Fler nyhetsbrev samt fossilfri transporter workshop i Sthlm 5 nov

Creative commons license

Igår gjorde jag en sammanställning på bra hemsidor och nyhetsbrev inom det här nyhetsbrevets ämnesområde.
Idag får ni lite fler tips.
Ni får också tips om en workshop den 5 november i Sthlm.

Mer tips om nyhetsbrev och hemsidor

Gröna Bilisters nyhetsbrev
Gröna Bilister ger ut ett elektroniskt nyhetsbrev, som kommer 12 gånger per år. Det innehåller nyheter från hela världen om allt som har med hållbar mobilitet att göra.
För att beställa deras elektroniska svenska nyhetsbrev klicka här.
Gröna Bilister har också ett antal aktiviter på gång.
Miljöbästa Bil 2015 (drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november)
Seminariet Hållbar mobilitet (3 nov, Sthlm)
En bok om Gröna Bilister (historien om föreningen som nu hunnit fylla tjugo år).
Tack Martin Prieto Beaulieu (Gröna Bilister) för påminnelsen om ert nyhetsbrev samt tips om alla event som är på gång.
SERO
Kjell Mott tipsar om SERO:s hemsida, som innehåller mycket b la en notis om eltraktorer.
Shmuel De-Leon Energy Storage Newsletter
Ett veckonyhetsbrev om batterier, bränsleceller och energilagring.
Mer info här
Svenskt hybridfordonscentrum nyhetsbrev
Svenskt hybridfordonscentrums eget nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden. Där tar SHC upp aktuella händelser inom hybrid- och elfordonsområdet, med tonvikt på det som direkt berör vår verksamhet. I nyhetsbrevet listar de även aktuella seminarer, workshops och disputationer.
Börja prenumera gick att skriva upp er.
AECC (the Association for Emissions Control by Catalyst) 
AECC har ett nyhetsbrev som ni kan prenumera på här.
The AID Newsletter
Automotive Industry Datas (AID) kända nyhetsbrev. Det kostar pengar, men man kan få en kortversion utan kostnad.
länk
BUSWORLD E-NEWS
Mässan Busworld är ett nyhetsbrev om bussar.
Prenumera här.
SUSTAINABLE MOBILITY NEWSLETTER
Sustainable mobility har ett bra nyhetsbrev. Prenumera här. Renault står bakom.
Charged Electric Vehicle Magazine 
Prenumera här.
Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
Deras nyhetsbrev går att prenumera på här.
Nätverket Olja och Gas
Nätverket Olja och Gas har mycket intressanta seminarier. 

Fossilfria transporter 5 nov

Kungliga vetenskapsakademiens energiutskott har en workshop om fossilfria transporter 5 nov. Workshopen är kostnadsfri, men föranmälan krävs.
Det fanns idag 172 platser kvar.
Mer info här.
Program 
09.00 Energitillförsel och energianvändning
Harry Frank, Energiutskottet
09.30 Presentation av och inspel till ”Fossilfrihet på väg”(SOU2013:84)
Jessica Alenius, Bil Sweden
10.00 Kaffe
10.30 Vägen mot fossilfri fordonsflotta
Sten Forsberg, Volkswagen Sverige
11.00 Transporter med lastbilar och bussar
Patrik Klintbom, AB Volvo
11.30 Långväga transporter med elektriska lastbilar
Per Ranch, Projektengagemang
12.00 Lunch
13.00 Hur klimatneutralisera transportsektorn?
Per Kågeson, Nature Associates
13.30 Marin transport – Metanolspåret
Ulf Freudendahl, MARU Teknik AB
13.45 Maritima initiativ att nå växthusgasmålen 2030 och 2050
Per Fagerlund, ScandiNaos
14.00 Aviation fuels/Flygbränslen
Angelica Hull, Swedish Biofuels
14.30 Hur får vi fram den infrastruktur som behövs?
Olle Hådell, Transportstyrelsen
15.00 Kaffe
15.45 Paneldebatt:
Vad gör vi för att accelerera utvecklingen mot fossilfria transporter?
Jessica Alenius Bil Sweden, Sten Forsberg Volkswagen Sverige, Olle
Johansson Power Circle, Per Kågeson Nature Associates och Per-Olof
Wedin Sveaskog.
16.30 Sammanfattning
Rickard Lundin, Energiutskottet
17.00 Slut