Livet blir enklare för Tyska eltankare samt något om tyska stöd till Electromobilitytutbildning och -forskning

Creative commons license

Livet blir enklare för Tyska eltankare
Inom de fyra tyska marknadsförberedande Schaufenster-programmet etableras ett antal tusen laddstation för både långsam och snabb laddning [1]. Med olika systemleverantör till de olika projekten, Bosch står t.ex. för utrustning i LivingLab BW [2] medan Siemens och ABB levererar till Bayern – Sachsen Electromobilität verbindet [3], har det hitintills krävts ett konto hos i varje leverantör för att utnyttja de olika laddstationerna (lite likt kollektivtrafiken i Sverige, det går inte att åka på ett SL-kort i Göteborg). På eCarTec annonserade de största aktörerna att de utvecklar en roaming-möjlighet som gör att kunder med tomt batteri kan ladda vid första bästa laddstolpe [4].
Roaminglösningen liknar i månget och mycket vad som idag finns för mobiltelefoner. Varje användare får ett unikt ID-nummer som kopplas till ett RFID-kort. Vid laddning matchas först ID-nummret mot laddstationsägarens kundregister. Hittas ingen match där skickas frågan vidare till övriga partners anslutna till systemet. Att ansluta sig till systemet är dock frivilligt så det finns ingen garanti att det går att ladda i alla laddstolpar. Framgent förväntas även funktionalitet för att t.ex. hitta lediga laddstationer adderas och demonstreras.
Något om tyska stöd till Electromobilitytubildning och -forskning
Utöver de jättelika Schafensterprogrammet finns en stor uppsättning andra initiativ både från tyska staten och bundesländerna. På [5] hittar ni de senaste utlysningarna från BMWi ( näringsdepartementet), BMVI (ung. trafikverket), BMBF (utbildnings- och forsknings departementet) samt BMUB (departemetet för miljö, naturskydd, bygg och reaktorsäkerhet). Utöver utlysningstexterna, som tyvärr normalt bara finns på tyska, beskriver sidan även uppdelningen mellan de olika departementen. Under menyn Links hittar ni även länkar till utlysningar för de olika bundesländerna.
För den som inte är sugen på att damma av skoltyskan kommer här en kort sammanfattning av några pågående och kommande utlysningar på nationell nivå (finansierande departement inom parantes).

  • Exzellenz und technologische Umsetzung der Batterieforschung (BMBF) [7] syftar till göra Tyskland till ett framstående batteriforskningsland. Ersätts under hösten med Batteri 2020 [] där fokus på industrialisering ökat.
  • IKT für Elektromobilität II (BMWi) [6] är ett program med 14 aktiva projekt som stödjer utveckling av ICT-tjänster kopplade till Elektromobility.
  • I ePerformance (BMBF) [9] utvecklas ett fordon optimerats till eldrift. Utöver typiska elfordonsfrågor som design av batterisystem och kraftelektronik ingår även lättviktsteknik, provmetoder och klimatisering.
  • I SolarMobil Deutschland (BMBF) [10] tävlar skolbarn (tio till arton år) i att bygga en soldriven elbil. Projektet syftar till att öka intresset för ingejörsyrket i allmänhet och för fordonsindustrin i synnerhet hos kommande generationer. För universitetsstudenten finns DRIVE-E [11] som anordnar föreläsningar och besök samt erbjuder möjligheter till nätverkande för de som snart går ut i arbetslivet.
  • Modellregionen Elktromobilität (BMVI) [12] en tredjedel av Elektromobilitypengarna i  Konjunkturpaket II (stimulanspaket som sjösattes efter finanskrisen 2008). I flera Modellregioner pågår projektaktiviteter så som infrastrukturuppbyggnad fortfarande även Schaufensterprogrammet tagit över stafettpinnen i många hänseenden.
  • Inom eMOBILIZE (BMBF) [13] kan stöd sökas för att förbättra prestanda hos kraftelektonik, elmaskiner, batterier och andra nyckelkomponenter för elektromobility samt för att utveckla elektronikkomponenter för automatiserade elektriska fordon.

