Review and Evaluation of Wireless Power Transfer (WPT) for Electric Transit Applications

Creative commons license

Idag får ni en rapport från The Federal Transit Administration (FTA)  om trådlös laddning för buss och spårvagn.

Review and Evaluation of Wireless Power Transfer (WPT) for Electric Transit Applications

FTA släppte en rapport om trådlös laddning för buss och rälssystem augusti 2014.

De har studerat både stationär och dynamisk trådlös laddning. Rapporten är på ca 60 sidor och finns här (pdf).

Författarna är Dr. Aviva Brecher och  David Arthur från U. S. Department of Transportation Volpe National Transportation Systems Center

Rapporten är en statusuppdatering av trådlös laddning för buss och spårvagn.

De har sammanställt data om internationella och amerikanska system som är byggda eller ska installeras. Varje beskrivning innehåller en del uppgifter om leverantörer, systemspecifikationer samt technology readiness level (TRL).

De skriver speciellt mycket om de amerikanska projekten som är:

* University of Utah Wireless Advanced Vehicle Electrification (WAVE) i en campusbuss, samt en större buss för Utah Transit Authority.
• Ett föreslaget projekt i McAllen, Texas. Leverantör var från början OLEV, men på grund av förseningar har projektet blivit överflyttat till WAVE oktober 2013.
• Howard County Transit Authority i Baltimore håller på att diskutera en WAVE implementering.
* The Chattanooga Area Regional Transportation Authority  har demonstrerat tre bussar med trådlös boost laddning.
* 10 bussar i Long Beach ska använda trådlös laddning. De har varit en del problem med det projektet.
* I Maryland ska tre trådlös laddade bussar testas. Bussarna är ej i drift än.
* Nashville ska också testa elbussar med trådlös laddning.

De beskriver också de internationella bussprojekt på sidorna 18-22. Det enda projektet som var okänt för mig var ett projekt i Japan i Nagano City.

Det finns ett kapitel om standarder samt hälsoeffekter av trådlös laddnining.

Slutligen skriver de om nästa steg och forskningsbehov för trådlös överföring. De är:

* Standardisering och interoperabilitet.
* Standardisering av subsystem.
* Utvecklingen av testprotokoll för säker användning som följer SAE ocu UL industristandards.
* Dokumentation av FCC regler och IEEE regler för RFR (radio frequency radiation) och magnetiska fält.
* Se till att trådlös teknik följer standards och regler för arbetsmiljö.
* Utför mer riskbedömningar.
* Demonstrera och dokumentera kapital-, användning- och underhållskostnader.
* Visa att laddningsinfrastruktur fungerar när det är mycket tung trafik, varmt och kallt väder, snöplogning, saltade vägar eller översvämning osv.
* Ta fram protokoll för säkerhet.
* Ta fram och testa övervakningssystem för system och subsystem.
* Mer information för att kunna dimensionera och välja subsystem.
* Mer studier om batteridegradering p.g.a. laddning.

Egen kommentar

Rapporten innehåller inga kostnadsuppskattningar. Det är bra att de försöker placera demoprojekten på TRL skalan. Det borde fler göra.

Den har en hel del referenser till info om de olika projekten.

Det är mycket referenser till standards med fokus på USA. Rapporten är huvudsakligen en sammanfattning om vad som sker i USA kring trådlös laddning och bussar/spårvagn.

FTA är en en stor finansiär av bussprojekt med alternativa bränslen och drivlinor.