200 fordonschefer tolkar trender och gissar framtid

Creative commons license

Davos höjdarmöte var förra vecka. Många sessioner sändes live. En var en intervju med Mary Barra (hela intervjun finns att se), som är chef för GM.
Hon sa mycket, men ett extra intressant citat om fordonsindustrin var ”We think there may be more change in the next five to ten years than there have been in the last 50”.
Men vilka förändringar är på gång?
KPMG har frågat 200 personer i ledande ställning inom den globala fordonsindustrin. Deras svar är sammanställda i dagens nyhetsbrev.

KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2015

KPMG har gjort den här typen av studie i flera år. Vi i nyhetsbrevet OMEV har skrivit om deras årliga rapport flera år.
Det KPMG gör att de frågar 200 ledande personer i fordonsindustrin vad som är på gång.
Chefer kan också ha fel, men skillnaden mellan dem och många andra är att deras gissningar leder till investeringar som gör det möjligt för olika framtider att hända.
Resultat i olika format
Hela rapport som PDF finns här.
Om ni vil se resultatet i form av interaktiva grafer så se här. Det är möjligt att sortera resultaten på ett sätt som passar dig.
Om ni vill se rapporten sammanfattad i en video finns den här (3 min, youtube).
De viktigaste trenderna i fordonsindustrin
Ranking är:
1. Öka sin marknadsandel i ”emerging markets” – 56%
2. Downsizing och optimering av förbränningsmotorn – 49%
3. Mer plattformstänk och mer standardisering av moduler – 48%
4. Rationalisering av produktion i Europa och flytta produktion till emerging markets – 36%
5. Bränslecellsfordon – 18% (2013 svarade 41 % att det var en stor trend)
6. OEM Captive finance och leasing – 18%
7. Innovativa fordon som passar i urban miljö 16%
8. Mobilitet som service – 16%
9. Batterielektriska fordon – 9% (2013 svarade 38% att det var en stor trend)
10. Connected Car – 8% (2013 svarade 18% att det var en stor trend)
11. Autonoma bilar – 3%
DVS chefers agenda består huvudsakligen av att öka sin marknadsandel i på de nya marknaderna samt utveckla förbränningsmotorn och produktionen.
Nya system som bränsleceller, batterier, connected och självkörande bilar är fortfarande ganska långt ner på agendan i jämförelse.
Vilka fordonsegment kommer att växa? 
Företagsledarna i TRIAD (Japan, EU, USA) tror att marknadsandelen för större bilar kommer sjunka. Det kan vara slutet på en era. DVS i de regionerna kommer de mindre fordonsklassernas andel av total försäljning växa.
I BRIC så kommer alla segment växa, men räknat i antal fordon kommer tillväxten vara större i de mindre klasserna än för t ex SUV och MPV klasserna.
I Kina kommer sportbilsklassen växa snabbt.
Fordonschefer tror fortfarande att de flesta åldersgrupper vill äga en bil
De tror inte det hänt något stort trendskifte. Det är dock möjligt att de yngre åldersgrupperna är mer öppna för alternativa ägandeformer.
Bildelning är större i TRIAD än i BRIC
Bildelning (on-demand mobility) kommer vara större på TRIAD marknaderna före det blir stort i BRIC länderna enligt cheferna.
De flesta tror att det kommer ta 5 år eller mer innan on-mobilty tjänster på TRIAD-marknader kommer innebära några stora vinster.
Vilka framdrivningsteknologier satsar företagen på
Cheferna har fått svara på vilka teknologi-investeringer de ser på som extremt viktiga.
I TRIAD länderna så svarade de:
1. Downsizing – 32% (2014 sa de 46%, 2013 20%)
2. Bränsleceller – 19% (2014 11% 2013 8%)
3. Hybridsystem – 18% (2014 11%, 2013 19%)