Kommentarer
Etablering av roamingverksamhet kan tyckas lite onödigt, om inte annat gör begränsad räckvidd att man inte förflyttar sig mellan de olika Shaufenster-områdena, men på lite längre sikt är det viktigt. Framför allt så minskar den risken för att multipla laddinfrastrukturer byggs upp vilket torde gynna slutkunden i slutändan. Det skulle kunna finns en fara att det inte blir någon som vill sätta upp laddstolpar men jag misstänker att det tagits hänsyn till i affärsmodellen. Får bara den som äger stolpen en del av inkomsten så torde det vara lugnt. I en sådan affärsmodell kan man även se två tydliga aktörer, en som bygger fysisk infrastruktur och en som säljer energi. Ganska likt det “vanliga” el-energisystemet med sina elhandlare och nätägare.
Snyggaste lösningen för att lösa den fysiska implementationen av laddinfrastruktur jag sett än så länge är ubitricity [16] som integrerar allt in laddsladden som följer med bilen. Tekniken provas bland annat av Berlins stad och hotellkedjan Welcome Hotels[19]. En konkurrent fälttestas även i Saarland i västra Tyskland [18].
Det är inte allom givet att den föreslagna roaminglösningen blir allenarådande, på samma mässa lanserades Nederländska e-clearing.net [14]. I och med att T-mobile och Hubject [15][17], ett JV mellan BMW, Daimer, Bosch, Siemens, EnBW och RWE, stöttar det tyska förslaget som finns iaf de stora spelarna med i bakgrunden. Utspelet kommer antagligen även att få en betydande inverkan i standardiseringsvärlden, liknande system har diskuterats inom arbetsgruppen för IEC/ISO 15118.
Utlysningar och program verkar till en början med lite spretigt men ser man på vart de stora pengarna landar så är det antingen i projekt som förbereder marknaden (etablerar “öar” av laddinfrastruktur, visar upp elektromobilitet för allmänheten osv) eller som syftar till att etablera industriell tillverkning av batterier i landet. I de marknadsförberedande programmen finns givetvis stor representation från tyska biltillverkare och elkraftindustri.
Att Audi och Bsoch fått igenom ePerformance är intressant. Har inte hittat något liknande för annan fordonstillverkare/underleverantör. Projektbeskrivningen gör för all del tydligt att det inte handlar om att elektrifiera befintliga produkter utan att utveckla en ny platform men det luktar fortfarande lite företagsstöd. Måhända är det oundvikligt om man försöker få till vetikala projekt.
IKT programmet skiljer sig något då de stora aktörerna lyser med sin frånvaro. Daimler deltar visserligen i något projekt men i övrigt så verkar det främja enstaka idéer som måhända kan växa till sig framgent. Kanske är det här vad kornet till nästa stora underleverantör står att finna.
Referenser
[1] http://schaufenster-elektromobilitaet.org/de/content/index.html
[2] http://www.livinglab-bwe.de/projektpartnerliste/bosch-software-innovations-gmbh/
[3] http://www.elektromobilitaet-verbindet.de/partner.html
[4] http://www.elektronikpraxis.vogel.de/elektromobil/articles/464206/
[5]  http://www.foerderinfo.bund.de/elektromobilit%C3%A4t
[6] http://www.ikt-em.de/
[7] http://www.bmbf.de/foerderungen/15574.php
[8] http://www.ikt-em.de/
[9] http://www.audi.de/eperformance/brand/de.html
[10] http://www.solarmobil-deutschland.de/solarmobil/Seiten/SolarMobil_Deutschland.aspx
[11] http://www.drive-e.org/
[12] http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/UI/modellregionen-elektromobilitaet.html?nn=36210
[13] http://www.bmbf.de/foerderungen/24982.php
[14] http://www.e-clearing.net/
[15] http://www.hubject.de/pages/en/index.html#1-1-home.html
[16] https://ubitricity.com/en/
[17] http://www.ingenieur.de/Themen/Elektromobilitaet/Startschuss-Ladesaeulen-Roaming-fuer-Elektroautos
[18] http://www.saarland.de/6767_120930.htm
[19] https://ubitricity.com/en/partners-and-projects/on-board-metering/