Arkiv / Samhälle

Om Kinas problem med att uppnå sina laddelfordons mål

Creative commons license

Den närmsta tiden kommer ni får några sammanfattningar av vetenskapligt granskade artiklar.
Har inte gillar det innan för de flesta artiklarna finns bakom betalväggar så ni kan inte läsa dem utan problem.
Men det är mycket intressant som skrivs och artiklarna är välskrivna och innehåller oftast argument med faktastöd.
Om ni inte kan få tag i artikeln så svarar jag gärna på specifika frågor.
Idag får ni en artikel som sammanfattar varför Kina har haft problem att lyckas att uppnå sina mål för laddelfordon.
Observera att försäljningen av laddelfordon har kommit igång i Kina under 2014 och det inte är med riktigt i artikeln eftersom den är baserad på intervjuer i slutet av 2013 och början av 2014.
Artikeln är vald eftersom jag har stor respekt för forskaren Daniel Sperling som är en av författarna samt att den är baserad på en stor mängd intervjuer i Kina.

China’s electric car frustrations

skrivet av Magnus Karlström
Kina har stora ambitioner för new energy vehicles (NEV), som är laddelfordon och bränslecellsfordon.
Trots stora demonstrationsprogram och stora subventioner har inte försäljningen av NEV:s ökat tillräckligt. Varför försäljningen inte har ökat har analyserats av forskare från UC Davis [1].
Subventionerna har varit så stora som upp till 27 600 USD från de lokala myndigheterna samt 9200 USD från de statliga myndigheterna. Det blir totalt upp till 36800 USD per fordon(ca 300 000 SEK).
2013 såldes enbart 17 600 laddelfordon varav de de flesta var bussar och mindre nyttobilar.
Det finns fyra faktorer som förklarar varför inte försäljningen tagit fart enligt forskarna.
1. De lokala myndigheterna skyddar sin egen bilindustri. Det är rationellt för de lokala myndigheter eftersom mycket skatter kommer från lokala industrier.
2. Osäkerhet vilken typ av laddelfordon policyn skulle stödja mest samt osäkerhet vilken typ av fordon de skulle stödja. Elbussar och små elfordon har sålt OK, men bilar har inte tagit fart. Samt Kina har bytt fokus några gånger de senaste åren och det leder till osäkerhet.
3. Laddinfrastruktur. I Kina är det ett stort problem att de flesta inte kan ordna en laddplats i sitt hem. De bor i flerfamiljhus och det är svårt att få tillstånd för att bygga en laddplats.
4. De kinesiska biltillverkarna och batteritillverkarna vågar inte göra investeringar som gör att målen skulle kunna nås. De gör precis vad som behövs för att kunna sälja till demoprogrammen, men inte mer. De lokala biltillverkarna ser stora risker med laddelfordon.
Slutsatsen från författarna är att det behövs mycket mer samordnad policy för att Kina ska kunna nå målen.
Egen kommentar
Kina har infört mer policystöd under 2014. Försäljningen tog fart och jag har uppgifter på att ca 50 000 laddelfordon såldes i Kina under 2014 [2]. Men jag ska granska de siffrorna mer ordentligt. Är lite orolig att de inkluderar små elfordon som egentligen inte är bilar.
En intressant detalj i artikeln var att stödsystemet med möjlighet att lättare eller billigare få tillgång till registreringsskyltar i Beijing och Shanghai om de köper en laddelbil inte har varit en succé.
[1] China’s electric car frustrations. Zheng Wana,  , , Daniel Sperling, Yunshi Wang.  Transportation Research Part D: Transport and Environment Volume 34, January 2015, Pages 116–121. doi:10.1016/j.trd.2014.10.014
[2] 2014 in Review. EV sales. länk