Arkiv / Teknik

Annual Merit Review del 2

Creative commons license

I somras hade amerikanska energidepartementet sin årliga fordonskonferens.

Igår sammanfattade jag några presentationer om laddelbilar.

Idag blir det ett urval av presentationer om bränsleceller och vätgas.

I morgon blir det om tunga fordon från konferensen.

Annual Merit Review del 2

Alla presentationerna från bränslecellsdelen finns här. Mitt urval av några intressanta finns nedan.

Fuel Cell Transportation Cost Analysis

Brian James, Strategic Analysis, Inc. har i flera år gjort en årlig analys om vad ett bränslecellssystem (80 kWe) skulle kosta för bilföretagen om 500 000 system blev byggda varje år.

I år är kostnaden 55 USD/kWel till en bil. Det är en ökning från förra året. Det beror på ett dyrare platina pris, men också förändringen av antaganden.

2006 var kostnadsprognosen 117 USD/kWe.

Ett helt bränslecellssystem för bil kostar 4387 USD (31 000 SEK) vid en produktion på 500 000 system/år och för året 2013.

James har också inkluderat en analys vad ett bränslecellssystem för buss skulle kosta om 1000 system blev byggda per år.

Bussssystemet kostar 270 USD/kW för ett 160 kW system.

Presentationen finns här.

Pathway  Analysis: Projected Cost, Lifecycle Energy Use and Emissions of Future Hydrogen Technologies

NREL redovisar i det här projektet analyser av vad vätgas kan kosta och vilka växthusgasutsläpp som kan bli aktuella vid vätgasproduktion.

De antar en situation när vätgasinfrastrukturen är utbyggd i USA dvs det är inte en kostnad under transitionsperioden när det finns få bränslecellsbilar.

Det finns en större bakgrundsrapport som innehåller beräkningar och antagande. Den finns här.

Nära intressanta slutsatser från presentationen:

Vätgaskostnaden (inkl. byggande av infrastruktur) är ca 10% av den totala ägandekostnaden för en bränslecellsbil i framtiden.

De beräknar att vätgaskostnaden blir ca 0,07 USD/mile (ca 0,3 SEK/km) i USA.

Det kan jämföras med kostnaden för finansiering och värdeminskning för bränslecellsbilen. Den är ca 0,7 USD/mile (ca 3 SEK/km).

Det gör en grovkalkyl att bygga en vätgasinfrastruktur kostar ca 200 miljoner USD per 100 000 bränslecellsbilar i USA.

Det är ca 1,4 miljarder SEK/100 000 bränslecellsbilar.

Hela presentationen finns här.

Omvärldsanalys av vätgasinfrastrukturprojekt

Under årets konferens hade de en session där japanska, tyska och amerikanska satsningar på vätgasinfrastruktur jämfördes.

H2 USA

H2 USA är ett nationellt samarbete mellan stat och näringsliv.

Det blev bildat förra året (Energy Department Launches Public-Private Partnership to Deploy Hydrogen Infrastructure 13 maj 2013).

Presentationen innehåller hur de delat upp arbetet i olika arbetsgrupper samt vilka företag som är med.

Det mest intressanta att de 2015 ska släppa info om volymsuppskattningar om bränslecellsbilförsäljning i USA.

Länk till presentationen.

Hydrogen Refueling Station Infrastructure in Germany and Europe

En presentation om vad Tyskland gör inom vätgasområdet. Det ska finnas 50 vätgasstationer 2015 i Tyskland 2015.

Den innehåller också en analys av vad som händer i i övriga Europa.

Presentationen finns här.

Hydrogen Infrastructure in Japan

NEDO presenterar hur Japan arbetar med vätgasinfrastruktur. Det ska finnas 100 H2 stationer 2015 i Japan. De fokuserar på fyra storstäder.

Presentationen innehåller också hur de byggt upp subventionssystemet för att bygga H2 stationer.

Presentationen finns här.

Fuel Cell Bus  Evaluations

NREL presenterar hur det går med demonstrationen av bränslecellsbussar i USA.

I det nuvarande programmet finns det ca 30 bussar som rullar. Totalt har bussarna gått 294074 timmar. 

Availability (tillgänglighet) var 69% på bussarna 2014.

De hade en tillgänglighet på 57% 2013. Målet är 90%.

Det är inte bränslecellssystem som är den främsta orsaken till låg tillgänglighet.

Reliability (miles to roadcall) har också ökat i den nya generation, men de har inte nått målen än.

Länk till presentationen.

Om ni vill läsa alla rapporter från projektet finns de här.