The State of Innovation in the Automotive Industry 2015

Creative commons license

Idag får ni en sammanfattning av en patentrapport. Den enda ni behöver komma ihåg är Hyundai.

The State of Innovation in the Automotive Industry 2015

skrivet av Magnus Karlström
Världens största bilföretag Toyota [3] fortsätter att vara störst på patent också enligt en analys av Thomson Reuters [1]. Rapporten finns att ladda hem här (pdf).
Det företag som flyttar fram sin patentpositioner mest är Hyundai [1].
En annan stark trend är att antal patent inom framdrivning exploderar.
2009 togs 2 000 patent inom framdrivning.
2014 togs 12 000 patent inom framdrivning.
Observera att det inte bara är patent inom alternativ framdrivning utan att många patent handlar också om förbränningsmotorer. Thomson Reuters har också gjort en mer detaljerad analys av patent som huvudsakligen handlar om förbättrad bränsleekonomi. Hyundai tog mest patent inom förbättrad bränsleekonomi under 2013.
Trots det fortsätter Japan att dominera totala patentligan. Toyota är störst med 7000 patent inom all fordonsteknik under perioden 2009-2013. Japan har fem företag på topp tio-listan. De är Toyota, Honda, Denso, Seiko Epson, och Mitsubishi.
USA har endast ett företag på topp 10-listan. Det är GM.
Bosch är tvåa efter Toyota med ca 6000 patent. Bosch, Daimler och Continental är företagen från Europa på topp 10.
Men företaget som är mest på gång är Hyundai. De tog endast 500 patent 2010. 2013 tog de 1200 patent. Det gör att de numera är på tredjeplats med lite mindre än 5000 patent under perioden 2009-2013.
En teknikområde som patenttillväxten är snabb inom är för Connected Vehicle Technology. Företag som dominerar där är General Motors, LG och United Parcel Service.
Antal patent inom säkerhet, navigation och underhållning växte inte så snabbt under perioden.
Thomson Reuters har gjort en analysen med hjälp av sin Thomson Reuters Derwent World Patents Index®. De räknar enbart unika patent dvs de räknar bara patent en gång. Patent som blivit godkända under perioden januari 2009 till juli 2014 är med.
Egen kommentar 
Är ingen patentexpert, men räkna patent är ett sorts verktyg för att se trender. Ökningen av patent inom framdrivning och Hyundais förbättrade position är tydliga trender.
Några reflektioner kring patenträkning är att:
– det finns olika kulturer i olika företag om hur mycket patent man tar [5]. Det kan därför vara svårt att jämföra företag.
– Alla patent är inte lika mycket värda. En del patent kommer aldrig användas. Det finns olika metoder att försöka utvärdera värdet på ett patent [6].
Har samlat på mig några läsvärda rapporter och artiklar om patenttrender inom elektrifierade fordon [6-8]. De visar alla Japan står starka med avseende på patent.
I en analys som Professor Heike gjorde för kommissionen om europas konkurrenskraft 2012 är det ganska tydligt att Europa är långt efter Asien med avseende på batteriteknologi [8]. Det är en fin rapport även om den är lite gammal.
Slutligen så kan det vara relevant att jämföra fordonssektorn med andra näringslivssektorer. När Thomson-Reuters gjorde en jämförelse 2014 mellan tolv näringslivsektorer så stod fordonsindustrin för 13% av alla patent [9]. Ett utmärkande drag för fordonsindustrin var att de var en av de sektorer där tillväxten av patenten var som störst.
Den enda näringslivssektorn som var bättre var ”Computing and Peripherals” som stod för 31% av alla patent.
Telekom var lika stora som fordonsindustrin och stod också för 13% av alla patent 2013.
Läkemedelsindustrin stod t ex för ca 7% och flygindustrin stod för 5%.
När Car Research Group gjorde en analys av fordonsindustrin kom de fram till att fordonsektorn kan räknas som en High-Tech industri enligt de vanliga definitioner på vad en High-Tech industri är [10].
Fordonsindustrin fortsätter att vara ett kraftcentrum för innovation.
Slutligen så är min reflektion är att vi får fortsätta att bevaka Hyundai noga. De har ökat sitt tempo.
När jag började det här jobbet läste jag en intervju med Toyotas ledning där de sa att Hyundai är det enda företaget som får dem att sova dåligt om nätterna. De sover nog inte bättre nu.
Referenser
[1]  Thomson Reuters Analysis Finds Automotive Industry Doubling Down on Fuel Economy Innovation as New Propulsion Patents Surge. Toyota Leads the Charge in Overall Patent Filing Hyundai is the Fastest-Growing Innovator. 20 jan 2015. Thomson Reuters länk
[2] Thomson Reuters Analysis Finds Automotive Industry Doubling Down on Fuel Economy Innovation as New Propulsion Patents Surge. Herald Online. länk
[3] Toyota Fends Off VW to Stay Biggest Automaker for Third Year. Bloomberg. 21 jan 2015. länk
[4] Hyundai posts biggest gain in global patent filings, report saysGlobal patent statistics reflect advances in connected and self-driving cars. Automotive News. länk
[5] Choi, C. and Y. Park, Monitoring the organic structure of technology based on the patent development paths. Technological Forecasting and Social Change, 2009. 76(6): p. 754-768
[6] Marina Timmermans Patent analysis as an input to strategy: case of electric vehicle industry. Master´s Thesis Espoo, May 28, 2014. länk
[7] Analysis of the Electric Car Via Patents.Fernandez de la Bastida E1, Gavilanes-Trapote J2, Río-Belver R3, Cilleruelo E4, Larruscain J 5. Book of Proceedings of the 7th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management – XVII Congreso de Ingeniería de Organización. 2013. länk
[8] Competitiveness of the EU Automotive Industry in Electric Vehicles. Final Report. Prof. Dr. Heike Proff; Dominik Kilian, M.Sc.  Prepared for the European Commission. December 19th of 2012. 2013. länk.
[9] Derwent World Patents Index 2014 STATE OF INNOVATION TWELVE KEY TECHNOLOGY AREAS AND THEIR STATES OF INNOVATION. Thomson Reuters. länk
[10] Just How High-Tech is the Automotive Industry? Car Research Group. Jan 2014.länk