Konferensbevakning SAE 2014 New Energy Vehicle Forum, 24e-25e September, Shanghai, Kina

Creative commons license

Idag får ni Martin Anderssons bevakning av en fordonskonferens i Kina.

Konferensbevakning SAE 2014 New Energy Vehicle Forum, 24e-25e September, Shanghai, Kina

Skrivet av Docent Martin Andersson, Lunds Universitet Energivetenskaper,martin.andersson@energy.lth.se
Denna konferens fokuserade på hybridisering främst av personbilar. Hybridisering innefattar här batterier, ultracapacitors (ultrakondensatorer) och bränsleceller. Hybridisering kan klassificeras enligt ”micro”, ”mild” och ”full”. ”Micro” innebär start/stop. ”Mild” inkluderar start/stop, regenerativ bromsning, accelerationshjälp. ”Full” innebär möjlighet att köra på endast eldrift. Elektrifiering möjliggör både för bränsleceller och för motordrivna bilar att arbeta vid en optimalare belastning.
Ofta hänvisades till de mål gällande CO2 utsläpp som lagstiftare har satt runt om i världen som drivkraft för hybridiserade personbilar. Inom EU är utsläppskraven 130 g/km år 2015 och 95 g/km år 2021 enligt testcykeln NEDC, att jämföra med 173 g/km år 2016 i Mexiko, 146 g/km år 2017 i Brasilien, 153 g/km år 2015 i Sydkorea, 117 g/km år 2020 i Kina, 105 g/km år 2020 i Japan, 113 g/km år 2021 i Indien och 93 g/km år 2025 i USA samt Kanada (Alla värden omräknade till europeiska NEDC) [1-5]. Ett illustrerande diagram hittas hos The International Council on Clean Transportation (icct) [3]. Notera att det sker diskussioner inom EU gällande kraven för 2025, vilka indikeras att landa på 68-78 g/km [1-2]. Författaren delar många talares bedömning om att marknadsandelen för bränslecells- och batterifordon kommer att styras av lagkrav, vilka kommer att skärpas med olika intervall på respektive marknad. Notera att ingen presentation på konferensen fokuserade på SOFCer som APUer, dock ökar den ekonomiska viljan att utveckla detta med sjunkande CO2gränser.  Förutom lagstiftade utsläppskrav finns det runt om i världen olika initiativ för att gynna försäljningen av hybridiserade fordon, exempelvis skatterabatter (för inköp och/eller årlig skatt), kostnadsfri parkering och kostnadsfri biltullar.
Det återstår mycket arbete för standardisering för hybridiserade/elektrifierade fordon. American National Standards Institut (ANSI) – Electric Vehicles Standards Panel (EVSP) har i sin ”Standardization Roadmap for Electric Vehicles Version 2.0” pekat ut et behov av ytterligare 50 standarder [6-7].
Löftet om tillgängliga bränslecellsbilar på marknaden (iaf i Kalifonien) under 2015 från flera biltillverkare upprepades. Hyundais första massproducerade bränslecellsbil anlände till Kalifornien i maj 2014 [8]. Även Honda och Toyota säger sig vara redo för att lansera sina bränslecellsbilar under 2015 [9].
Det sker utveckling av bränsleceller för fordon även i Kina, exempelvis av SAIC Motor. SAIC har som mål att producera minst 80 bränslecellsbilar senast 2015 (d.v.s. förserie). Det bör dock noteras att Kina knappt kommit igång med utbyggnaden av vätgasinfrastruktur. Den nuvarande fordonskostnaden uppgavs till 500 000 RNB (ca 600 000 SEK), och den förväntas sjunka till 300 000 RNB inom en 2-3 års period. SAIC Motor skrev under våren 2014 ett samarbetsavtal med Volkswagen inom bränsleceller och hybridteknik under närvaro av Kinas president och Tysklands förbundskansler [10]. Författaren gör bedömningen att SAIC Motor ligger minst 5 år efter Hyundai, Honda och Toyota med kommersialiseringen av bränslecellsbilar.
Det framkom under en paneldiskussion att livslängden för batterier har förbättrats avsevärt under de senaste åren. Livslängden för batterier kan ökas ytterligare när det kombineras med en ”ultracapacitor”.
Sammanfattningsvis var det få akademiska presentationer på konferensen. Författaren uppskattar antalet deltagare till ca 300, varav 80 % från Kina. Presentationerna var blandat på engelska och på mandarin (med simultantolkning).
Källor
[1] Reducing CO2 emissions from passenger cars. DG Clima. länk.
[2]EU CO2 EMISSION STANDARDS FOR PASSENGER CARS AND LIGHT-COMMERCIAL VEHICLES. Policy Update 2014. ICCT. länk
[3] Global passenger vehicle standards. ICCT. länk
[4]Global Comparison of Passenger Car and Light-commercial Vehicle Fuel Economy/GHG Emissions Standards. May 2014. ICCT. länk
[5] Global Comparison: Light-duty Fuel Economy and GHG. Transport Policy. länk
[6]STANDARDIZATION ROADMAP FOR ELECTRIC VEHICLES VERSION 2.0. ANSI. länk
[7] Electric Vehicles Standards Panel (EVSP). länk
[8] HYUNDAI’S FIRST MASS-PRODUCED TUCSON FUEL CELL CUVS ARRIVE IN SOUTHERN CALIFORNIA. Tucson Fuel Cell, the Next-Generation Electric Vehicle, Arrives at Port Hueneme With Retail Availability Soon. länk
[9] Hydrogen or electric? Showdown over the fuel of the future set for 2014. Chicago Tribune. länk
[10] SAIC Motor, Volkswagen cooperate on fuel cell and hybrid tech. SAIC Pressrelease. 28 mars 2014 länk