Arkiv / Samhälle

Försäljningen av laddelfordon i Kina 3 ggr fler 2014

Creative commons license

Kina har haft problem att nå sina försäljningsmål för laddelfordon. Vi skrev om detförra veckan.
Men 2014 har försäljningen av laddelfordon blivit tre gånger fler i Kina. Nedan kommer en sammanfattning av situation.
Men först lite allmänt om bilförsäljningen i Kina och trender inför 2015.

Bilsektorn i Kina 2015?

skrivet av Magnus Karlström
Försäljningen av lätta fordon i Kina var 19,7 miljoner fordon 2014. Försäljningen ökade med 10% 2014 [1].
Det är speciellt storleksklasserna SUV:ar och MPV:ar  som växer. SUV försäljningen ökade med 38% och MPV försäljningen ökade med 47% [1].
Kina är världens största marknad för lätta fordon räknat i antal [2].
2009 blev Kina världens största marknad för lätta fordon [2].
Andelen bilar per capita har växt. 2009 var antal lätta fordon per capita ca 39/1000 invånare. 2013 var antalet 69/1000 invånare [2].
Inför 2015 finns det fem fordonstrender i Kina enligt analytikern Manmeet Malhi, Senior Project Manager från EOS Intelligence [2].
1. Tillväxten av antal fordon per år kommer sjunka
 Beror på:
– Kinas BNP-tillväxt kommer inte vara lika stor [2,3]. T ex var 2014 BNP-tillväxten i Kina den lägsta på 24 år [3].
– Antal fordon/capita i Kina är betydligt lägre än för OECD-länderna, men nu har de nått den nivån som är rimlig för ett land som har den BNP/capita som Kina har nu.
2. Vinstmarginalerna i Kina kommer normaliseras
Vinstmarginalerna 2015 för många bilföretag kommer sjunka. NDRC hotar med böter om inte priserna för både fordon och reservdelar sjunker i Kina. Priserna i Kina för många bilar har varit högre än vad de är i Europa och USA.
Det kommer drabba de utländska företagen.T ex VW har 30% av sin försäljningen i Kina, men 50% av vinsten kommer från Kina [2].
Det blir också mer krig om kunderna och det innebär olika kundrabatter som minskar vinsterna.
3. Premiumsegementet fortsätter att vara robust
Kina är viktigt för tillväxten för premiummärkena.
4. Laddelfordonsrevolutionen kommer till Kina
2015 blir året då det verkligen tar fart. Två viktiga faktorer är tvånget för myndigheter att 30% av deras nybilsinköp ska vara laddelfordon 2016 samt den stora investeringen i laddinfrastruktur (16 miljarder USD) som Kina ska göra.
5. Mer konsolidering av fordonsföretagen i Kina
De inhemska kinesiska företagen har det svårt. 2010 var deras marknadsandel 33%. 2013 var den enbart 17,7%.
Kinesiska staten vill se en strukturomvandlingen snabbt för öka konkurrenskraften. Enligt Malhi kommer det ske under 2015 och 2016.
[1] China’s 2014 light-vehicle sales rise 10% on robust MPV, SUV volumes. Automotive News China. länk (Bakom betalvägg)
[2] China’s auto industry in 2015: more of the. same? no! Automotive World. (Bakom betalvägg).
[3] China growth hit 24-year low in 2014: AFP survey. Yahoo News. länk

Laddelfordonsförsäljningen i Kina 2014

Produktionen av laddelfordon i Kina 2014 var 78499 st och försäljningen var 74763 st enligt CAAM (China Association of Automobile Manucatures) [1].
Försäljningen ökade med 3,2 gånger i jämförelse med 2013 [1].
Under september månad var till och med försäljningen av laddelfordon större i Kina än i USA [2].
Försäljningen i Kina 2014 var:
– ca 45 000 BEV (ökning med 2,1 ggr)
– ca 30 000 PHEV (ökning med 8,8 ggr)
Observera att det inte enbart är personbilar utan även kommersiella fordon ingår.
För perioden januari till november var försäljningen [3]:
– BEV (batterielbilar)personbilar ca 26 000
– PHEV (laddhybrider) personbilar ca 14 000
– BEV kommersiella fordon          ca 7000
– PHEV kommersiella fordon        ca 10 000
Så ca 70% av försäljningen av laddelfordon var personbilar under den perioden.
BYD:s Qin är storsäljaren för laddhybridbilar. Under perioden jan-sept såldes ca 10 000 Qin i Kina [3].
Tesla Motors har enligt Elon Musk enbart sålt några procent av sin totala försäljning i Kina under 2014 [4]. (Egen kommentar: En uppskattning är att Tesla Motors totalt producerade 35000 Model S under 2014 och några procent borde vara ca i storleksordningen 300-2000 Model S under 2014 [4]).
Musk  ”describing the (Kina) market as “a wild card that seems to change for reasons we don’t understand.””.
Enligt analytikern Alysha Webb så drivs marknad huvudsakligen av regleringar och subventioner och inte av efterfrågan hos konsumenterna i Kina [5]. Alysha Webb driver också tesen att de flesta kineiska företagen klarar inte att göra laddhybrider utan fokuserar på batterielbilar [5].
Kina planerar att förlänga sina subventioner till 2020 [6] enligt uppgift från Reuters.
Egen kommentar
Det blir säkert en maktkamp mellan kinesiska myndigheter och utländska bilföretag om priserna/vinstmarginaler nästa år.
Men det låter som att vinstmarginalerna i Kina blir mindre för företag som t ex VW.
Kina har målet att de ska ha 500 000 laddelfordon 2015. Om de sålde ca 70 000 förra året så måste ökningen 2015 vara rejäl om de ska nå målet.
Observera att Kina är väldigt speciellt med att så stor andel av deras laddelfordonsförsäljning är kommersiella fordon. En stor andel är bussar.
De kinesiska och utländska tillverkaren håller just nu på att lansera ganska många nya modeller av laddelfordon i Kina. Återkommer någon dag med en analys av den trenden.
Referenser
[1] The sales and production of new energy vehicles boomed. China Association of Automobile Manucatures. 14 jan 2014. länk
[2] China Overtook U.S. In Monthly Electric-Car Sales Two Months Ago. Green Car Reports. 3 dec 2014. länk
[3] Electric vehicles or fuel vehicles repeat the mistakes: do not. 15 dec 2014. Sina.Länk (översatt med Goggle Translate). Orginalartikel länk (kinesiska).
[4] Tesla Falls After CEO Elon Musk Cites Declining Sales in China. Bloomberg. 14 jan 2014. länk
[5] China’s automakers dive into the electric vehicle sea but may be treading water. DECEMBER 12, 2014. 12 dec 2014. länk
[6] China plans to extend green vehicle subsidies until 2020. Reuters. 30 dec 2014.länk