48v del 4 Batterispec samt leverantörer

Creative commons license

Idag fortsätter vi med 48v-veckan.
The United States Advanced Battery Consortium (USABC)  har tagit fram kravspec. för batterier fram till 2020. USABC består av Chrysler Group LLC, Ford Motor Company och General Motors. De har också med kravspec. för ett 48v batterisysystem.
Nedan finns också en beskrivning av vad några leverantörerna gör inom 48v-system.

USABC samlar in info om batterier b la för v48 batterier

USABC har valt att öppna upp för RFPIs (requests for proposal information) för avancerade batterier.
USABC består av de stora amerikanska bilföretagen. USABC är en del av USCAR. USBAC har ett avtal med DOE (USA:s energidepartement) för att utveckla batterier till elektrifierade fordon.
Leverantörerna som skickar in information för RFPI kan vara med i utvecklingsprojekt. Leverantörerna måste ha hårdvara att visa upp samt redovisa testresultat.
Om ni vill läsa kravspecifikationer finns de beskrivna i en artikel på Green Car Congress här.
De olika RFPI:erna finns mer beskriva nedan (wordfiler, som blir direkt nedladdade till er dator dvs de syns inte i en webläsare).
Batterikravspecifikationer till 2020:
12-volt start-stop vehicles (RFPI);
48-volt mild-hybrid electric vehicles (HEVs) (RFPI);
plug-in hybrid electric vehicles (PHEV) (RFPI); och
batterielfordon (RFPI).
Egen kommentar
Intressant att USABC också vill har info för 48V system. Det har varit mer tyska, franska och koreanska bilföretag som satsat på v48 system innan.
[1] USABC REOPENS 4 RFPIs FOR DEVELOPMENT OF ADVANCED HIGH-PERFORMANCE BATTERIES FOR VEHICLE APPLICATIONS. 10 oct 2014. länk

Leverantörerna och v48 system

Continental släppte lite mer information om sitt system 48-Volt Eco Drive nyligen [2]
Systemt ska gå i produktion 2016 samt de har tillsammans med German TV station VOX  visat bränslebesparingar på 21% i verklig trafik för deras demofordon.
Conti uppskattar att marknaden för v48-system kommer vara 10% 2025 och efterfrågan kommer vara extra stark i storleksklasserna Compact och Midsize.
Conti har också släppt en video för att beskriva sitt system, se här. De har skrivit en mer vetenskaplig artikel [4] där de uppskattar CO2-reduktionen till 10 % (NEDC) om de jämför med en liknande bil utan start-stopp system. För körcykeln WLTP är besparingen 7,4%.
Schaeffler och Conti har också tillsammans utvecklat en mild hybrid med 48v-system [3].
Bosch släppt en del informatiom om sitt 48v-system förra året [5].
Valeo har sitt Hybrid4All, som beskrivs i artikel [6].
Johnson Controls visade upp ett li-jon batterisystem för 48v 2013 på IAA [7].
ACEA, JAMA, KAMA, EUROBAT (the Association of European Automotive and Industrial Battery Manufacturers) och the International Lead Association (ILA) har gjort en studie om utvecklingen av batterier fram till 2020 [8,9]. De lyfter fram både användningen av li-jon batterier och blybatterier för 48v-system.
The European Advanced Lead-Acid Battery Consortium (EALABC) har beskrivet varför blybatterier är en bra lösning för 48v-system, se [10] för deras argument.
[2] Giving Engines a Break: Continental’s ”48-Volt Eco Drive” Technology Significantly Reduces Fuel Consumption. Conti pressrelease. 12 nov 2014. länk
[3] Continental and Schaeffler Develop a Mild Hybrid. 16 maj 2014. John Day. länk
[4] Fuel Saving Using 48V Mild Hybrid Technology. Robert Deutsch Director Business Unit Hybrid and Electric Vehicle Powertrain Division Continental. sep 2014. länk
[5] Boost recuperation system. 17 juni 2013. länk
|6] Valeo’s Hybrid4All: Affordable Hybrid System. John Day. 17 juli 2014. länk
[7] Johnson Controls to debut first-generation Micro Hybrid battery at the 2013 IAA Frankfurt Auto Show. 11 sep 2013. länk
[8] Industry study finds lead-acid to remain most wide-spread automotive energy storage for foreseeable future; new chemistries continue to grow. Green Car Congress. länk
[9] A Review of Battery technologies for Automotive Applications. 2014. länk
[10] ADVANCED LEAD-CARBON BATTERIES WILL HELP DELIVER A NEW GENERATION OF LOW COST 48V ‘SUPER HYBRID’ VEHICLES. pressrelease. 18 nov 2014. länk