Arkiv / Fordon

Scania testar trådlös laddning av elbuss, elbuss i Ale och Kalmar, Ruters elbussar

Creative commons license

Idag har jag samlat ihop nyheter om elektriska bussar.

Scania testar trådlös laddning av elbuss i Södertälje

”Scania blir först i Sverige med att testa en elhybridbuss som laddas trådlöst. I juni 2016 ska denna nya teknik börja köras i Södertälje när en Scania stadsbuss med elhybridteknik tas i linjetrafik i staden.
Inom Scania pågår en intensiv forskning kring olika typer av elteknik som kan ersätta eller komplettera befintlig teknik med förbränningsmotorer. Ett av teknikspåren är så kallad induktiv laddning. Det innebär att fordonet trådlöst tar upp energi från vägbanan.
Nu kommer Scania och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, inom ramen för det nya gemensamma forskningslabbet ITRL, Integrated Transport Laboratory, testa tekniken i kommersiell drift, vilket är första gången det sker i Sverige.
Energimyndigheten går in med 9,8 miljoner kronor för att fältprovet ska kunna genomföras. Övriga intressenter är Södertälje kommun, Stockholms läns landsting och Tom Tits, det tekniska upplevelsemuséet för barn och ungdomar.
Inom ramen för fältprovet kommer en Scania stadsbuss med elhybriddrivlina att gå i linjetrafik i Södertälje med start i juni 2016. Vid en av hållplatserna ska det finnas en laddstation där bussen på sex-sju minuter kan fylla på tillräckligt mycket energi för att kunna klara hela linjesträckningen.
– Huvudsyftet med fältprovet är att utvärdera tekniken i verklig drift, säger Nils-Gunnar Vågstedt, chef för hybridutveckling inom Scania. Att växla över från förbränningsmotorer till eldrift har en enorm potential. Fältprovet i Södertälje är ett första steg mot prov av helt elektrifierade vägar där elfordon tar upp energi från vägbanan.
Att bygga ut en infrastruktur och ställa om bussflottan till fordon som går uteslutande på el ger många fördelar för en stad. Med en flotta på 2 000 bussar kan staden spara upp till 50 miljoner liter bränsle per år. Det betyder att drivmedelskostnaderna minskar med upp emot 90 procent.”
[1] Scania testar trådlös laddning av elbuss i Södertälje. Scania Pressrelease. 17 dec.länk
[2] Trådlöst för Scania i Södertälje. 17 dec. Bussmagasinet. länk

Norska Ruter utför större elbusstest

Norska Ruter har som mål att all deras trafik ska vara fossilfri till 2020, som en del i den processen ska de utvärdera elbussar under perioden 2016-2020. Ruter är organisationen som planerar, samordnar, beställer och marknadsför kollektivtrafik i Oslo och Akershus. De använder ca 1200 bussar.
Ruters miljömål är att:
* 2020 ska all busstrafik drivas med förnybar energi
* Användningen av biogas ska öka
* De ska testa elektrisk bussar och båtar.
För elbussar har de ambitionen att ta en ledande roll i Europa. De ska göra systemtester av ett antal elbussar under perioden 2016-2020.
Hösten 2014 startade Ruter upp ett förprojekt som ska utvärdera status och förväntad utveckling av tekniken. En central del i projektet är att starta upp en dialog med vilka teknologier som kan vara aktuell för Ruters behov. De kommer ha en dialog med leverantörer, operatörer samt forskning- och kompetensmöjligheter nationellt och internationellt.
Den 15 december hade Ruter en informationsdag för leverantörer. Dokumentation från den dagen finns att ladda hem här.
Ruters presentation från dagen finns här.
De frågorna som leverantörerna skulle svara på finns här. Svaren ska skickas in innan den 15 jan 2015.
[3] Fossilfri 2020. Ruter. länk
[4] Ruter skal bli best på elbuss. Elbil Norge. 17 dec 2014. länk
[5] Fossilfri 2020 – Informasjon for leverandører. Ruter. länk

Konferens Comparing e-buses

Den 17-18 november var det e-buss konferens i Hamburg. Programmet från dagen finns här.
En sammanfattning av statusen för elbussar enligt industriexperter som var på konferensen finns här.
Alla presentationer finns att ladda hem här. Det finns ca tretio presentationer både från leverantörer och städer. Det finns också presentationer om trådbussar, bränslecellsbussar, batterielbussar och laddhybrider.
Det finns endast filnamn så ni får kolla på programmet först för att hitta rätt.
Tack Per Ranch (Efour AB) för tipset om konferensen.

Premiär för elbuss i Ale

Den 15 december var det premiär för en elbuss i Ale.
”Den går från pendeltågsstationen och Madenområdet i Älvängen och är en del av ett testprojekt kring eldrivna matarbussar.
– Bra bussar är en viktig del av en fungerande kollektivtrafik. Vi är jätteglada för våra pendeltåg och de måste byggas på och kompletteras för att ge Aleborna bästa möjliga kollektivtrafik, sa Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande.
Elbussen i Älvängen är ett testprojekt där Ale kommun och de andra deltagarna ska utvärdera olika sätt att ladda bussen. Vi ska prova induktiv laddning som kan ge möjlighet att köra tätare turer och längre sträckor. Dessutom ska vi intervjua boende, resenärer och förare samt undersöka driftkostnader och servicebehov.
– Vi i Västra Götalandsregionen är gärna med och stöttar testprojekt för att skapa en höjd energieffektivitet. Tanken är att år 2025 ska vi vara fossilfria, säger Ulrika Frick (MP), ordförande i Västra Götalands kollektivtrafiknämnd.
Projektpartners är Ale kommun, BK Invest, Ale El och ETC AB med stöd av Energimyndigheten” [6].
[6] Elbuss på plats i Älvängen. Ale Kommun. länk
[7] Väntan på elbussen över för Ale. Bussmagasinet. 15 dec. länk

Större reportage om Electricty

I Göteborg pågår projektet Electricity, som b la innebär att laddhybridbussar och batterielbussar ska trafikera en busslinje i Göteborg från och med 2015.
Bussmagasinet har skrivit en längre artikel där projektet beskrivs i detalj samt det finns många intervjuer b la från Volvo som beskriver sina tankar om framtiden.
[8] Här skapas framtidens stadsbusstrafik. Bussmagasinet. 11 dec. länk

Elbuss testas i Kalmar

Under perioden 12 till 20 december testas en elbuss från Ebusco i Kalmar. Elbussen har enligt uppgift en elräckvidd på 30 mil och har 32 sittplatser. Bussen laddas på ca 6 timmar med hjälp av en vanlig industrikontakt [9].
Testet är en del av ett projekt där elbussen ska visas upp i åtta kommuner i Sverige. Projektet utförs av Green Charge Sydost och Miljöfordon Syd.
[9] Nu testas elbuss i Kalmar län. 12 dec. Bussmagasinet. länk