Arkiv / Samhälle

50 globala idéer om hur öka användning av laddelfordon

Creative commons license

Världen testar laddelfordon just nu. Länder, städer och företag försöker hitta nya och bättre sätt.
50 idéer för att förbättra användningen av laddelfordon har samlats ihop i en nyligen publicerad rapport [1,2].
Rapporten är skriven som ett samarbete mellan Energy Ministerial’s Electric Vehicles Initiative (EVI)International Energy Agency’s Hybrid & Electric Vehicle
Implementing Agreement (IA-HEV) och Urban Foresight. Rapporten är också delvis finansierad av IEA.
Referenser
[1] 2014 EV City Casebook Profiles 50 Big Ideas in Electric Mobility. Pressrelease. länk
[2] 2014 EV City Casebook Profiles 50 Big Ideas in Electric Mobility länk (pdf, själva rapporten på ca 70 sidor).

2014 EV City Casebook Profiles 50 Big Ideas in Electric Mobility

skrivet av Magnus Karlström
De femtio idéerna är beskrivna dels med ett exempel på et tspecifikt projekt, men också vad som är på gång mer generellt.
De femtio idéerna har blivit utvalda ur en bruttolista på 150 projekt.
Varje idé har också blivit utvärderad på hur bra den är. De 6 faktorerna för utvärdering är:
1. Relativ fördel – Ger laddelfordonet en fördel vs förbränningsmotorfordon.
2. Förenklar användningen – Gör den laddelfordon enklare och mer bekvämt att använda.
3. Fordonets prestanda – Förbättrar den design och prestanda.
4. Medvetandegörande – Förbättrar den möjligheten för folk att bättra förstå laddelfordon.
5. Miljöprestanda – Har den direkta miljöfördelar
6. Energisystemet – förbättrar den energisystemets management och användning.
Gruppen som har blivit utvalda att bestämma vilka de femtio stora idéerna är samt hur bra de är består av The Electric Vehicles Initiative (EVI), Implementing Agreement for Cooperation on Hybrid & Electric Vehicle Technologies and Programmes och Urban Foresight
The Electric Vehicles Initiative (EVI) är ett av treton initiativ från Clean Energy Ministerial, som är ett globalt forum för att utbyta erfarenheter om bästa policies och metoder för att nå en globalt renare energisystem. EVI har målet att det ska finnas 20 miljoner elfordon 2020. I elfordonsbegreppet ingår batterielfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon.
The International Energy Agency’s Implementing Agreement for Cooperation on Hybrid & Electric Vehicle Technologies and Programmes är en medlemskapsorganisation med representation från 18 nationella myndigheter med målet at samla in och spridda balanserad och objektiv information om laddelfordon och bränslecellsfordon.
Urban Foresight är en thinktank från England.
De 50 idéerna för att öka användning av laddelfordon
1. Användning av Miljözoner (om ni vill se en bra databas på miljözoner i Eu finns enhär. Exemplet på projekt är Londons planer för miljözoner till 2020)
2. Eltaxis
3. Integrerade urbana system
4. Transportfattigdom (laddelfordon för fattiga som t ex trehjulingar i Indonesien)
5. Rätt batteristorlek på rätt plats
6. Energioberoende
7. Lokala stödsystem (De har Oslo som exempel)
8. Öka medvetenhet
9. Trådlös laddning
10. Helelektriska bussar
11. Utmana missuppfattningar
12. Regional planering
13. Fordon till nät
14. Andrahandsliv för batterier
15. Fordonsflottoptimering
16. Involvera ungdomar och unga
17. Bildelning
18. Nya marknadsaktörer
19. Lättvikt
20. Räckviddsförlängare
21. Elektrifiera tunga fordon, (elvägar)
22. Partnerskap
23. Förlänga resor med el (snabbladdare)
24. Förbättra användningen av förnyelsebar energi
25. Batteribyte (De 500 taxibilarna i Hangzhou i Kina som använder batteribyte är exemplet)
26.  Påverka beteende för att kontrollera hur laddning sker och undvika klusterladdning
27. Självkörande fordon
28. Laddelfordon och turism
29. De första bilägarna går direkt till laddelfordon.
30. Återuppfinna erfarenheten att köpa en bil
31. Att hyra laddelfordon i försäljningsautomater . Kolla på den här filmen för att förstå vad som menas. Exemplet är Kandi som är en stor elbildelningstjänst i Kina.
32. Göra byggnader redo för laddelfordon
33. Citylogistik ( se rapport från Freuve projektet för en sammanställning)
34. Arbetsplatsladdning
35. Upphandlingskonsortium (exemplet är den svenska upphandlingen).
36. Optimera laddelfordon för extremt väder
37. Återvinning av batterimaterial
38. Mikromobilitet – Användningen av små laddelfordon i städer
39. Laddning till och från nätet
40. Skatter för att stödja
41. Dela laddare
42. Innovativ finansiering
43. Ordna att laddinfrastrukturen blir välanvänd genom stora offentliga flottor
44.  ICT för att förbättra mobilitet
45. Interoperabilitet av laddinfrastruktur
46. Koordinera och använda laddinfrastruktur
47. Koppla laddelfordon med andra tjänster som t ex boende
48. Påverka beteende med realtidsinformation
49. Anpassa laddelfordon för ny kundefterfrågan t ex koppla laddelfordon till en mobilitetstjänst
50. Förbättra luften vi andas.
Egen kommentar
De femtio idéerna är väl som en bruttolista för att skriva ansökningar.
Rapporten är en inspiration och innehåller tips på projekt vi alla kan lära oss av.
Jag tycker det är lite underligt att elcyklar inte är med som ett tydligt eget exempel.
Det är också inte så bra spridning på exempel. Det är mycket UK, USA, Japan och Kina. Det beror delvis på att de är aktiva, men länder som t ex Tyskland är inte med så mycket.