Arkiv / Samhälle

Stödsystem för laddelbilar i USA:s delstater samt samband med försäljning

Creative commons license

USA är den största marknaden i världen för laddelbilar i absoluta tal. 2013 blev 100 000 laddelbilar sålda där.
USA har ett stödsystem på nationella nivå på upp till 7500 USD för inköp av laddelbilar, men många av delstaterna har också olika stöd för laddelbilar. Stöden är direkta, som t ex inköpsstöd, men också indirekta som t ex tillgång till pendlarfil eller mer offentlig laddinfrastruktur.
I dagens nyhetsbrev får ni en sammanfattning av en rapport som försöker utvärdera vad som är bra stödsystem för laddelbilar genom att jämföra försäljningssiffror och stödsystem i olika delstater i USA.

EVALUATION OF STATE-LEVEL U.S. ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES

skrivet av Magnus Karlström
Målsättningen med rapporten är att hitta kostnadseffektiva policyn att öka försäljningen av laddelbilar [1].
Metodmässigt har författarna använt nyregistreringen av laddelbilar 2013 uppdelat på varje delstat i USA som bas.
For varje policyåtgärd har de räknat ut nyttan räknat i pengar för konsumenter i den delstaten. För nyttor som inte är monetära från början som t ex offentlig laddinfastruktur eller tillgång till pendlafiler har de utvecklat metodik så att de indirekta nyttorna blir översatta i monetära medel.
För varje delstat har de räknat ihop total nytta för konsument från olika stödsystem om konsumenten köper en batterielbil eller laddhybridbil.
De delstater som har mest nyttor på delstatsnivå finns nedan. Ni kan se fin grafhär med summan av alla nyttorna samt försäljning av laddelbilar, räknat som marknadsandel, för ett antal delstater.
Konsumentnyttor räknat i pengar från stödsystem för BEV (Battery Electric Vehicle) i olika delstater
1. Colorado (ca 5 800 USD)
2. Georgia (ca 5600 USD)
3. Kalifornia (ca 4 200 USD)
Medel i USA alla delstater (ca 800 USD)
Konsumentnyttor räknat i pengar från stödsystem för PHEV (laddhybridbil) i olika delstater
1. Colorado ( ca 5000 USD)
2. Illionois (ca 4000 USD)
3. Louisiana och Kalifornia (ca 3000 USD)
Medel i USA alla delstater (ca 500 USD)
Korrelation är inte självklar mellan mycket stödsystem och mycket försäljning
T ex har Colorado det mest gynnsamma stödsystemet, men försäljningen i den delstaten är som medelförsäljningen i USA.
För laddhybrider hittade författarna ingen statistiskt säkerställd korrelation mellan de totala nyttor från delstatens stödsystem och försäljningen av laddhybrider.
För BEV fanns det en korrelation.
Stödsystem som påverkade försäljningen mer var direkta inköpssubventioner, tillgång till pendlingsfiler samt undantag från att ägarna behöver testa för avgaskrav.
Den mest kostnadseffektiv åtgärden var för BEV satsning på offentlig laddinfrastruktur. Kostnadseffektiv är räknat som konsumentnytta/satsad delstatspeng. (Magnus Kommentar: Det går att diskutera hur de gjort den här analysen. De har inte skiljt på snabbladdning och normalladdning samt nyttan är baserad på ett antagande att en konsument slipper hyra en bil om körsträckan överskrider elräckvidden för BEV. Det är en tveksam metod. )
Alla faktorer som ej är med i analysen
Författarna slutar med att räkna upp några faktorer som inte är med i analysen.
– ZEV mandatet (Magnus kommentar: Som antagligen förklarar den större försäljningen i Kalifornien)
– Stödsystem i de större städerna
– Stödsystem från elbolag
Egen kommentar
Analysen är gjord på ett år. Det är lite begränsande. Vi får hoppas att de fortsätter att göra analysen över flera år.
De har gjort ett första försök att utveckla metodik att mäta indirekta nyttor i monetära termer. Det går att diskutera en del antaganden i deras metodik.
Om jag förstod det rätt gjorde de ingen analys av nyttan med stödsystem för laddplatser på arbetsplatser. Det borde varit med.
Studien är bra för den lyfter upp stöd på delstatsnivå. Många analyser förklarar försäljningen enbart baserad på nationella stödsystem. Storleksordningen på nyttorna från stöden på delstatsnivå är så stora att de inte går att bortse ifrån.
Det är en svaghet att de inte har med ZEV mandatet som en faktor när de ska förklara skillnaden i försäljning. Jag skulle bli mycket förvånad om ZEV inte förklarar en del av skillnaderna mellan delstaterna.
Det skulle också vara bra att de studerade Tesla speciellt. I en del delstater säljer inte Tesla alls.
Det var intressant att försäljningen av BEV var så stor i delstaten Washington samt Hawaii.
Det är också bra att de gjort en ordentlig genomgång av alla stödsystem på delstatsnivå.
Referens
[1] Evaluation of state-level U.S. electric vehicle incentives. ICCT. 2014.länk (rapporten finns att ladda hem).