48V del 3 – frågan, säkerhet samt prognoser

Creative commons license

Idag fortsätter 48V-veckan. Igår hade vi bakgrunden till 48V-system till personbilar.
En fråga var obesvarad i texten. Varför är valet 48 Volt? Är det någon läsare som kan svara?
Idag får ni också en kommentar om säkerhet och arbetsmiljö för 48V system från Ingemar Nilsson (Volvo Cars).
Slutligen så får ni en sammanställning av några försäljningsprognoser om 48v-system.

Säkerhet och arbetsmiljö

Ingemar Nilsson kommenterade.
”Elektriska system I fordon <60V DC eller 30V AC benämns ELV (extra low voltage) och i fordonsstandarder som ECE-R100 och SS-ISO 6469-3  beskrivs nivåerna som ofarliga för människor och djur med avseende på elektrisk chock.
Detta innebär att 48V system inte behöver konstruktiva anordningar eller skyddssystem som förhindrar personkontakt.
Varning och skyddssystem som vi är vana vid i 400V system tex. skyltning, märkning, färgkodning, barriärer, isolations övervakning, fri flytande HV potentialer,, HVIL kretsar eller petskyddade kontaktdon behöver inte finnas.
I 48V system är – anslutet till chassiet. Detta är några av de orsaker som gör 48V systemen kostnadseffektiva och attraktiva för fordonstillverkarna.
Men jag vill varna för att det finns elfaror även i dessa system. Risk finns att lockas arbeta med spänning och vid frånkoppling av last eller kortslutning av misstag utsättas för kraftiga ljusbågar. Inte heller är det riskfritt med hudkontakt +48V och fordonets chassie i fuktiga och salta arbetsmiljöer som det ofta är på fordon.
Ett 48v system är en elektrisk starkströmsanläggning. Med en elektrisk starkströmsanläggning menas en anläggning med sådan spänning, ström eller frekvens som kan vara farlig för personer eller egendom*.
* Starkströmsförordningen 2009:22
Arbetsmiljö lagen och elsäkerhetsverkets säkerhetsföreskrifter FS2006:1 säger: Med elektrisk fara menas risk för personskador på grund av strömgenomgång eller verkan av kortslutning eller ljusbåge och detta oavsedd spänning.”
Tack Ingemar.

Försäljningsprognoser 48v

skrivet av Magnus Karlström
Den finns ett antal prognoser (eller spådomar) om utvecklingen av 48v-system för personbilar.
Frost&Sullivan kommunicerade redan 2012 om trenden att biltillverkarna satsar på 48v-system [1].
13.5 miljoner 48v-system säljs per år 2023 enligt Navigant. Västeuropa är den dominerande marknaden [3].
7 miljoner 48v personbilar säljs per år 2024 enligt Lux Research [2].
Försäljningen börjar nästa år enligt Lux [2]. Fokus de första åren är premiummodeller. Försäljningen i Europa kommer vara 2,6 miljoner 48v system år 2024. Den näst största marknaden är USA samt den tredje största är Kina med 1,6 miljoner 48v-personbilar 2024 [2].
3,7 GWh batteri kommer säljas till 48v-system 2024. Li-jon batterier med traditionella anoder kommer stå för den stora andelen på ca 2,7 GWh. Endast 8% av batterierna kommer vara leadcarbon eller nickel-zink enligt Lux [2].
Technavio tror på en medeltillväxt på antal sålda v48 personbilar på ca 81%/år under perioden 2013-2018 [5].
Egna kommentarer
Prognoser om framtiden är alltid osäkra. Men det är svårt att tolka alla positiva prognoser för 48v-system på något annat sätt att det är många som tror att det kan gå fort.
48v-system är en pusselbit för biltillverkarna att nå CO2 målet för g/km. Det är nog många som funderar på hur stor den pusselbiten ska vara 2020 och 2025.
Källor
[1] Frost & Sullivan analysis suggests momentum toward supplementary 48V on-board power-net. Green Car Congress. 2 juli 2012. Green Car Congress. länk
[2] Lux: 48 V micro-hybrid market will pass 7M vehicles in 2024; promising for LTO Li-ion batteries. Green Car Congress. 26 maj 2014. länk
[3] Sales of Light-Duty Vehicles With 48-Volt Electrical Subsystems Will Reach Nearly 13.5 Million Annually by 2023. Navigant Research. 8 januari 2014. länk
[4] Navigant: sales of LDVs with 48V subsystems will reach nearly 13.5M units annually by 2023. Green Car Congress. 8 jan 2014. länk
[5] Global 48V Micro Hybrid Market 2014-2018. Technavio. länk