Arkiv / Teknik

Tips disputationer & workshop samt del 1 48V-vecka

Creative commons license

Vecka 48 kör vi 48 V-vecka dvs vi tänkte beskriva och analysera trenden med 48 Volt-system i personbilar.
Det finns två huvudskäl för 48 V system. Det första är hypotesen att det är en kostnadseffektiv bränslebesparing så att bilföretagen når lagstiftningsmål för reduktion av g CO2/km till 2020 och 2025. Det andra är att 48 V system möjliggör att ha mer funktioner ombord personbilen. Det är trångt att få med mer funktioner med enbart 12 V system.
I morgon börjar vi ordentligt med 48 V system.
Men idag får ni också tips om några disputationer samt en workshop.

3 dec Disputation: Motion modelling and control strategies for over-actuated vehicles

Dissertation: Johannes Edrén
Supervisor: Professor Annika Stensson Trigell (KTH)
Ass. supervisors: Associate professor Jenny Jerrelind (KTH), Postdoc Mats Jonasson (Volvo cars)
Opponent: Ph.D Dongpu Cao, Centre for Automotive Engineering, School of Engineering,
Cranfield University, England
Time:  3 December 2014, 9:00
Location: F3, KTH Lindstedsvägen 26, Stockholm
Fulltext (pdf)

11 dec Workshop: Modelling of Energy Storage/Conversion: From the Molecular to the Vehicle Level

Welcome to a workshop on Modelling of Energy Storage/Conversion. Listen to speakers presenting research that span from the molecular to vehicle level.
Time: 11 December 2014, 14-17
Location: PJ-salen, Fysikgården 2, Chalmers, Göteborg. Access directly from Fysikgården 2B, alternatively from the main Physics entrance (elevator to 4th floor, follow the signs).

Registration: Please, sign up by sending an email to: johan.scheers(at)chalmers.se Participation is free of charge.

Mer info här.

12 dec Disputation: Failure Mechanisms of Lithium-ion Battery Electrolytes: Detection and Mitigation

Dissertation: Susanne Wilken
Title: Failure Mechanisms of Lithium-ion Battery Electrolytes: Detection and Mitigation
Opponent: Prof. Martin Winter
Supervisor: Patrik Johansson, Johan Scheers
Examiner: Aleksandar Matic
Location: Lecture Hall PJ, 4th floor, Origo, Chalmers, Göteborg
Time: 12 December, 10:00
Mer info och abstract här.

12 dec Disputation: ​State-of-Health Estimation of Li-ion Batteries: Ageing Models.

Dissertation: Jens Groot
Supervisor: Prof. Torbjörn Thiringer, Department of Energy and enironment, Chalmers
Opponent: Simona Onori, Dr, Department of Automotive Engineering, Clemson University Greenville, USA
Location: Hörsal EB, Hörsalsvagen 11, Chalmers, Göteborg
Time: 12 december 2014, 14:00
Mer info och abstract här.