DOE:s Annual Merit Review 2014 del 1

Creative commons license

En av de roligaste konferenserna inom vårt bevakningsområde är DOE Hydrogen and Fuel Cells Program Annual Merit Review and Peer Evaluation Meeting och Vehicle Technologies Office: Annual Merit Review och Peer Evaluation.

Många av USA:s energidepartements projekt inom fordonsområdet och bränslecellsområdet presenteras under fem dagar.

I fordonsprogrammet Vehicle Technologies Office (VTO) finns forskning om batterier, elmaskiner, eldrivlinor, kraftelektronik, testning, demonstration, lastbilar, utbildning, men även analyser som kundbeteende samt livscykelanalyser.

Inom VTO fanns mer än 200 projekt. Idag har jag sammanfattat några resultat från några utvalda projekt. Om ni vill se alla projektpresentationer från VTO konferensen så finns de här.

I morgon fortsätter jag skriva om några andra projekt.

Annual Merit Review 2014 Vehicle Technologies Office

Advanced Wireless Power Transfer Vehicle and Infrastructure Analysis

NREL tillsammans med partners analyserar konsekvenser av elvägar. De studerar b la om det blir mer försäljning av laddelbilar och mer elmil om det finns elvägar.

En grov sammanfattning av deras analys är att elvägar är positivt för en ökad försäljning av laddelbilar i USA. De ska släppa en rapport längre fram.

Länk till projektbeskrivning.

En annan artikel som behandlar ungefär samma fråga är Zhenhong Lin, James Li, Jing Dong. Dynamic Wireless Power Transfer: Potential Impact on Plug-in Electric Vehicle Adoption. SAE Technical Papers 2014-01-1965.

Benchmarking EV och HEV Technologies

Projektet syftar till att testa kraftelektronik och elmaskiner för att undersöka status. I princip testar de teknologin, men plockar även sönder olika bilföretags val av teknologi. Det finns fina bilder och data.

I år redovisar de data för 2013 Toyota Camry PCU och 2013 Nissan LEAF On-board Charger.

Länk till projekt.

Consumer Vehicle Technology Data

Mark Singer från National Renewable Energy Laboratory är ansvarig från ett projekt som samlar in, analyserar och observerar kundpreferenser om bilar.

I år redovisade han resultat från 2013 om laddelbilar i USA.

* 50% av amerikanerna kände till namnet på en laddelbilsmodel.

* 14% hade suttit i en laddebil.

* Av de som varit i en laddelbil så

   – hade de mer åsikter om laddelbilar

   – hade en mer positiv eller neutral bild av laddelbilar.

   – hade en mindre negativ bild av laddelbilar.

En viktig påpekade var att forskarna inte vet om det beror på om kunderna varit i en laddelbil. För forskarna har inte mät före och efter utan enbart efter. Det kan vara så att användarna redan innan var positiva till laddelbilar och därför har testat.

Forskarna har också frågat om betydelsen av trådlös överföring för laddning.

• 50% skulle vara mer intresserad av att köpa en laddelbil om trådlös överföring fanns.

• 46% skulle vara intresserade av köpa trådlös laddning även om det är dyrare.

* 48% av de som skulle intresserade att betala en merkostnad för trådlös överföring var endast beredda att betala upp till 1000 USD (7200 SEK) mer.

Länk till projektresultat.

E-drive Vehicle Sales Analyses

Projektet syftar till att samla in data om försäljning av personbilar med eldrivlinor. Projektledare är Yan (Joann) Zhou och Thomas Stephens från Argonne National Laboratory.

De samlar in data både för USA och världen. De har samarbete med olika organisationer för att få in data från USA, Europa, Kina och Japan.

De gör också sammanställningar för vilka policy som finns i olika delar av världen.

Här finns projektets resultat från i år.

De hade med en preliminär slutsats. De undersöker utvecklingen av ägandekostnader av storsäljande laddelbilar. Det verkar som värdeminskningen är större för laddelbilar enligt deras preliminära analys. De har samarbetat med KBB,  Edmunds och NADA för att få data.

Forskarna är också ansvarig för data om laddelbilsförsäljning i USA. De presenterar deras resultat i en kontinuerligt uppdaterad graf här.

Emissions Modeling: GREET Life Cycle Analysis

Projektet handlar om GREET modellen, som är en livscykelmodell för personbilar.

I år hade de uppdaterat beräkningar för växthusgasutsläppen av själva bilproduktionen för personbilar med olika drivlinor. Datan är om bilarna skulle tillverkas med befintlig teknik och en elmix som gäller nu.

Deras slutsats är fordonstillverkningen står för ca 10-22% av växthusgasutsläppen av fordonens livscyklar för dagens fordon.

Batteritillverkning står för ca 1-8 % av växthusgasutsläppen för laddelbilarna.

De har också mer detaljerat modellerat vattenanvändning i år.

Samt de har sammanställt vilka som är de faktorerna som påverkar LCA resultat mycket.

Länk till presentationen.