World Energy Outlook 2014

Creative commons license

I onsdags släppte IEA sin World Energy Outlook, som är en prognos om världens energiframtid till 2040.
För övrigt kom Kina och USA överens om klimatmål samma dag [1].
USA ska minska sina CO2-utsläpp 26-28% till 2025 i jämförelse med utsläppen 2005. Kina ska sluta öka sina CO2 utsläpp omkring 2030 [1]. De ska också ha forskningssamarbete b la om clean cars.
Ni får World Energy Outlook sammanfattad idag.
[1] FACT SHEET: U.S.-China Joint Announcement on Climate Change and Clean Energy Cooperation. White House. länk

World Energy Outlook 2014

skrivet av Magnus Karlström
IEA hade en hel del intressanta att säga [1]. Några av de viktigaste slutsatserna var:
– Energiförsörjningstrygghet kommer bli en mer central policyfråga i världen. Det beror mycket på oroligheterna i centrala regioner.
– Oljepriset har sjunkit senaste tiden, men det är tveksamt att priset kommer fortsätta vara lågt.
– Mellanöstern är den viktiga regionen för att oljeefterfrågan ska kunna mötas. Det låga oljepriset gör att oljeinvesteringar i USA och Brasilien är tveksamma.
– Förnyelsebar kraft kommer stå för ca hälften av all utbyggnad av kapacitet i kraftproduktion  till 2040.
– USA kommer ha lägre energipriser än Japan och Europa. Det är en konkurrensfördel. Priset i Kina kommer också öka på sikt.
– Med nuvarande trender av utsläpp av koldioxid kommer koldioxidbudgeten för att hålla sig till 2 graders ökning fram till 2100 vara nådd 2040. Mötet i Paris nästa år är extremt viktigt och överenskommelsen mellan Kina och USA ger hopp enligt IEA.
– Kinas ökningen av utnyttjande av energi kommer plana ut. Det är andra delar av världen som kommer stå för ökningen av energiefterfrågan. Kinas avmattning beror på energieffektivitetspolicy, mindre ekonomisk tillväxt samt minskande befolkning.
Det viktigaste finns sammanfattat i en presentation av IEA:s chefekonomhär  (youtube film 40 min) eller presentationen som pdf.
Den positiva utvecklingen av förnyelsebart
2040 kommer enligt prognos världens energiutbud bestå av fyra ungefär lika stora delar. De är lågkolsproduktion (kärnkraft och förnyelsebart), kol, olja och gas.
Förnyelsebart kommer stå för ungefär hälften av alla utbyggnad av kraftkapacitet i världen fram till 2040.
Ökningen av vind och solkraft i elnätet kommer kräva mycket arbete med systemintegration.
Sol- och vindkraft kommer kräva en hel del subventioner fram till ca 2030. Efter 2030 kan den totala mängden subventioner till de kraftslagen i världen börja sjunka.
Det är viktigt att komma ihåg att subventionerna globalt till fossila bränslen är mycket större än subventionerna till förnyelsebart.
IEA sa att investeringstakten till förnyelseebart, men också andra lågkolproduktionsmetoder måste öka ungefär fyra gånger från dagens nivåer.
Oljepriset är osäkert samt den viktiga regionen för ökat oljeutbud i världen är Mellanöstern
Oljeefterfrågan ökar till ca 104 miljoner fat/dag till 2040. Den når i princip en platå 2040.
Oljeefterfrågan sjunker redan i många länder som USA, Japan och EU. Det beror på b la på energieffektivitspolicy i världen. Ungefär 3 av 4 bilar som säljs i världen säljs i regioner nu som har bränsleförbrukningsmål.
Mellanöstern är den viktiga regionen för att möta oljeefterfrågan. Ökningen av oljeutbud från USA har varit viktigt på kort sikt, men omkring 2020 är det Mellanöstern som måste stå för ökningen.
Investeringarna i ökad oljeproduktion måste ske nu i Mellanöstern om produktionsökningarna ska vara möjliga omkring 2020.
Gas blir allt viktigare och flytande naturgas växer snabbt
Naturgas är på väg att bli världens största bränsle.
Naturgasanvändningen växer i princip alla regioner. Ett undantag är EU.
En annan stark trend är ökad användning av LNG (flytande naturgas). Det kommer ske ungefär en dubblering av LNG globalt från 2012 till 2040.
Ökningen av kol i världen matas av 
Kolefterfrågan kommer inte öka lika snabbt. Kolanvändningen ökar med ca 15% från nu till 2040, men den största ökningen sker fram till 2020.
Den stora trenden är att Kinas användning av kol kommer nå en platå snart. Indien kommer stå för den större delen av ökningen av kolanvändning i världen.
Det är extremt viktigt att kolkraft med hög energieffektivitet byggs tillsammans med CCS (koldioxidavskiljning och lagring).
Kärnkraft kommer växa lite
IEA har gjort en speciall analys av kärnkraft i årets World Energy Outlook. De tror att det kommer vara en del ökning av kärnkraft i världen, men det är ingen renässans globalt för kärnkraft.
Det landet som kommer stå för den stora ökningen av kärnkraft är Kina.
Egen kommentar
Jag har samlat ihop länkar till vad några tongivande tidningar skrev om IEA rapporten nedan. Många väljer att lyfta fram osäkerheten samt att oljepriset inte kommer fortsätta vara relativt lågt.
Det är inte så att IEA alltid har rätt. Historiskt har de haft fel några gånger, men rapporten är nog en sammanfattning av vad många tror är på väg att hända globalt.
Personligen tar jag med mig betydelsen av att undersöka investeringsnivåer i olja samt förnyelsebart för att gissa vad som kommer hända framåt.
Klimatavtalet mellan USA och Kina är intressant inför Parismötet nästa år.
Referenser
[1] Signs of stress must not be ignored, IEA warns in its new World Energy Outlook. IEA Pressrelease. länk
[2] World Energy Outlook 2014. Presentation. länk
[3] U.S. Shale Boom Masks Threats to World Oil Supply, IEA Says. Bloomberg. länk
[4] Global energy body voices concern on security, CO2. EU Observer. länk
[5] Global Energy Demand May Outpace Supply in Future, IEA Says. Wall Street Journal (sub.). länk
[6] IEA warns low oil prices threaten US shale investment. Financial Times.länk (sub.)
[7] Energy security threatened by rising tensions, says IEA report. BBC. länk
[8] China-US climate change deal a ’giant leap for mankind’, says IEA. 12 nov 2014.länk
[9] IEA outlines challenges ahead for world oil. The National. länk
[10] The Guardian view on the US-China climate change deal: two cheersIt doesn’t go far enough, but it unblocks the road to a deal in Paris next year. Guardian. länk
[11] Energy shortages ahead without major investment, IEA says. Despite low oil prices now, the picture looks much less clear over the long term. CBC. länk
[12] Shale boom masks multiple threats to world oil supply, IEA Says. Syndney Morning Herald. länk
[13] China’s Climate Change Plan Raises Questions. Ny Times. länk