4. PHEV-system  – 15% (2014 13%, 2013 29%)
5. BEV-system   – 15%  (2014 19%, 2013 24%)
Så en summering för TRIAD länderna att det är ett antal teknologier med. Intresset för downsizing minskade för 2015, samt intresset för bränsleceller ökade. Intresset för BEV och PHEV har en nedåtgående trend.
För chefer i BRIC länderna är trenderna liknande.
En något drastisk trend i BRIC är att 2014 och 2013 så ansåg ca 22-20 % av cheferna att BEV var ett viktigt investeringsområde.
2015 var det endast 7%.
Försäljning av elektrifierande fordon
KPMG har också gjort en egen analys av försäljningsutvecklingen av fordon med eldrivlina. De definerar fordon med eldrivlina som alla mildhybrider, fullhybrider, laddhybrider, batterielbilar och bränslecellsbilar.
Försäljningen 2015 globalt 
2,5% marknadsandel för HEV och mildhybrider
0,19% för PHEV
0,32% för BEV
Total försäljning av elektrifierade fordon blir 2,6 miljoner bilar.
Prognos för 2020
Totalt 5,1 miljoner bilar är elektrifierade det är 4,6% av den totala försäljningen.
HEV+mildhybrid står för 2,96%
PHEV står för 0,99%
BEV står för 0,62%
Bränslecellsbilar står för 0,01%
Försäljningen av elektrifierade bilar i Västeuropa 2020
I Västeuropa tror de på en försäljningen på 0,9 miljoner bilar med eldrivlina 2020.
HEV + mild hybrider är 2,35 % marknadsandel (350 000 bilar/år)
BEV är 2,5 % ( 370 000 bilar/år)
PHEV är 1,16 % (172 000 bilar/år)
FCV är 0,05 % (7500 bilar/år)
Bilcheferna tror på mer än 10% marknadsandel för bilar med eldrivlina efter 2025
Bilcheferna tror på minst 10% marknadsandel för bilar med eldrivlina efter 2025. Observera att fullhybrider ingår i den siffran.
Kineserna och amerikanerna är ännu mer positiva.
Cheferna tror inte att det kommer ske någon större förändring av affärsmodeller inom industrin
En majoritet av cheferna tror att OEM:erna kommer fortsätta att äga kundrelationen till slutkunderna fram till 2020.
De tror också att de traditionella OEM:erna kommer fortsätta dominera fordonsindustrin. Däremot TIER-1 leverantörerna kommer få en tuffare konkurrenssituation.
Vilka fordonsföretag är bäst placerade inför en möjlig framtid med snabba förändringar av affärsmodellerna
Cheferna anser att GM, Daimler och BMW är de starkaste fordonsföretagen inför snabba förändringar i affärsmodeller.
Toyota, VW och Ford kommer i nästa grupp.
Vilka företag kommer ha en växande marknadsandel
Cheferna anser att Hyundai är det företaget som kommer växa mest. Tvåa är VW.
Vilka företag kommer vara störst
KPMG själva har gjort analysen att Toyota är störst, men kommer förlora sin toppplacering till VW-gruppen 2016.
Renault-Nissan kommer gå om GM 2014/2015.
För premiummärkena så kommer BMW fortsätta att vara störst samt VW-gruppen kommer vara tvåa.
Geely-gruppen kommer bli fjärde störst 2017.
Egen kommentar
Vi behöver inte ta resultaten som en sanning.
En chef som lever på att sälja förbränningsmotorer kanske inte vill bygga upp förväntningar på bilar med eldrivlinor, så chefen kanske inte svarar helt sanningsenligt.
Eller en chef som säljer batterier kanske vill bygga upp förväntningar.
Men det är bra att de frågar som många chefer i så många olika länder.
Medelvärdet kanske säger lite mer om trender.
En del frågor och svar är oexakta, så det är lite svårt att tolka vad cheferna egentligen svarade på.
Det finns trender som jag känner igen:
– Hyundai är företaget som växer
– Intresset för bränsleceller växer
– Fokus är på att öka marknadsandelar i emerging markets
– Fordonsbranschen tror att de stora OEM:erna är starka inför framtiden