
– 2011 hade 88% bakgrund i mekanik eller mekatronik, 10% var el eller elektronikingenjörer, 2 % var kemiingenjörer.
– 2030 är kompetensprofilen 60% mekanik/mekatronik, 20% är el/elektronik ingenjörer, 20% är kemiingenjörer (varav många är materialingenjörer).
En slutsats från artikeln är att den europeiska bilindustrin måste arbeta aktivt för att klara det skiftet i kompetensprofil så att bilindustrin klarar av att behålla förädlingsvärde i Europa.
Hur är studien om förädlingsvärde gjord
Den innehåller fem steg.
1. Gjort en marknadsprognos av total försäljning av personbilar och lätta lastbilar.
2. Uppskattat marknadsandelen för lätta fordon med eldrivlinor dvs fullhybrider, batterielektriska bilar, laddhybrider och bränslecellsbilar.
3. Gjort antagande om omsättning, lönekostnader &vinster.
Också gjort antagande om EU:s marknadsandel av lätta fordon med eldrivlina.
Samt gjort antagande om vilka komponenter som kommer tillverkas i EU och i andra delar av världen.
4. Beräknat förädlingsvärde 2020 samt 2030 i ett scenario utan lätta fordon med eldrivlina.
5. Beräknat förädlingsvärde 2020 och 2030 i ett scenario med lätta fordon med eldrivlina.
Viktiga antaganden för studien
Författarna har testat antaganden på 80 fordonsexperter i EU. Några viktiga antaganden som de använt är:
– andelen producerade lätta fordon med eldrivlina i EU blir 20% 2020 och 50% 2030.
– 1/3 av batteriproduktion är lokaliserad i EU, främst produktion av batteripack.
– 1/3 av elmaskiner tillverkas i EU.
– 1/2 av kraftelektronik tillverkas i EU
– en snabb kostnadsreduktion av många komponenter för lätta fordon med eldrivlina.
Så bilindustrin i EU kommer köpa mycket av komponenter från andra delar av världen, främst från Asien, om lätta fordon med eldrivlinor slår igenom.
Vilka tar hand om förädlingsvärdet i EU-27 bilindustri
2010 tog OEM:erna (bilföretagen) ca 30% av förädlingsvärdet och leverantörer tog ca 70%.
Under perioden 2010 till 2030 ansåg de intervjuade experterna att OEM:ernas andel sjunker till 20% och leverantörerna tar ca 75% och ca 5% kommer tillhöra nya leverantörer.
Artikeln tar också upp att förädlingsvärden kommer uppstå i nya områden som laddinfrastruktur, batteriåtervinning och mobilitetstjänster.
Egen kommentar
Artikelförfattarna är tydliga med att studien har många osäkerheter.
Artikeln innehåller också teoretiska avsnitt om kompetens och teknikskiften. En viktig slutsats är att bilindustrin är väsentligt skild från branscher som data och telekom.
Beslutsfattare i Tyskland har redan fattat slutsatserna från den här artikeln. Om lätta fordon med eldrivlinor blir stort så kommer mycket av förädlingsvärdet hamna i asien om inte kompetens i relevanta områden ökar. Det är därför Tyskland satsar så mycket av sina offentliga pengar på kompetenshöjning.
En 9% minskning till 2030 av förädlingsvärdet är en del, men det är inte radikalt mycket.
Om ni inte kommer åt artikeln så hör av er så försöker jag svara på era frågor.
Källor
[1] Value added and competences in the transition toelectric mobility – an analysis of the European automotive industry. Heike Proff*, Thomas M. Fojcik andDominik Kilian. Int. J. Automotive Technology and Management, Vol. 15, No. 1, 2015, länk
[2] Competitiveness of the EU Automotive Industry in Electric VehiclesFinal Report. December 19th of 2012. Framework Contract ENTR/2009/030 (Lot 3)länk (pdf)